Yasmien en haar opstel over reinheid

Verhalen voor kinderen die nadenken.

Fitrah vingersOp een dag kwam Yasmien opgewonden thuis van school. De lerares had hen huiswerk gegeven om een opstel te schrijven over wat het betekent om rein te zijn. De lerares wilde dat zij informatie verzamelden over dit onderwerp en zij mochten elke bron gebruiken die zij maar konden vinden. Daarna moesten zij het opstel voorlezen aan de hele klas. Yasmien schreef alles op wat zij wist over reinheid, maar zij wist niet goed hoe zij het aan de klas moest vertellen. Natuurlijk was er veel meer wat Yasmien nog niet wist over dit onderwerp. Yasmien kreeg plotseling een goed idee. Omdat de lerares had gezegd dat ze informatie kon verzamelen van elke bron die zij wilde, zou ze haar tante Nora vragen om haar te helpen. Tante Nora leefde in hetzelfde appartementengebouw. Yasmien pakte meteen haar pen en schrift, vroeg haar moeder om toestemming en ging naar het appartement van haar tante. Tante Nora was zeer verheugd dat Yasmien was gekomen om haar te bezoeken om over dit onderwerp te spreken en zij begonnen te praten:

“Tante Nora,” vroeg Yasmien, “iedereen dient rein te zijn, maar sommige vriendinnetjes van mij komen ‘s morgens naar school zonder hun handen en gezichten te wassen.”

Tante Nora antwoordde: “Yasmien, in de Qor-aan beveelt Allah de gelovigen om rein te zijn en om vuil te vermijden. Ook onze geliefde profeet Mohammed (salallaahoe ‘alayhie wa sallam) draagt ons op om rein te zijn. Degenen die zich niet goed reinigen volgen niet wat Allah ons in de Qor-aan leert en wat de profeet ons opdraagt en zij belanden in deze droevige toestand. Gelovige mensen zijn lichamelijk zeer schoon. Niet alleen hun lichamen, maar ook hun eten, kleding en de plaats waar zij wonen moeten altijd zeer schoon en netjes zijn. Zij proberen elke plaats waar zij zijn, te laten lijken op de stralende schoonheid van het Paradijs zoals dat beschreven is in de Qor-aan. Allah vertelt in de Koran tegen de gelovigen hoe zij om dienen te gaan met reinheid:

Fitrah mond“O jullie die geloven! Wanneer jullie je voorbereiden op het gebed (5 x per dag), was dan jullie gezichten en jullie handen tot de ellebogen en wrijft over jullie hoofden en wast jullie voeten tot de enkels…” [Soerat al-Maa-idah (5), aayah 6.]

“En reinig jouw kleding.” [Soerat al-Moeddathir (74), aayah 4.]

“…Hij houdt van degenen die zich reinigen.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 222.]

De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sallam) heeft gezegd: “De sleutel tot het Paradijs is het gebed en de sleutel tot het gebed is reinheid (de wassing).” (Overgeleverd door at-Tirmidzie.)

Hij heeft ook gezegd: “Reinheid is de helft van het geloof…” (Overgeleverd door Moeslim.)

En ook: “…Hij (Allah) is Mooi en houdt van mooiheid…” (Overgeleverd door at-Tirmidzie.)

Yasmien vroeg vervolgens: “Dus wat moeten de gelovigen dan doen om de reinheid in praktijk te brengen waartoe Allah hen oproept?”

Tante Nora zei: “Allah heeft niet alleen water geschapen voor de mensen om te drinken, maar ook zodat zij zich met dit water kunnen reinigen. Water is een grote gunst en een reden voor ons om Allah heel erg dankbaar te zijn, al-h’amdoelillaah (alle lof is voor Allah). Het is heel belangrijk om onze handen en ons gezicht te wassen als we ‘s morgen opstaan of om een douche te nemen, zodat we de dag helemaal schoon beginnen. Elke keer als we naar het toilet zijn geweest, moeten we onszelf met water wassen. Vraag maar aan je moeder hoe je dat precies moet doen. En vergeet niet je handen te wassen na een bezoek aan het toilet. En voordat je gaat eten moet je ook je handen wassen. En voor je gaat bidden verricht je de woedhoe-e (de kleine wassing). Hierdoor blijf je bijna de hele dag schoon. In de Qor-aan lezen we dat Allah water laat neerdalen voor de mensen om zich ermee te reinigen:

“…en Hij zond uit de hemel water op jullie neer om (te drinken en om) jullie daarmee te reinigen…” [Soerat al-Anfaal (8), aayah 11.]

Tante Nora vertelde verder: “In dit vers waarschuwt Allah de mensen dat Satan probeert om viezigheid en onreinheid leuk te laten lijken en hij wil voorkomen dat de mensen zich reinigen. Satan doet zijn best om de mensen van het Pad van Allah weg te leiden en hij fluistert continu ideeën in hun gedachten in, onder andere over reinheid. Zo probeert hij bijvoorbeeld ons lui te maken om onze tanden te poetsen na elke maaltijd, of om regelmatig een douche te nemen. Hij laat ons denken dat het te veel moeite is zodat we het na een tijdje helemaal vergeten. Ook al is het niet echt een probleem als we het een keertje vergeten, maar na langere tijd veroorzaakt het problemen voor iemands gezondheid en uiterlijk. En dit is precies wat Satan wil. Hij haat de mensen en wil hen naar de Hel brengen. Satan wil dat zij in viezigheid leven en dat hun uiterlijk lelijk is door een vieze huid, rotte tanden en onverzorgde kleding. Maar een persoon die leeft volgens de Qor-aan en het voorbeeld van de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sallam) is waakzaam voor deze influisteringen van Satan en zorgt ervoor dat hij of zij zich niet voor de gek laat houden door Satan. De gelovige is niet zorgeloos betreft reinheid. Hij doet zijn best en weet hoe belangrijk het is om onder alle omstandigheden rein te zijn.”

YasmienHet is heel erg belangrijk om je goed te wassen en om altijd rein te zijn.,want je kunt ziek worden als je jezelf niet goed wast. Er zijn overal ziektekiemen die jou ziek kunnen maken, en door jezelf en jouw omgeving goed schoon te houden, loop je minder kans om ziek te worden.

Tante Nora zei ook tegen Yasmien: “Maar we moeten niet alleen ons lichaam goed verzorgen, maar ook de omgeving waar we wonen dient altijd schoon en netjes te zijn. We dienen geen rommel op straat te gooien maar netjes in de afvalbak. We moeten onze spullen altijd netjes op ruimen en niets laten slingeren waardoor andere mensen daar last van hebben. En alle spullen moeten schoon zijn zodat ziektekiemen zich niet kunnen verspreiden.”

Yasmien vroeg toen: “Sommige mensen zijn soms schoon en zien er verzorg uit, maar niet altijd. Bijvoorbeeld, zij zijn schoon en verzorgd tijdens bepaalde dagen op hun werk of school, maar de rest van de tijd zien zij er slordig uit. Hoe zien zij reinheid?”

Tante Nora antwoordde en zei: “Sommige mensen volgen niet wat Allah ons in de Qor-aan verteld, maar toch schenken zij veel aandacht aan reinheid en aan hun uiterlijk. Maar zij hebben hele andere doelen en intenties dan degenen die in Allah geloven. Het doel van deze mensen is om niet bekritiseerd te worden door anderen en om er knap uit te zien. Maar zij denken er niet aan om Allah tevreden te maken als zij zich reinigen. Zij schenken geen aandacht aan hun schoonheid en uiterlijk als zij alleen zijn of bij mensen waarvan zij geen kritiek verwachten. Maar een gelovige vindt het niet belangrijk om rein te zijn om andere mensen een plezier te doen of omdat hij bang is voor kritiek van andere mensen, maar hij wil rein zijn en er verzorgd uitzien om Allah tevreden te maken en om Zijn bevel te gehoorzamen. Ook al ziet een gelovige enkele dagen geen andere persoon, toch is hij schoon en goed verzorgt.”

“Dankjewel voor de informatie, tante Nora,” zei Yasmien, “ik zal nadenken over wat u gezegd heeft en meteen mijn huiswerk maken en ik zal van nu af aan meer aandacht schenken aan reinheid.”

Yasmien ging daarna meteen naar huis en begon te schrijven. Zij was erg enthousiast en stond te popelen om haar opstel voor te lezen aan haar lerares en klasgenootjes. De vreugde en het verlangen dat Yasmien voelde om haar lerares en vriendinnetjes op school te vertellen over de lessen van de Qor-aan, is één van de tekenen van een gelovige en dient eigenlijk in elk persoon met geloof aanwezig te zijn.

Meer verhalen voor kinderen die nadenken.

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan