Word niet boos wanneer je beproefd wordt

Niveaus van degenen die beproefd worden.

Door sheikh Moh’ammed ibn Saalih’ al-‘Oethaymien.
Bron: Fataawaa Arkaanoe l-Islaam – fatwaa 64, pagina 126.
Vertaald door Umm Taymiyyah.

Alle lof is voor Allah, de Heer der werelden. Allahs zegeningen en vrede zijn met de profeet Moh’ammed, zijn familie en metgezellen en iedereen die hen in het goede volgt.

 

 

Het eerste niveau:

Kwaad zijn, en dit gebeurt op verschillende manieren.

De eerste manier: dat de woede in het hart is en dat hij kwaad is op zijn Heer. Dus hij wordt kwaad vanwege hetgeen Allah voor hem heeft voorbestemd, en dit is h’araam (verboden). En het is mogelijk dat dit kan leiden tot koefr (ongeloof). Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) zegt in Zijn Nobele Koran (Nederlandstalige interpretatie): “En onder de mensen zijn er die Allah aanbidden alsof zij zich op een rand bevinden #1 (in twijfel). Als hem iets goeds overkomt, voelt hij zich op zijn gemak daardoor. En als hem een beproeving overkomt, keert hij terug (naar zijn vroegere toestand van ongeloof). Hij verliest het wereldse leven en het Hiernamaals, dat is het duidelijke verlies.” [Soerat al-H’adj (22), aayah 11.]

[#1 Noot van uwkeuze.net: oftewel twijfelend aan zijn religie, zonder standvastigheid en rust, zoals degene die wankelend op de rand van een berg staat. Hij staat zwak, in tegenstelling tot de gelovige, omdat hij Allah Ta’aalaa aanbidt volgens zekerheid en een duidelijk inzicht. (Zoebdet at-Tafaasier van dr. Moh’ammed ibn Soelaymaan al-Ashqar.) Als hij een ware gelovige was, zou hij weten dat dit in werkelijkheid niet iets slechts is, maar een reiniging van zijn zonden of een verhoging van zijn rang in het Hiernamaals. Zie het artikel De voorwaarden van as-shahaadah.]

De tweede manier: dat is de woede met de tong, zoals het doen van een doe’aa-e (dua, smeekbede) voor vernietiging of ondergang en hetgeen wat daar gelijk aan staat, en dit is h’araam.

De derde manier: dat de woede met de lichaamsdelen is, zoals het slaan op de wangen, kleding scheuren, haren uittrekken en wat daar gelijk aan staat. En dit allemaal is h’araam en is in tegenspraak met het geduld dat waadjib (verplicht) is.

 

Het tweede niveau:

Geduldig zijn, precies zoals de dichter zei: “Geduld is zoals haar benaming – bitter in smaak, maar haar uitkomsten zijn zoeter dan honing.”

Dus de persoon ziet dat dit (de beproeving) heel zwaar op hem rust, maar hij draagt het, ook al had hij liever niet dat het was gebeurd. Zijn imaan (geloof) draagt het en weerhoudt hem ervan om kwaad te zijn. Dus de tijden dat hij wordt beproefd en de tijden dat hij niet wordt beproeft zijn niet hetzelfde voor hem en dit (niveau) is waadjib, omdat Allah de mensen heeft opgedragen om geduldig te zijn, zeggende (Nederlandstalige interpretatie): “…En wees geduldig, waarlijk, Allah is met de geduldigen.” [Soerat al-Anfaal (8), aayah 46.]

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Het derde niveau:

Tevreden zijn met de beproeving, of het nu was gebeurt of niet; het is hetzelfde voor hem, dus het is niet zwaar voor hem. Hij draagt het niet alsof er iets zwaars op hem rust en dit (niveau) is moestah’abb (aangeraden) en is niet waadjib volgens de meest correcte mening. Het verschil tussen dit niveau en dat van hiervoor (het tweede niveau) is duidelijk, omdat het niet beproefd worden of wel beproefd worden hetzelfde is, vanwege de tevredenheid van degene op dit niveau. Voor wat betreft het niveau hiervoor; de beproeving is zwaar voor hem, maar hij blijft er geduldig onder.

 

Het vierde niveau:

Dankbaar zijn en dit is het hoogste niveau. Dit is wanneer de persoon Allah Ta’aalaa dankt voor de beproeving die hem heeft geraakt en hij weet dat deze beproeving een kwijtschelding is voor zijn zondes en misschien een oorzaak dat zijn goede daden zullen worden vermeerderd. De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Er is geen beproeving die een moslim treft, behalve dat Allah daarmee (zondes) kwijtscheldt, zelfs wanneer het een doorn is die hem heeft geprikt.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

Noot van uwkeuze.net:

Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) zegt in Zijn Nobele Koran (Nederlandstalige interpretatie): “Degenen die, als zij door een tegenslag getroffen worden, zeggen:

 إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

inna lillaahie wa inna ilayhie raadji’oen – waarlijk, wij behoren toe aan Allah, en waarlijk, wij zullen naar Hem terugkeren.’ Zij zijn degenen op wie prijzingen (en vergeving) en barmhartigheid van hun Heer rusten, en zij zijn degenen die de rechtgeleiden zijn.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 156-157.]

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Relevante artikelen:

Word niet boos!

Wees tevreden met het Besluit van Allah

Waarom ben ik lelijk?

De houding van de gelovige jegens moeilijkheden

De liefde van Allah

De belangrijkheid van akhlaaq – goed gedrag

Een hand vol zout

Omgaan met teleurstellingen

Het 90/10 principe

Ziekte, een vermomde zegen

Lees ook ons gratis e-boek Omgaan met stress (wordt geopend in een nieuw tabblad) met diverse artikelen.

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan