Wat kun je doen in 1 minuut?

Benut jouw tijd goed!

1 MinuutIslamQ&A – sheikh Muhammed Salih’ al-Munajjid

Vraag: Op onze kantoren en werkplekken kunnen we nauwelijks tijd vinden om daden van aanbidding en goede daden te verrichten. Wat kunnen we doen in de korte tijd die we wel hebben? Hoe kunnen we er het beste gebruik van maken?

Antwoord: Alle lof is voor Allah.

Tijd is van groot belang, het is te waardevol om verspild of verwaarloosd te worden. De wijze is degene die op zijn tijd let en die het niet gebruikt als een vat dat hij vult met goedkope zaken en onzinnige praatjes. Hij beperkt het juist tot zinvolle pogingen en goede daden die Allah behagen en anderen voordeel brengen. Elke minuut van je leven heeft de potentie om je status te verhogen en om mensen gelukkiger te maken, beetje bij beetje.

Als je de hoogste positie wilt behalen en jouw mensen het meeste geluk wilt brengen, denk dan niet aan ontspanning en blijf weg van leeg vermaak.

In 1 minuut kun je veel goeds doen en veel beloning verdienen. In slechts een enkele minuut kun je ervoor zorgen dat die ene minuut niet verspild wordt, door liefdadigheid te geven, te studeren, leren of ernaar te streven goede daden te verrichten. 1 Minuut kan opgeschreven worden in je verslag met goede daden als je er het beste van weet te maken en er voor te zorgen:

 

Streef ernaar het beste van elke minuut te maken!

Als je het vergeet, vergeet je het belangrijkste, de waarheid.

1. In 1 minuut kun je 3 keer soerat al-Faatih’ah reciteren, snel en zacht. Sommige geleerden zeggen dat de beloning voor het lezen van al-Faatih’ah meer dan 600 h’asanaat is, dus als je het 3 keer leest, zul je, met de Toestemming van Allah, meer dan 1800 h’asanaat verdienen – allemaal in 1 minuut.

2. In 1 minuut kun je 10 keer soerat al-Ikhlaas reciteren, snel en zacht. Het 1 keer reciteren staat gelijk aan een derde van de Qor-aan. Als je het 10 keer leest, staat dat gelijk aan het 3 keer lezen van de Qor-aan. Als je het elke dag 10 keer leest in 1 minuut, dan heb je het 300 keer in een maand gelezen en 3600 keer in een jaar wat gelijk staat aan het 1200 keer lezen van de Qor-aan.

3. Je kunt in 1 minuut een bladzijde van het Boek van Allah lezen.

4. Je kunt een korte aayah uit het Boek van Allah onthouden in 1 minuut. (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Tijd valuta

 

5. In 1 minuut kun je 20 keer “laa ilaaha ill-Allaah wah’dahoe laa sharieka laah, lahoel-moelk wa lahoel-h’amd wa hoewa ‘ala koelli shay-in qadier (er is geen god behalve Allah, de Enige, zonder partner; aan Hem behoort de Heerschappij en alle lof, en Hij is in staat tot alles)” zeggen. De beloning hiervoor staat gelijk aan het bevrijden van 8 slaven van de zonen van Ismaa’iel omwille van Allah. (Zie het artikel Als je wilt dat… voor andere beloningen.)

6. In 1 minuut kun je 100 keer “Soebh’aan Allaahi wa bih’amdihie (verheerlijkt en geprezen is Allah)” zeggen. Degene die dat op een dag doet zal vergeven worden voor zijn zonden, al zijn ze zo veel als het schuim van de zee.

7. In 1 minuut kun je 50 keer “Soebh’aan Allaahi wa bi h’amdihi, Soebh’aan Allaah al-‘Adhziem (verheerlijkt en geprezen is Allah, geprezen is Allah de Almachtige)” zeggen. Dit zijn twee zinnen die gemakkelijk te zeggen zijn, zwaar in gewicht en geliefd door de Meest Genadevolle, zoals is overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.

8. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei: “Als ik Soebh’aan Allaah, wa al-h’amdoelillaah, wa laa ilaah ill-Allaah, wa Allaahoe Akbar (geprezen is Allah, alle lof is voor Allah, er is geen god dan Allah en Allah is de Grootste) zeg, is dat meer geliefd voor mij dan alles waar de zon over opkomt (d.w.z. de hele aarde).” (Overgeleverd door Moeslim.) In 1 minuut kun je al deze woorden meer dan 18 keer zeggen. Deze woorden zijn het meest geliefd bij Allah, de beste woorden en ze wegen zwaar op de balans van goede daden, zoals is overgeleverd in de sah’ieh’ ah’aadieth.

9. In 1 minuut kun je meer dan 40 keer “laa h’awla wa laa qoewwata illa billaah (er is geen macht noch kracht dan bij Allah)” zeggen. Dit is 1 van de schatten van het Paradijs, zoals is overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim. Ze helpen bij het weerstaan van moeilijkheden en bij het bereiken van grootse dingen.

10. In 1 minuut kun je ongeveer 50 keer “laa ilaaha ill-Allaah (er is geen god behalve Allah)” zeggen. Dit is het belangrijkste woord, want het is het woord van tawh’ied, het goede woord, het standvastige woord. Als dit de laatste woorden van iemand zijn, zal hij het Paradijs binnengaan en er zijn andere vermeldingen van hoe belangrijk deze woorden zijn.

11. In 1 minuut kun je meer dan 15 keer zeggen “Soebh’aan Allaah wa bi h’amdih, ‘adada khalqihi, wa ridaa nafsihi, wazinata ‘arshihi, wa midaada kalimaatihi (geprezen en geloofd is Allah zo veel als het aantal van zijn scheppingen, zo veel als Hem behaagt, zo veel als het gewicht van Zijn Troon en zo veel als de inkt van Zijn Woorden)”. Deze woorden geven vele malen meer beloning dan andere vormen van tasbieh en dzikr, zoals vermeld is in sah’ieh’ ah’aadieth van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem).

12. In 1 minuut kun je meer dan 100 keer de vergeving van Allah vragen door te zeggen “astaghfirAllaah (ik zoek de vergeving van Allah)”. De deugd van het vragen om vergeving is geen geheim, want op die manier ontvang je vergiffenis en treed je het Paradijs binnen en op deze manier krijg je een goed leven, neemt je kracht toe, worden rampen afgeweerd, worden dingen makkelijker, komt de regen en neemt je rijkdom en kinderaantal toe, in shaa-a Allaah. (Dit dient wel met oprechtheid gedaan te worden. Zie het artikel De boetedoening voor zonden is berouw.)

13. Je kunt in 1 minuut korte en beknopte woorden zeggen en Allah kan daar goeds uit laten voortkomen wat je nooit bedacht had. (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Tijd diversen

 

14. In 1 minuut kun je 50 keer de zegeningen afroepen over de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) door te zeggen: sallallaahoe ‘alayhie wa-sallam (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). Op Zijn beurt zal Allah 500 keer zegeningen over jou afroepen omdat 1 zegen er 10 met zich meebrengt.

15. In 1 minuut kun je jouw hart motiveren om Allah te danken, van Hem te houden, Hem te vrezen, je hoop op Hem te stellen, naar Hem te verlangen en als zodanig de stadia van ‘oeboediyah (totale onderwerping aan Allah) te doorlopen. Dit zou je moeten doen als je op bed ligt of op straat loopt.

16. In 1 minuut kun je meer dan 2 bladzijdes lezen van een nuttig boek dat gemakkelijk te begrijpen is.

17. In 1 minuut kun je de familiebanden onderhouden door een familielid te contacteren (d.m.v. de telefoon, sms, e-mail, Facebook etc.).

18. Je kunt in 1 minuut je handen op heffen en elke willekeurige doe’aa-e reciteren uit de boeken van doe’aa-e. (Zie het artikel Smeekbeden – doe’aa-e.)

19. Je kunt in 1 minuut salaam geven aan en de hand schudden van meerdere mensen. (Let op! Schud geen handen met personen die geen mah’ram zijn. Zie het artikel De handdruk.)

20. Je kunt een slechte daad verbieden in 1 minuut

21. Je kunt het goede bevelen in 1 minuut

22. Je kunt oprecht advies aan een broeder/zuster geven in 1 minuut

23. Je kunt iemand troosten die het zwaar heeft in 1 minuut

24. Je kunt iets schadelijks van de weg halen in 1 minuut

25. Het beste maken van 1 minuut motiveert je om het beste te maken van andere periodes die anders verspild zouden zijn

[Je kunt ook een afbeelding uit ons Fotoalbum of De Koran in beeld downloaden en op bijvoorbeeld Facebook plaatsen. Da’wah verrichten is gemakkelijk. Zie o.a. Da’wah ideeën. Je kunt ook dit of een ander artikel van deze website op Facebook plaatsen of via e-mail naar een bekenden doorsturen, in shaa-a Allaah.] (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Te laat

 

As-Shaafi’ie (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Als de mensen gaan slapen, laat ik mijn tranen de vrije loop en reciteer ik een vers van de meest welbespraakte poëzie. Is het niet zonde dat de nachten voorbij gaan en ik niet toeneem in kennis, maar dat deze tijd toch als deel van mijn leven telt?”

Tenslotte; hoe oprechter je bent tegenover Allah de Verhevene en hoe bewuster je bent van Hem, des te groter zal je beloning zijn en des te meer h’asanaat je zult verdienen.

Je ziet dat de meeste van deze daden amper moeite kosten; ze vereisen geen tahaarah (reinheid) en ze zullen je niet vermoeien of veel inspanning kosten. Integendeel, je kunt ze verrichten terwijl je loopt, of in een auto/bus/trein rijdt, of wanneer je ligt of staat of zit, of op iemand wacht, of de afwas doet etc.

Deze daden behoren tot die zaken waardoor je geluk bereikt, die de borst verruimen (d.w.z. verlichting en plezier brengen) en die stress en onrust verwijderen.

Moge Allah ons helpen om te doen waar Hij van houdt en wat Hem behaagt. Moge Allah onze profeet Moh’ammed zegenen.

 

Relevante artikelen:

Als je wilt dat…

Dagboek van een moslim

Tijd is geen geld (bevat diverse afbeeldingen betreffende tijd & geld)

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan