Waarom onze smeekbeden niet verhoord worden

Wees eens eerlijk: verdienen wij verhoring?

Smeekbede 10Alle lof is voor Allah, de Heer der werelden. De zegeningen en vrede van Allah zijn met de profeet Moh’ammed, zijn familie en metgezellen en iedereen die hen in het goede volgt. Ik getuig dat er geen god is die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, Hij is één, Hij heeft geen deelgenoten, en ik getuig dat Moh’ammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Er is overgeleverd dat Ibraahiem ibn Adham (overleden 162 H.) eens over de markt van Basrah (in Irak) liep. Mensen verzamelden zich rondom hem en vroegen: “Allah zegt in de Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): ‘En jullie Heer zei: ‘Roep Mij aan, Ik zal jullie verhoren…’’ [Soerat Ghaafir (40), aayah 60.] Wij roepen Hem aan maar wij worden niet verhoord. Wat is de reden hierachter?”

Ibraahiem ibn Adham antwoordde: “Omdat jullie harten zijn doodgegaan om 10 redenen:

1.) Jullie kennen Allah, en toch gehoorzamen jullie Hem niet.

2.) Jullie reciteren de Qor-aan, en toch handelen jullie er niet naar.

3.) Jullie beweren dat shaytaan jullie vijand is, en toch volgen jullie hem.

4.) Jullie beweren van de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) te houden, en toch keren jullie je weg van zijn Soennah.

5.) Jullie beweren van het Paradijs te houden, en toch werken jullie er niet voor.

6.) Jullie beweren de Hel te vrezen, en toch weerhouden jullie jezelf niet van zonden.

7.) Jullie beweren dat de dood echt is, en toch bereiden jullie je niet voor daarvoor.

8.) Jullie houden je bezig met het vinden van fouten in anderen, terwijl jullie achteloos zijn over jullie eigen zonden.

9.) Jullie eten van de voorzieningen van Allah, en toch bedanken jullie Hem niet daarvoor.

10.) Jullie begraven jullie doden, en toch trekken jullie er geen lering uit!”

[Genomen uit Khoeshoo’ fie s-Salaat (blz. 62) van Ibn Radjab al-H’anbalie (moge Allah hem genadig zijn). Zie ook Aboe Noe’aym, Hilyah al-Awliyaa-e 8: 15, 16; Preparing For The Day Of Judgement van imaam Ibn H’adjar al-Asqalanie, p. 45.]

 

Relevante artikelen:

Dua: hoop vs. geloof

Waarom smeekbeden niet meteen beantwoord worden (de wijsheden en verborgen gunsten die schuilen achter het uitstel in het beantwoorden van de doe’aa-e)

Smeekbeden – doe’aa-e, met de volgende onderwerpen:

– Waarom zouden wij smeekbeden moeten verrichten?
– 23 Redenen om doe’aa-e te verrichten
– Aan welke voorwaarden moet een smeekbede voldoen?
– Hoe dienen wij smeekbeden te verrichten?

 

(Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan