Vraag & Antwoord

Wees niet te verlegen om kennis te zoeken!

Vraag&Antwoord“O degenen die geloven! Vraag niet over zaken die jullie belasten indien zij aan jullie duidelijk gemaakt worden. (#1) En als jullie daarover vragen terwijl de Qor-aan (Koran) wordt geopenbaard, wordt het voor jullie duidelijk gemaakt. Allah heeft het (wat jullie voorheen deden) vergeven en Allah is Vergevensgezind, Meest Verdraagzaam.” [Soerat al-Maa-idah (5), aayah 101.]

(#1) Vraag niet naar nutteloze dingen, of hele theoretische en fictieve zaken.

Wij geven geen fataawaa. Alleen geleerden die beschikken over voldoende en relevante kennis kunnen dat doen. De meertalige website www.islamqa.info/en bevat talrijke fataawaa van betrouwbare geleerden.

Ga naar de laatste vraag onder aan deze pagina.Bekijk ons overzicht van vragen per categorie.

 

Overzicht Vraag & Antwoord

Replica producten – Mag je producten van een bekend merk namaken om het te verkopen?

Mag een moslim zijn vrouw slaan?

Maagdenvlies herstellen? Dit zegt de islam.

Vraag 1. Volgens moslims is de Islam de beste religie, maar waarom zijn er dan zo veel moslims oneerlijk, gewelddadig, en houden veel moslims zich bezig met criminele activiteiten en terroristische aanslagen?

Vraag 2. Waarom mag een man met meerdere vrouwen trouwen? D.w.z. waarom is polygamie toegestaan in de Islam?

Vraag 3. Als het voor een man toegestaan is om met meer dan één vrouw te trouwen (polygynie), waarom staat de Islam een vrouw dan niet toe om met meer dan één man te trouwen (polyandrie)?

Vraag 4. Waarom vrezen moslims God? De God van de christenen is een liefdevolle God Die van de mensen houdt.

Vraag 5. Hoe kan de Islam de religie van vrede genoemd worden terwijl het door het zwaard verspreid werd?

Vraag 6. Waarom zijn er zo veel moslims fundamentalisten en terroristen?

Vraag 7. Indien het waar is dat de Islam vrede brengt, hoe is het dan mogelijk dat juist in de Arabische wereld zoveel onrecht heerst?

Vraag 8. Wat te doen bij de geboorte van een kind?

Vraag 9. Ik heb ergens iets gelezen over een aswat steen ik had een vraagje wat dat is?

Vraag 10. Is ophangen van foto’s tegen de muur h’araam?

Vraag 11. Is het toegestaan om schadelijke insecten te doden?

Vraag 12. Is het toegestaan om voor iemand te bidden die zelfmoord heeft gepleegd?

Vraag 13. Hoe dient men te vasten in landen waar de zon niet onder gaat?

Vraag 14. Een christen is in de veronderstelling dat de Koran veranderd is.

Vraag 15. Mijn nicht heeft melk gedronken van mijn moeders borst samen met mijn broer. Is het broertje van deze nicht (d.w.z. mijn neef) mijn mahram of niet?

Vraag 16. Da’wah verrichten bij niet-moslims

Vraag 17. Een zwak imaan en problemen met da’wah

Vraag 18. Bidden op een gebedskleedje en met schoenen aan.

Vraag 19. Mag de kleding van een man/vrouw de grond raken (isbaal)?

Vraag 20. Zijn er enige tekortkomingen in de Islam die de ongelovigen de gelegenheid geven om de Islam aan te vallen?

Vraag 21. Is het toegestaan in de Islam om een vrouw uit te huwelijken, d.w.z. tegen haar wil met iemand te laten trouwen?

Vraag 22. Is het toegestaan in Islam om zwangerschap uit te stellen en voorbehoedsmiddelen te gebruiken?

Vraag 23. Wie beantwoordt deze vragen eigenlijk? [+ Wanneer kan iemand idjtihaad (persoonlijke juridische beredenering) verrichten en fataawaa (religieuze uitspraken) geven?]

Vraag 24. Mag je tijdens de woeddoe-e over de h’idjaab (hoofddoek) vegen als je de h’idjaab niet af kunt doen?

Vraag 25. Mag je voedsel geproduceerd door niet-moslims boycotten?

Vraag 26. Bestaat er Tawh’ied al-Hakkimiyya?

Vraag 27. Wanneer is er sprake van echt roddelen?

Vraag 28. Is parfum met alcohol toegestaan?

Vraag 29. Ik wil mijn baard laten staan maar het mag niet van mijn vader. Hoe los ik dit op?

Vraag 30. Is het vouwen van je broek zodat hij boven je enkels blijft halaal?

Vraag 31. Een zuster maakt zich zorgen omdat ze in een huis woont betaald met rente.

Vraag 32. Kijken naar onzedelijke dingen is zeker h’araam (verboden) en is zeker een vorm van zinaa (ontucht, overspel)

Vraag 33. Hoe wordt ons een teken gegeven na het verrichten van salaat al-istikhaarah?

Vraag 34. Hoe heet de moeder, vader, opa en oma van Ismail?

Vraag 35. Kunnen vrouwen deelnemen aan de djihaad (jihad)?

Vraag 36. Wat bedoeld Allah met verzen waarin Hij verteld dat Hij de hemel heeft opgeheven?

Vraag 37. Een vraag over de zogenaamde kruisiging van Jezus (vrede zij met hem)

Vraag 38. Hoeveel profeten kent de Islam?

Vraag 39. Is het toegestaan voor een vrouw om te werken?

Vraag 40. Is het toegestaan voor een getrouwd stel geslachtsgemeenschap te hebben tijdens de zwangerschap?

Vraag 41. Waarom lijden onschuldige kinderen aan ziektes etc.?

Vraag 42. Waarom vermoord een profeet mensen…waarom is Allah zo streng?

Vraag 43. Is het verplicht om mij te besnijden als ik moslim wil worden?

Vraag 44. Mag iemand die arm is stelen?

Vraag 45. Hoe dien ik sadjdat al-tilaawah te verrichten na het lezen van de betreffende verzen van de Qor-aan?

Vraag 46. Ontvangt een vrouw, die omwille van de kinderen bij haar echtgenoot blijft ondanks dat zij niet meer van hem houdt, beloning?

Vraag 47. Hoe dient men het schaamhaar te verwijderen en wat valt onder schaamhaar?

Vraag 48. Mogen mannen de stem van een vrouw horen?

Vraag 49. Zijn huisdieren toegestaan en hoe dien je met dieren om te gaan?

Vraag 50. Is spelen met poppen toegestaan?

Vraag 51. Mag de shahaadah ook in het Nederlands worden uitgesproken of enkel in het Arabisch?

Vraag 52. Wordt iemand die overlijdt terwijl hij/zij de boodschap van de Islam niet gehoord heeft, verantwoordelijk gehouden voor zijn/haar onwetendheid en daden van ongeloof?

Vraag 53. Kan Allah al mijn zonden vergeven en moet ik eerst mijn tatoeages verwijderen voordat ik moslim word?

Vraag 54. Hoe heeft de voortplanting plaatsgevonden na de schepping van Adam en Eva?

Vraag 55. Wat kan ik als individu doen tegen slechte zaken?

Vraag 56. Hoe dient iemand die ziek is te bidden?

Vraag 57. Is het toegestaan voor een zuster het gebed te leiden van een groep zusters?

Vraag 58. Waarom is de Koran waarheid en de Bijbel niet?

Vraag 59. Kunt u het fenomeen taqiyah (veinzen, huichelen, verbergen) verduidelijken?

Vraag 60. Hoe dien ik te bidden in een vliegtuig?

Vraag 61. Moet men istindjaa-e verrichten na het laten van een windje, of is woedhoe-e voldoende?

Vraag 62. Is het toegestaan om te demonstreren voor Palestina?

Vraag 63. Ik heb een erotische droom gehad maar niet geëjaculeerd. Moet ik ghoesl verrichten?

Vraag 64. Is het zeggen van sadaqaallaahoe al-‘Adhziem na het reciteren of citeren van de Qor-aan een innovatie (bid’ah)?

Vraag 65. Is het toegestaan om de ongelovige cartoonist, die bekend staat om het maken van de beledigende tekeningen over profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) te liquideren?

Vraag 66. Aan wie wordt zakaat afgestaan? En kunt u ons iedere groep toelichten die gerechtigd is zakaat te ontvangen?

Vraag 67. Mag de vrijdagpreek in een andere taal dan het Arabisch?

Vraag 68. Kunt u mij informeren over het voeden (van een arme) voor degene die niet kan vasten tijdens Ramadhaan?

Vraag 69. Mag een vrouw haar foto op Facebook plaatsen?

Vraag 70. Ik heb twijfels over de Islam doordat wetenschappers zeggen dat iets wel uit niets kan ontstaan en doordat oriëntalisten zeggen dat ah’aadieth verzonnen zijn.

Vraag 71. Is het toegestaan een trouwring te dragen?

Vraag 72. Mag een vrouw de familienaam van haar echtgenoot aannemen?

Vraag 73. Is het bidden in gemeenschap 25 of 27 keer beter dan alleen bidden?

Vraag 74. Waarom is de doodstraf de straf voor afvalligheid?

Vraag 75. Mijn man kijkt naar erotische dingen op het internet, wat moet ik doen?

Vraag 76. Verbreekt het kussen van je vrouw of het aanraken van je schaamdeel de woedhoe-e (wudu) en mag het met de rechterhand aangeraakt worden?

 

En alleen Allah de Verhevene beschikt over perfecte kennis. “…En Allah weet en jullie weten niet.” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 66.]

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan