Vraag 9

V&A roodIk heb ergens iets gelezen over een aswat steen, ik had een vraagje wat dat is?

Vraag: ik heb ergens iets gelezen over een aswat steen ik had een vraagje wat dat is inshallah heeft u daar antwoord op.

Antwoord: Bismillaah.

Djazaakoem Allaahoe khayran voor het indienen van je vraag en al-h’amdoelillaah dat je bezig bent met het zoeken van kennis.

Wij denken dat je H’adjar al-Aswad bedoelt, dat is de Zwarte Steen die afkomstig zou zijn uit het Paradijs, en die zich nu op een hoek van de Ka’bah in Mekkah bevindt.

De profeet Ibraahiem en zijn zoon Ismaa’iel (vrede zij met hen) hebben de Ka’bah gebouwd en toen de Ka’bah bijna af was vroeg Ibraahiem (vrede zij met hem) aan zijn zoon om hem een bijzondere steen te brengen, om deze als hoeksteen te plaatsen zodat die plaats gekenmerkt kon worden. Ismaa’iel (vrede zij met hem) werd geleid door de engel Djibriel (Gabriël – vrede zij met hem) en bracht H’adjar al-Aswad (de Zwarte Steen) van de berg Boqabis, en Ibraahiem (vrede zij met hem) plaatste deze steen op de uitgekozen plek. Dit is de steen die gekust of aangeraakt wordt tijdens het rondlopen om de Ka’bah (tawaaf).

In de tijd van de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) moest de Ka’bah herbouwd worden. Toen de herbouwwerkzaamheden zo ver gevorderd waren dat de H’adjar al-Aswad (de Zwarte Steen) geplaatst moest worden, ontstond er een serieuze discussie. Elk hoofd van elke stam wilde dit heilige relikwie op zijn plaats leggen. Zij waren klaar om te vechten en de zwaarden waren getrokken. Deze situatie hield vijf dagen aan. Uiteindelijk kwamen de Qoeraysh stammen bij de Ka’bah bijeen en er werd onmiddellijk een vergadering georganiseerd. Aboe Oemayyah ibn Moeghirah bracht het idee naar voren dat de eerste man die door de poort van de Ka’bah zou komen, de bemiddelaar zou zijn in deze onenigheid. De man die als eerste binnenkwam was Allahs boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). “Dit is Moh’ammed,” zeiden ze zodra ze hem binnen zagen komen, “hij is de betrouwbare en we stemmen allemaal in met zijn beslissing.” Het feit dat elke stam verlangde om de steen op zijn plaats te leggen en de eer eiste was begrijpbaar. Maar op hun traditionele en vernietigende manier waren zij allemaal beloftes aan het maken te vechten tot de dood, door volgens de gebruiken van die tijd hun vingers in een kom vol met bloed te steken. Het was in deze atmosfeer dat zij de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) deze zeer grote verantwoordelijkheid en eer toevertrouwden. Dit is een onweerlegbaar bewijs voor het feit dat zij allen een enorm geloof hadden in zijn eerlijkheid en rechtvaardigheid. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) stelde zich eerst op de hoogte van deze situatie en vervolgens maakte hij snel een einde aan het geschil, waardoor alle mensen, oud en ervaren, verbaasd waren door zijn inzicht, kracht en gevoel van rechtvaardigheid. Iedereen van hen verhief zijn stem uit blijk van waardering.

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) vroeg hen om een kleed. Hij nam de Zwarte Steen en plaatste het op het kleed en vroeg elke stam om een uiteinde van het kleed vast te houden en het op te tillen tot de vereiste hoogte. Toen de mensen de steen op de juiste manier hadden opgetild, plaatste de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) de steen met zijn eigen handen op zijn plaats en het bouwen ging verder. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) was slechts 25 jaar oud toen hij een einde maakte aan de onenigheid betreffende de Zwarte Steen.

En Allah weet het best.

Overzicht Vraag & Antwoord

Relevante artikelen:

Zamzam en de Ka’bah – het ontstaan van Zamzam en de bouw van de Ka’bah

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan