Vraag 74

V&A groen 3Vraag: waarom is de doodstraf de straf voor afvalligheid?

Antwoord: alle lof is voor Allah.

Deze vraag kan door de volgende punten beantwoord worden:

1.) Dit is de regelgeving van Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) en zijn boodschapper (salallaahoe ‘alayhie wa sellem – vrede en zegeningen van Allah zijn met hem), aangezien de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Wie zijn religie verandert, dood hem.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie, al-Fath’, nr. 3017.)

2.) Degene die op de hoogte was van de religie die Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) geopenbaard heeft, en het accepteerde en praktiseerde, en het vervolgens verwierp, verachtte en verliet, is een persoon die het niet verdient om te leven op de aarde van Allah en te eten van de voorziening van Allah.

3.) Door de Islaam te verlaten opent de afvallige de deur voor iedereen die het geloof wil verlaten en verspreid aldus afvalligheid en moedigt het aan.

4.) De afvallige dient niet zonder waarschuwing gedood te worden. Ook al is zijn misdaad zo groot, hem dient een laatste kans gegeven te worden, een uitstel van drie dagen waarin hij berouw dient te tonen. Als hij berouw toont, dan zal hij met rust gelaten worden; als hij geen berouw toont, dan zal hij gedood worden.

<<<Noot uwkeuze.net: sheikh ‘Abd al-Kareem al-Khudayr zei: “Als iemand de Islaam verlaat en besluit weer terug te keren, dient hij te getuigen dat er geen god is behalve Allah en dat Moh’ammed Zijn dienaar en boodschapper is. Als zijn afvalligheid was wegens het ontkennen van een van de basisprincipes van de religie, dan is zijn terugkeer tot de Islaam niet compleet totdat hij het principe dat hij ontkent heeft bevestigt.” [Bron: https://islamqa.info/ar/7057 (Arabisch) – https://islamqa.info/en/7057 (Engels).] Dergelijke straffen dienen niet door individuen uitgevoerd te worden, maar via de leider of zijn afgevaardigde opgelegd en uitgevoerd. Ibn Moeflih’ al-H’anbalie (moge Allah genade met hem hebben) zei in al-Foeroe’ (6/53): “Het is h’araam (verboden) voor eenieder om een h’add bestraffing uit te voeren behalve de leider of zijn afgevaardigde. Dit is iets waarover de foeqahaa-e (geleerden op het gebied van fiqh – islamitische jurisprudentie) van de Islaam het unaniem eens zijn, zoals aangegeven wordt in al-Mawsoe’ah al-Fiqhiyyah (5/280): de foeqahaa-e zijn het unaniem eens dat de leider of zijn plaatsvervanger degene is die h’add bestraffingen uit dient te voeren, of de bestraffing nu is voor het overtreden van de grenzen van Allah, de Meest Verhevene, zoals zinaa, of een overtreding jegens een andere persoon, zoals laster.” (Einde citaat.) Zie het artikel Moord en eerwraak voor meer informatie.>>> (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

Moord en eerwraak 02

 

5.) Als de bestraffing voor moord en spionage (ook bekend als hoogverraad) de dood is, wat zal de bestraffing dan moeten zijn voor degene die niet gelooft in de Heer van de mensheid en die Zijn religie veracht en verwerpt? Is het spioneren en bloedvergieten erger dan het verlaten en het verwerpen van de religie van de Heer van de mensheid?

6.) Niemand die schreeuwt over persoonlijke vrijheid en vrijheid van godsdienst zal het dulden dat een kind van een buur zijn kind slaat of dit rechtvaardigen als “persoonlijke vrijheid”. Dus hoe kunnen zij dan het verlaten van de ware religie en het verwerpen van de sharie’ah rechtvaardigen, die Allah geopenbaard heeft om daarmee aan de mensheid Zijn eenheid te onderwijzen en rechtvaardigheid en redelijkheid voor iedereen te bewerkstelligen!?

We vragen Allah om veiligheid en gezondheid. Moge Allah onze profeet Moh’ammed zegenen.

Islam Q&A
Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid

Bron: https://islamqa.info/en/811 (Engels)

 

Overzicht Vraag & Antwoord

 

Relevante artikelen:

Moord en eerwraak — Het recht in eigen hand nemen

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan