Vraag 73

V&A oranjeVraag: is het bidden in gemeenschap 25 of 27 keer beter dan alleen bidden?

In Sah’ieh’ al-Boekhaarie vinden we twee overleveringen, nummer 645 en 646 volgens de nummering van Fath’ al-Baarie. Volgens h’adieth nr. 645 heeft de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Bidden in gemeenschap (djama’aah) is zevenentwintig keer beter dan alleen bidden.” Volgens h’adieth nr. 646 heeft de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Bidden in gemeenschap is vijfentwintig keer beter dan alleen bidden.” Kunt u dit uitleggen?

Antwoord: alle lof is voor Allah.

De eerste h’adieth is overgeleverd van ‘Abd-Allaah ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden over vader en zoon zijn) door al-Boekhaarie (619) en Moeslim (650). Het zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Bidden in gemeenschap is zevenentwintig keer beter dan alleen bidden.”

De tweede h’adieth is overgeleverd van Aboe Sa’ied al-Khoedrie (moge Allah tevreden over hem zijn) door al-Boekhaarie (619). Het zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Bidden in gemeenschap is vijfentwintig keer beter dan alleen bidden.”

De geleerden hebben deze twee overleveringen in overeenstemming gebracht. An-Nawawie (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd:

Zij kunnen op drie manieren in overeenstemming gebracht worden:

1.) Er is geen tegenstrijdigheid, want het noemen van een kleiner aantal sluit het grotere aantal niet uit. Het letterlijk nemen van getallen is niet acceptabel volgens de geleerden van oesoel.

<<<Noot van uwkeuze.net: Allah de Verhevene zegt in aayah 9:80 (Nederlandstalige interpretatie): “Of jij (o Moh’ammed) nu vergeving voor hen (de hypocrieten) vraagt of geen vergeving voor hen vraagt, en zelfs als jij zeventig keer vergeving voor hen zou vragen, Allah zal hen nooit vergeven…” [Soerat at-Tawbah (9), aayah 80.] In Tefsier Ibn Kethier wordt aangegeven dat het getal zeventig in deze aayah genoemd wordt om de deur aangaande dit onderwerp te sluiten, want Arabieren gebruiken dit getal wanneer zij overdrijven, niet dat zij letterlijk zeventig of meer dan zeventig bedoelen.>>>

2.) Hij sprak eerst over het kleinere aantal, waarna Allah hem vertelde over de grotere beloning, dus maakte hij dat kenbaar.

3.) Mogelijkerwijs varieert het volgens de omstandigheden van de aanbidders en het gebed. Dus voor sommige van hen kan het vijfentwintig zijn en voor andere kan het zevenentwintig zijn, afhankelijk van hoe compleet hun gebed is, of het op de correcte manier verricht is en met de correcte concentratie en nederigheid (khoeshoo’), het aantal mensen dat aanwezig is, hoe goed zij zijn, hoe goed de omgeving is enzovoort.

En Allah weet het best. (Al-Madjmoe’, 4/84.)

Er zijn ook andere manieren om deze twee overleveringen in overeenstemming te brengen, waarvan sommigen gebaseerd zijn op het bovenstaande. Al-H’aafidhz Ibn H’adjar suggereerde in Fath’ al-Baarie (2/132) een andere manier die niet genoemd is door an-Nawawie, namelijk dat zevenentwintig van toepassing is op de gebeden waarin de Qor-aan hardop gereciteerd wordt en dat vijfentwintig van toepassing is op de gebeden waarin stil gereciteerd wordt.

En Allah weet het best.

Bron: Bron: https://islamqa.info/en/43147 (Engels) – https://islamqa.info/ar/43147 (Arabisch)

 

Overzicht Vraag & antwoord

 

Relevante artikelen:

Khoeshoo’ tijdens het gebed

Salaat al-djamaa’ah – het gezamenlijk gebed

Het gebed (diverse artikelen)

 

(Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan