Vraag 71

V&A paarsVraag: is het toegestaan een trouwring te dragen?

Antwoord: alle lof is voor Allah.

Wat betreft mannen die goud dragen, hetzij een ring of iets anders, dit is onder geen enkele omstandigheid toegestaan. De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem – Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) verbood de mannen van deze oemmah namelijk om goud te dragen. Hij (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zag eens een man een gouden ring dragen en hij (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) nam het van zijn hand en zei (Nederlandstalige interpretatie): “Zou iemand van jullie een kooltje van het vuur pakken en het in zijn hand houden?” (Overgeleverd door Moeslim, al-Libaas wa al-Zienah, 3897.)

Het is dus niet toegestaan voor de moslimman om een gouden ring te dragen. Maar wat betreft ringen van zilver of enig ander metaal, het is toegestaan voor mannen om ze te dragen ook al zijn ze van kostbare metalen.

Wat betreft de trouwring, die gedragen wordt ter gelegenheid van een huwelijk, dit behoort niet tot de gewoonten van moslims. Als men gelooft dat de ring zorgt voor liefde tussen de echtgenote en echtgenoot, en dat het verwijderen en niet dragen van de ring enig effect heeft op de huwelijksrelatie, dit wordt dan beschouwd als een vorm van shirk (polytheïsme) en het is een vorm van djaahilie (#1) geloof. Aldus is het onder geen enkele omstandigheid toegestaan om een trouwring te dragen.

<<<(#1) Noot van uwkeuze.net: djaahiliyyah (onwetendheid) is een term die verwijst naar de periode van morele onwetendheid van een volk of beschaving, de periode tussen het verdwijnen van het profetisch onderricht en de komst van een andere; en, in het bijzonder, naar de periode van het Arabische heidendom vóór de komst van de profeet Moh’ammed (salallaahoe ‘alayhie wa sellem). De term beschrijft, los van deze historische gevoelswaarden, de toestand van morele onwetendheid of onachtzaamheid in algemene zin, ongeacht de tijd of maatschappelijke omgeving.>>>

Ten eerste omdat het een imitatie is van diegenen die niet goed zijn; het is een gewoonte die bij de moslims gekomen is van de niet-moslims.

<<<Noot van uwkeuze.net: de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Jullie (moslims) zullen de volkeren die jullie voorgingen precies volgen; zelfs als ze het hol van een hagedis binnengaan, gaan jullie ze achterna.” (Al-Boekhaarie & Moeslim.) ‘Abd-Allaah ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden over hem zijn) zei: “De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Wie een volk imiteert behoort tot hen.’” [Overgeleverd door Aboe Daawoed, 3512; als sah’ieh’ (authentiek) geclassificeerd door al-Albaanie in Irwaa-e al-Ghaliel, 2691.] Moslims hebben geen behoefte om anderen te imiteren, omdat Allah de Verhevene de religie geperfectioneerd heeft en Zijn gunsten volledig gemaakt heeft, zoals Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…Vandaag heb Ik jullie religie vervolmaakt voor jullie, Mijn gunsten voor jullie volledig gemaakt en de islam voor jullie gekozen als jullie religie…” [Soerat al-Maa-idah (5), aayah 3.]>>> (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Hagedis n

 

Ten tweede, indien het vergezeld gaat met het geloof dat het een effect heeft op de huwelijksrelatie, dit is een vorm van shirk. Laa h’awla wa laa qoewwatta illa billaah (er is geen macht en geen kracht behalve bij Allah).

(Van een fatwaa uitgevaardigd door sheikh Saalih’ al-Fawzaan.)

Sheikh Ibn ‘Oethaymien werd gevraagd over de regelgeving aangaande het dragen van verlovingsringen. Hij zei: “De verlovingsring is een soort ring, en in principe is er niets fout met ringen (in het algemeen), tenzij het vergezeld gaat met enig geloof, zoals sommige mensen doen wanneer de man zijn naam in de ring graveert en het aan zijn verloofde geeft, en zij graveert haar naam in de ring en geeft het aan hem, waarbij zij geloven dat dit een sterke band tussen hen creëert. In dit geval is die ring h’araam (verboden), want het is een toewijding aan iets waarvoor geen basis is in de Islaam en wat nergens op slaat. Bovendien is het niet toegestaan dat een man een verlovingsring om de vinger van zijn verloofde doet, want zij is nog niet zijn vrouw en zij is nog steeds een vreemde (niet-mah’ram) voor hem. (#2) Zij is pas zijn vrouw nadat het huwelijkscontract gesloten is.” (Zie al-Fataawa al-Djaamie’ah li’l-Mar’ah al-Moeslimah, vol. 3, p. 914-915.) (Zie het artikel An-Nikaah’ fie al-Islaam – Het huwelijk in de Islam voor meer informatie over het huwelijkscontract.)

<<<(#2) Noot van uwkeuze.net: dus is het voor hem nog niet toegestaan om haar aan te raken. De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Als iemand van jullie met een ijzeren naald in het hoofd zou worden gestoken, zou dat beter voor hem zijn dan het aanraken van een vrouw die voor hem geen mah’ram is.” (Overgeleverd door at-Tabaraanie, 20/212; zie ook Sah’ieh’ al-Djaamie’, 4921.) Zie het artikel De Handdruk.>>>

Islam Q&A
Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid

http://islamqa.info/ar/21441 (Arabisch)
http://islamqa.info/en/21441 (Engels)

 

Overzicht Vraag & antwoord

 

Relevante artikelen:

Huwelijk/Familie (diverse artikelen)

V&A Huwelijk & seksualiteit (diverse vragen & antwoorden)

 

(Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Goud voor mannen

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan