Vraag 60

V&A blauwVraag: hoe dien ik te bidden in een vliegtuig?

Als ik op vakantie ga en ik zit in het vliegtuig op het moment dat het tijd is om te bidden, hoe dien ik mijn gebed dan te verrichten?

Beantwoord door sheikh Moh’ammed ibn Saalih’ al-‘Oethaymien.

Antwoord: alle lof zij Allah, de Heer der werelden, en ik groet met vrede en zegeningen onze profeet, Moh’ammad, en zijn familie en metgezellen.

1.) Men dient de vrijwillige gebeden in een vliegtuig in zittende positie te verrichten, ongeacht de richting het vliegtuig gaat, en men dient de roekoe’ (het buigen) en de soedjoed (neerknieling) te symboliseren (door het hoofd te buigen), waarbij men het hoofd voor de soedjoed meer buigt dan voor de roekoe’.

2.) Men mag de verplichte gebeden niet in een vliegtuig verrichten, behalve als men in staat is gedurende het hele gebed richting de qiblah te staan, en men tevens in staat is te buigen, te knielen, te staan en te zitten.

3.) Als men niet in staat is dit te doen, dan moet men het gebed uitstellen totdat men op het vliegveld landt, en vervolgens op de grond bidden. Als men vreest dat de tijd voor het gebed verstrijkt voordat het vliegtuig landt, dan moet men het uitstellen tot het tijdstip van het volgende gebed. Dit is in het geval als het een van die gebeden zijn die met elkaar samengevoegd mogen worden, zoals de dhzohr met de ‘asr, of de maghrib met de ‘ ishaa-e. Als men vreest dat de tijd voor het volgende gebed zal verstrijken, dan moet men ze beide in het vliegtuig bidden voordat de tijd voorbij is, en alle voorwaarden, pilaren en verplichtingen van het gebed, die men in staat is te verrichten, dient men te verrichten.

Bijvoorbeeld: als het vliegtuig even voor zonsondergang (maghrib) vertrekt en de zon ondergaat terwijl men in de lucht is, dan dient men het maghrib-gebed niet te verrichten totdat het vliegtuig op het vliegveld landt, men van boord gaat, en vervolgens dient men op de grond te bidden. Indien men echter vreest dat de tijd voor het verrichten van het maghrib gebed zal verstrijken, dan dient men het maghrib-gebed uit te stellen tot de tijd van ‘ishaa-e, en ze beiden samen te verrichten, deze twee gebeden samenvoegend, en het maghrib-gebed uitstellend tot de tijd van het ‘ishaa-e-gebed nadat men van boord gaat. Als men echter vreest dat de tijd voor het ‘ishaa-e-gebed zal verstrijken – en het verstrijkt halverwege de nacht (de nacht begint met zonsondergang en eindigt met de komst van al-fadjr) – dan dient men ze te verrichten in het vliegtuig voordat de tijd om is.

4.) De wijze van het verrichten van het verplichte gebed in het vliegtuig is om richting de qiblah te gaan staan (indien mogelijk) en de takbier te verrichten. Dan reciteert men soerat al-Faatih’ah en de woorden welke voorgeschreven zijn te verrichten, zoals de openingssmeekbede (doe’aa-e al-istiftaah’) vóór soerat al-Faatih’ah en enkele Qor-aan verzen erna. Vervolgens dient men te buigen (roekoe’), dan omhoog te komen van het buigen, en in een staande positie te ontspannen. Dan de soedjoed te verrichten, dan omhoog komen uit de soedjoed, en in een zittende positie te ontspannen. Vervolgens wederom de soedjoed te verrichten, en hetzelfde te doen in het volgende gebed. Als men niet in staat is de soedjoed te verrichten, dan moet men zitten en de soedjoed symboliseren terwijl men zit. Als men de qiblah niet weet en geen enkele betrouwbare persoon hem dit kan wijzen, dan moet men zijn eigen oordeel gebruiken en proberen het te bepalen, en vervolgens het gebed conform zijn oordeel te verrichten.

5.) Het gebed van de reiziger in een vliegtuig wordt ingekort, dus hij verricht het vier raka’aat gebed als een twee raka’aat gebed, net zoals de andere reizigers.

En Allah weet het best.

Overzicht Vraag & Antwoord

 

Relevante artikelen:

Zittend bidden

Het gebed (diverse artikelen)

Vraag 56. Hoe dient iemand die ziek is te bidden?

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan