Vraag 57

V&A groenVraag: is het toegestaan voor een zuster het gebed te leiden van een groep zusters?

Antwoord: alle lof is voor Allah.

Het is toegestaan voor vrouwen om gezamenlijk te bidden. Hun leider dient in het midden van de (eerste) rij te staan (dus niet zoals bij mannen waar de imaam voor de eerste rij staat), volgens de overlevering betreffende ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden zijn met haar) die aangeeft dat zij gewoon was vrouwen te leiden in het gebed en samen met hen stond in het midden van de rij. Dit is overgeleverd door ‘Abdoer-Razzaaq in al-Moesannaf 3/141, en Daraqoetnie 1/404, en is authentiek wegens bewijzen daarvoor.

Evenzo verhaalde Oemm al-H’asan dat zij Oemm Salamah (moge Allah tevreden zijn met haar) zag terwijl zij in het midden van haar rij stond en vrouwen in het gebed leidde. Dit is overgeleverd door Ibn Abie Shaybah 2/88 en is ook authentiek wegens ondersteunende bewijzen.

Ibn Qoedamah citeerde het meningsverschil of het gezamenlijke gebed voor vrouwen aanbevolen is, en zei vervolgens over hun leider: “Degene die hen leidt dient in het midden van de rij te staan. We zijn niet op de hoogte van een meningsverschil hierover onder degenen die menen dat een vrouw anderen (vrouwen) mag leiden in gebed…” (Al-Moeghnie , 2/202.)

De auteur van al-Moehadhdhab (4/295) zegt: “Het is soennah dat de leider van vrouwen in gezamenlijk gebed staat in het midden van hen, zoals overgeleverd is over ‘Aa-ieshah en Oemm Salamah dat zij vrouwen leidden en stonden in het midden van hun rij.”

Voor meer details, zie Djaami’ Ah’kaam al-Nisaa-e van al-‘Adawie (1/351).

En Allah weet wat het meest correct en het best is.

Islam Q&A – sheikh Moh’ammed Saalih’ al-Moenadjjid

Overzicht Vraag & Antwoord

 

Relevante artikelen:

Het gebed (diverse artikelen)

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan