Vraag 54

V&A groen 3Vraag: hoe heeft de voortplanting plaatsgevonden na de schepping van Adam en Eva?

Ik heb een vraag, die vaak door mijn gedachten spookt. Toen Adam en Eva kinderen kregen, trouwden hun kinderen onder elkaar, neem ik aan. Maar staat in de Qor-aan niet vermeld dat het trouwen van broers en zussen niet toegestaan is? Hoe heeft de voortplanting dan plaatsgevonden na de schepping van Adam en Eva?

Antwoord: alle lof is voor Allah.

Zolang je zeker bent in je hart over je geloof, dan zullen dergelijke influisteringen je niet deren (in shaa-a Allaah). Als een gelovige aan het twijfelen wordt gebracht door iets, dat volgens hem lijkt op een tegenstelling in de sharie’ah (islamitische wetgeving), dan moet hij/zij geloven dat er antwoorden bestaan die zijn/haar twijfel kunnen wegnemen. Ook al weet een persoon niet wat de antwoorden op zijn vragen zijn en is hij ook niet in staat om de antwoorden te vinden, dan nog moet hij geloven in het feit dat er antwoorden zijn.

Een persoon moet echter niet alle twijfelachtigheden in zijn hart verzamelen en zich zorgen maken over de ingewikkeldheden, en verzuimen nuttige kennis op te doen. Het is namelijk een verplichting voor elke moslim om kennis op te doen en zoveel mogelijk op de hoogte te zijn van zaken die duidelijk beschreven zijn in de sharie’ah (moeh’kamaat), zodat alle twijfels weggenomen kunnen worden. (Zie o.a. de artikelen Het zoeken naar kennis en De vallen van Iblies.)

Wat betreft de vraag die gesteld is; het is een bekend feit dat de wetgeving van de ene sharie’ah (van een bepaald volk waar een boodschapper naar toe is gezonden) kan afwijken van de wetgeving van de andere, terwijl alle principes en geloofsovertuigingen (al-‘aqiedah) hetzelfde zijn. Het maken van portretten was bijvoorbeeld toegestaan in de sharie’ah van profeet Soelaymaan (Salomo – vrede zij met hem), maar het is verboden in de onze. Op dezelfde manier was het maken van een knieval ter begroeting, toegestaan in de sharie’ah van profeet Yoesoef (Jozef – vrede zij met hem), maar in onze sharie’ah is het streng verboden. Tevens is het zo dat oorlogsbuit niet toegestaan was voor de volkeren die vóór ons leefden, maar volkomen wettig is voor ons. De qiblah (de richting waarheen gebeden wordt) van de mensen vóór ons was naar Bayt al-Maqdis (Jeruzalem), terwijl wij in de richting van de Ka’bah (in Mekkah) bidden. Zo was het trouwen tussen broers en zussen toegestaan in de sharie’ah van Adam (vrede zij met hem), terwijl het verboden werd gesteld voor de volkeren erna.

Het volgende is een uitleg van al-H’aafidhz Ibn Kethier over deze situatie: “Allah de Verhevene stond Adam (vrede zij met hem) toe om zijn dochters te huwen aan zijn zonen, wegens noodzaak. Elk koppel had een zoon en een dochter. Vandaar dat hij het meisje van het ene koppel liet trouwen met de jongen van het andere koppel. Deze uitspraak is gedaan door Soeddie, doordat Aboe Maalik en Aboe Saalih’ dit gehoord hebben van Ibn ‘Abbaas, en doordat Moerrah dit gehoord heeft van Ibn Mas‘oed en andere metgezellen van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). Zij (moge Allah tevreden met hen zijn) zeiden namelijk dat Adam (vrede zij met hem) geen jongens kreeg (als kleinkind) tenzij het vergezeld werd door een meisje, zodat hij het jongetje van het ene koppel huwde met het meisje van het andere koppel, en het meisje van het ene koppel huwde met de jongen van het andere koppel. En Allah de Verhevene weet het beste.” [Genomen uit: Tefsier Ibn Kethier, soerat al-Maa-idah (5), aayah 27.]

Beantwoord door sheikh Moh’ammed Saalih’ al-Moenadjjid.

Overzicht Vraag & Antwoord

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan