Vraag 53

V&A oranjeVraag: kan Allah al mijn zonden vergeven en moet ik eerst mijn tatoeages verwijderen voordat ik moslim word?

Ik heb veel meegemaakt in mijn leven en wil graag opnieuw beginnen en ik denk dat Allah mij het juiste kan bieden. Kan Allah mij vergeven met alles wat ik fout heb gedaan? En moet ik eerst mijn tatoeages verwijderen voordat ik moslim word?

Antwoord: alle lof is voor Allah.

Hartelijk dank voor uw e-mail. We zijn zeer blij om te lezen dat u overweegt om de Islam te accepteren als uw religie en u over te geven aan Allah, uw Schepper, de Heer der werelden. Weet, beste …, dat deze stap een zeer belangrijke stap is, want het zal u reinigen van al uw voorgaande zonden, doch uw goede daden zullen niet verloren gaan. Het is een belangrijke stap richting het Paradijs en weg van het Hellevuur. Moge Allah de Verhevene u na uw bekering standvastigheid schenken.

U vroeg of Allah u kan vergeven met alles wat u fout gedaan hebt en of Allah u een kans kan bieden om opnieuw te beginnen. Jazeker!

Allah de Verhevene zegt in de Koran (Nederlandstalige interpretatie): “Zeg (O Moh’ammed) tegen degenen die ongelovig zijn dat als zij ophouden (met hun vijandigheid en ongeloof), hetgeen vooraf is gegaan (aan ongeloof en zonden) hen vergeven wordt…” [Soerat al-Anfaal (8), aayah 38.]

Allah de Verhevene zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “Zeg (O Moh’ammed): ‘(Allah zegt:) ‘O Mijn dienaren, degenen die buitensporig zijn geweest jegens zichzelf! Wanhoop niet aan de Barmhartigheid van Allah! (#1) Waarlijk, Allah vergeeft alle zonden. (#1) Waarlijk, Hij is het Die al-Ghafoer (de Vergevensgezinde), ar-Rah’iem (de Meest Genadevolle) is.’” [Soerat az-Zoemar (39), aayah 53.]

<<< (#1) Zie het artikel Wanhoop niet aan de Barmhartigheid van Allah.>>>

<<< (#2) Zie het artikel De boetedoening voor zonden is berouw (tawbah).>>>

Het is overgeleverd in Sah’ieh’ al-Boekhaarie (het meest betrouwbare boek na de Koran) dat Aboe Waa-il zei dat Ibn Mas’oed zei dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Degene die goed wordt in zijn Islam, zal niet gestraft worden voor wat hij gedaan heeft tijdens djaahiliyyah (onwetendheid, d.w.z. vóór zijn acceptatie van de Islam). Degene die slecht wordt in zijn Islam, zal een bestraffing ondergaan voor zijn vroegere en latere daden.”

Lees ook eens de artikelen Hoe wordt u moslim? en De liefde van Allah op onze website.

Wat betreft uw tatoeages: moslim worden is heel eenvoudig. Het enige dat vereist is, is dat men oprecht gelooft dat er maar één God is en dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat men gelooft in het feit dat Mohammed (vrede zij met hem) de boodschapper en dienaar van Allah is.

Als iemand het werkelijke verlangen heeft om moslim te worden vanuit zijn volle overtuiging en het sterke geloof dat de Islam de ware godsdienst is, door Allah de Verhevene ingesteld voor alle mensen, dan moet men de shahaadah (de geloofsbelijdenis) uitspreken zonder verder uitstel.

 

Sjahada

 

De shahaadah (de eerste zuil van de Islam) dient als volgt te worden uitgesproken:

Ash-hadoe an laa ilaaha iell-Allaah, wa ash-hadoe anna Mohammadan rasoeloellaah.

De vertaling is: “Ik getuig dat er geen god is die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en ik getuig dat Mohammed de boodschapper is van Allah.”

U hoeft dus niet eerst uw tatoeages te verwijderen, of Arabisch te leren, of leren bidden etc.

Het is overigens wel goed dat u weet dat tatoeëren niet toegestaan is in de Islam. We hebben twee uitspraken van grote geleerden verzameld met betrekking op uw situatie. De eerste is van sheikh ‘Abdoel-‘Aziez ibn Baaz, die zei: “Alle lof is voor Allah. Als een moslim zich laat tatoeëren terwijl hij niet weet dat het verboden is, of als dit bij hem gedaan is toen hij een kind was, (of in uw geval, voordat u moslim werd), dan dient hij deze te verwijderen wanneer hij er achter komt dat het verboden is. Maar als het verwijderen te moeilijk is of schade zal veroorzaken, dan is het voldoende voor hem om berouw te tonen en vergeving te zoeken, en het is niet erg als hij het teken op zijn lichaam laat. Moge Allah ons allemaal helpen om te doen wat Hem tevreden stelt.” (Einde citaat.)

De volgende vraag werd gesteld aan sheikh Mohammed Saalih’ al-Moenadjid:

“Voordat ik moslim werd, heb ik een tatoeage laten zetten op mijn schouder. Al-Hamdoelillaah (alle lof is voor Allah), nu ben ik moslim. Mijn man vindt het niet erg, al-hamdoelillaah, maar toch willen we het verwijderen. Om het te verwijderen d.m.v. laser is erg duur en ik denk dat daardoor de huid verbrandt en ik wil mezelf niet uitsluiten om te behoren tot degenen die al-Djennah (het Paradijs) binnengaan zonder verantwoording. Ik heb berouw getoond, is er werkelijk nog iets wat ik moet doen?”

Sheikh Mohammed Saalih’ al-Moenadjid antwoordde: “Alle lof is voor Allah. Alle lof is voor Allah Die u geleid heeft naar Zijn rechte pad. Ik vraag Allah u standvastig te maken om het (Zijn pad) te volgen. Wat betreft deze tatoeage die niet verwijderd kan worden behalve d.m.v. deze vorm van operatie, u hoeft dit niet te doen omdat het te moeilijk is en pijn zal veroorzaken. Allah zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…en Hij maakte voor jullie in de religie geen enkele moeilijkheid…” [Soerat al-H’adj (22), aayah 78.]

Uw spijt en afkeer daartegen, en uw vastberadenheid om dit nooit meer te doen, is voldoende. Ook wist de Islam alles uit wat daarvoor is gebeurd. Dus in dit geval, het laten zoals het is, zou geen schade voor u moeten veroorzaken, in shaa-a Allaah (als Allah het wil). Moge Allah u helpen om dat te doen wat Hem tevreden maakt.” (Einde citaat.)

Overzicht Vraag & Antwoord

 

Relevante artikelen:

Hoe wordt u moslim?

De voorwaarden van as-shahaadah

Vraag 43. Is het verplicht om mij te besnijden als ik moslim wil worden?

Vraag 51. Mag de shahaadah ook in het Nederlands worden uitgesproken of enkel in het Arabisch?

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan