Vraag 48

V&A rood 1Vraag: mogen mannen de stem van een vrouw horen?

Mag een vrouw de gebeden (die hardop gezegd moeten worden) met luidde stem in haar eigen huis verrichten, ook als haar eigen man thuis is?

Antwoord: alle lof is voor Allah.

Een vrouw dient haar gebeden te verrichten volgens de Soennah en er zijn geen afwijkingen betreffende dit ten opzicht van mannen. Zie o.a. Beschrijving van het gebed van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). Ze dient echter wel op te letten dat haar stem niet de aandacht trekt van niet-mahram mannen.

Sheikh Saalih’ ibn Fawzaan ibn ‘Abdiellaah al-Fawzaan heeft gezegd: “Alle lof is voor Allah. De vrouw wordt in de Islaam gevraagd om afstand te nemen van alles wat de aandacht trekt. Als haar stem de aandacht van (niet-mah’ram) mannen trekt waardoor zij verkeerde gedachten zullen krijgen, dient zij haar stem te dempen. Daarom dient de vrouw geen talbieyah (het zeggen van labbayk Allaahoemma labayk) met verheven stem te doen tijdens de h’adj of ‘oemrah, zij dient in stilte de talbieyah te doen.

Wanneer de moslimvrouw achter een mannelijke imaam het gebed aan het verrichten is en zij merkt dat de imaam zich in het gebed vergist, dient zij te klappen in haar handen om hem te waarschuwen. De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zij met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Als jullie iets (verkeerds) merken in het gebed, dienen de mannen tasbieh’ te doen (het zeggen van “soebh’aanallaah” – Glorieus is Allah) en de vrouwen dienen met hun handen te klappen.”

Het is de vrouw in eerste instantie verboden om haar stem aantrekkelijk en mooi te maken wanneer zij nodig (niet-mah’ram) mannen moet spreken. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…Als jullie (Allah) vrezen, spreek dan niet zacht, waarna degene in wiens hart een ziekte is zal begeren, en spreek op een passende manier.” [Soerat al-Ah’zaab (33), aayah 32.]

Dat wil zeggen: spreek niet op een manier waardoor de huichelaar of de onzedelijke begrijpt dat jullie hem wensen; het is de vrouwen aangeraden wanneer zij vreemde (niet-mah’ram) mannen spreken, dat zij streng (zakelijk) zouden moeten spreken om afstand te houden van de begeerte naar een twijfelachtige zaak. (Zaad al-Masier fie ‘ielmie t-Tefsier van Ibn al-Djawziey.)

Al-Imaam Ibn Kethier (moge Allah genadig met hem zijn) heeft gezegd: “De betekenis hiervan is dat zij vreemde mannen niet moet spreken op een minzame manier zoals zij haar man aanspreekt.”

En Allah weet het beste.

Overzicht Vraag & Antwoord

 

Relevante artikelen:

Bewijs voor het verbod op het mengen van mannen en vrouwen

Vraag 39. Is het toegestaan voor een vrouw om te werken?

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan