Vraag 47

V&A rood 2Vraag: hoe dient men het schaamhaar te verwijderen en wat valt onder schaamhaar?

Ik zou graag willen weten wat de grens is van het scheren van schaamhaar, valt het haar onder de navel ook daaronder?

Antwoord: alle lof is voor Allah.

In het maandblad Wij Moslims van Uitgeverij Momtazah, editie juli 2007, stond als onderdeel van een uitgebreide serie over de fitrah (natuurlijke aanleg) het volgende vermeld over “Het verwijderen van het schaamhaar.”

Ook het verwijderen van het schaamhaar behoort tot die handelingen die we niet langer mogen uitstellen dan veertig dagen en dient dus minimaal één keer in deze periode verricht te worden. Anes (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft gezegd: “De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) bepaalde een tijdslimiet voor ons om onze snorren te knippen, nagels te knippen, okselhaar te verwijderen en ons schaamhaar te scheren: we mochten het niet langer laten dan veertig dagen.” (Overgeleverd door Ah’mad, Moeslim en an-Nasaa-ie; deze versie is overgeleverd door Ah’mad.)

Maar wat wordt nu beschouwd als schaamhaar (al-‘aanah)? Al-Haafidhz zei in al-Fat-h’ (10/343): “An-Nawawie heeft gezegd: ‘Al-‘Aanah beduidt het haar dat boven en rond om het geslachtsdeel van de man en rond om het geslachtsdeel van de vrouw is. Het is overgeleverd door Aboe l-‘Abbaas ibn Soeraydj dat dit het haar is dat groeit rond om de anus. We kunnen uit dit alles concluderen dat het moestah’ab (aanbevolen) is om al het haar te scheren van voren en van achteren en alles wat rond om de geslachtsdelen groeit. Scheren is genoemd omdat dit de meest voorkomende manier is, maar men kan het haar ook verwijderen door was te gebruiken, uit te trekken etc.

Aboe Shaamah heeft gezegd: “Al-‘Aanah is het haar dat groeit in het gedeelte onder de zwelling van de buik en boven de geslachtsdelen.” Of er werd gezegd dat dit het uitwendige was van de geslachtsdelen, zowel van de man als de vrouw. Het is moestah’ab om het haar van voren en van achteren te verwijderen. Eigenlijk is het belangrijker om het haar van achteren te verwijderen, zodat er geen ontlasting aan blijft kleven wat niet verwijderd kan worden door het te reinigen met water of met stenen of toiletpapier etc. Men kan ontharingsmiddelen gebruiken in plaats van scheren, of het haar kan uitgetrokken worden of geknipt. Ah’med werd gevraagd over het verwijderen van het schaamhaar met een schaar. Hij zei: “Ik hoop dat dit voldoende is.” Hem werd gevraagd: “Wat betreft het uittrekken?” Hij zei: “Kan iemand dat doen?”

Ibn Daqieq al-‘Ied heeft gezegd: “De geleerden van de Arabische taal zeiden: “Al-‘Aanah is het haar dat groeit rond om de geslachtsdelen, of er werd gezegd dat het is waar het haar groeit.” Dit is wat er bedoeld werd in de overlevering. Aboe Bakr ibn al-‘Arabie heeft gezegd: “Het schaamhaar is het lichaamshaar wat het belangrijkste is dat verwijderd dient te worden, want het groeit dik, en viezigheid komt er in vast te zitten.” Ibn Daqieq al-‘Ied heeft ook gezegd: “Het lijkt erop dat degenen die gezegd hebben dat het moestah’ab is om het haar rond om de anus te scheren, dit noemen op grond van analogie.

Sheikh Moh’ammad ibn Saalih’ al-‘Oethaymien heeft gezegd betreffende het verwijderen van het haar op de testikels: “Dit maakt geen deel uit van de soenen al-fitrah, maar als er te veel haar is, dan dient het verwijderd te worden zodat het niet vies wordt door onreinheden (nadjaasah).”

De foeqahaa-e (geleerden op het gebied van fiqh – jurisprudentie) hebben de juiste etiquette betreffende het verwijderen van het schaamhaar besproken en zeiden dat het moestah’ab is om het schaamhaar vanaf onder de navel te scheren, en te beginnen aan de zijde van je rechterhand, en men dient zich ook uit het zicht van anderen te houden als men dit doet. Het is ook beter om het verwijderde haar (en de geknipte nagels) te begraven.

Einde citaat uit het maandblad Wij Moslims juli 2007.

En Allah weet het best.

Overzicht Vraag & Antwoord

 

Relevante artikelen:

al-Fitrah, de natuurlijke aanleg

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan