Vraag 46

V&A zwartVraag: ontvangt een vrouw, die omwille van de kinderen bij haar echtgenoot blijft ondanks dat zij niet meer van hem houdt, beloning?

Als een vrouw niet van haar man houdt (door bepaalde eigenschappen die ze verafschuwd, waardoor ze jaren later haar man verafschuwd en op de koop toe met die man moest trouwen door onwetendheid van haar ouders, en ze geen huwelijksovereenkomsten hebben gesloten) en toch bij hem blijft omwille van de kinderen, probeert vriendelijk te blijven, ontvangt ze dan hasanaat?

Antwoord: alle lof is voor Allah.

 

Ten eerste:

Er is geen twijfel dat de situatie die u omschreven heeft pijnlijk en triest is. [Zie o.a. Vraag 21: Is het toegestaan in de Islam om een vrouw uit te huwelijken, d.w.z. tegen haar wil met iemand te laten trouwen? op onze website.] We vragen Allah om u te helpen om al hetgeen goed is te doen en om u te zegenen met geluk in deze wereld en in het Hiernamaals.

U dient te weten dat testen en beproevingen een essentieel onderdeel zijn van het leven in deze wereld, en dat de moslim zichzelf dient voor te bereiden op de confrontatie met enige ontbering en problemen.

Wees niet verdrietig en weet dat wat een persoon overkomt hem niet kon missen. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…En het kan zijn dat jullie een afkeer hebben van iets terwijl het goed is voor jullie, en het kan zijn dat jullie van iets houden terwijl het slecht is voor jullie. En Allah weet (wat nu of uiteindelijk goed/slecht is voor jullie), terwijl jullie (dit) niet weten.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 216.]

Calamiteiten en rampen zijn een test voor een persoon, en dat is een teken dat Allah de Verhevene van hem/haar houdt, want het is als een medicijn: hoewel het bitter is, toch geef je het medicijn aan een geliefde als deze ziek is. Volgens een sah’ieh’ h’adieth (Nederlandstalige interpretatie): “De grootste beloning komt van de grootste beproeving. Wanneer Allah van mensen houdt, test Hij hen; eenieder die het accepteert, verwerft de Tevredenheid van Allah, en eenieder die klaagt, verdient Zijn Woede.” (Overgeleverd door at-Tirmidzie, 2396; Ibn Maadjah, 4031; als sah’ieh’ geclassificeerd door sheikh al-Albaanie.)

Want calamiteiten die een gelovige overkomen in deze wereld zijn beter dan bestraffingen die voor hem worden opgespaard in het Hiernamaals. Hoe kan het ook anders wanneer hij in status wordt verheven en zijn slechte daden hierdoor worden gewist? De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Wanneer Allah goed wil voor Zijn dienaar, dan bespoedigt Hij zijn bestraffing in deze wereld; en wanneer Hij slecht wil voor Zijn dienaar, bewaart Hij zijn zonden totdat hij met hen komt op de Dag der Opstanding.” (Overgeleverd door at-Tirmidzie, 2396; als sah’ieh’ geclassificeerd door sheikh al-Albaanie.)

 

Ten tweede:

Het geduldig zijn met beproevingen en testen bevat veel goeds en het brengt veel beloning. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…En wees geduldig, waarlijk, Allah is met de geduldigen.” [Soerat al-Anfaal (8), aayah 46.]

Allah de Verhevene zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “…Waarlijk, hij die (Allah) vreest en geduldig is, Allah laat dan waarlijk de beloning van de weldoeners niet verloren gaan.” [Soerat Yoesoef (12), aayah 90.]

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Hoe voortreffelijk is de situatie van de gelovige, want alles is goed voor hem, en dit geldt alleen voor de gelovige. Als hem iets goeds overkomt is hij er dankbaar voor, en dat is goed voor hem; als hem iets slechts overkomt dan verdraagt hij het met geduld, en dat is goed voor hem.” (Overgeleverd door Moeslim, in as-Sah’ieh’, nr. 2999.)

 

Ten derde:

Wij adviseren u om geduldig te zijn en de beloning van Allah de Verhevene te zoeken voor de moeilijkheid en stress die u ondergaat. Deze moeilijkheden kunnen een boetedoening zijn voor uw voorgaande zonden. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Geen bezorgdheid of verdriet overkomt een gelovige, niet eens een doorn die hem prikt, of Allah zal daardoor enkele van zijn zonden kwijtschelden.”

De beproevingen en testen zijn er om te zien hoe een gelovige er mee om gaat. Kijk ook naar de problemen van anderen en u zult zien dat er mensen zijn met problemen en situaties die vele malen erger zijn dan die van u.

 

Ten vierde:

Maak veel doe’aa-e (smeekbeden) en voel dat u Allah nodig heeft. Adviseer uw man, nodig hem uit om samen meer kennis over de Islaam op te doen en werk samen met hem om Allah de Verhevene te gehoorzamen. Neem hem bij de hand en start een nieuw leven waarin jullie doel is om Allah tevreden te stellen.

 

Ten vijfde:

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…En ga met hen om volgens al-ma’roef [het goede (#1)]. En als jullie een afkeer van hen hebben, het kan zijn dat jullie een afkeer van iets hebben terwijl Allah veel goeds daarin plaatst (#2).” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 19.]

<<< (#1) Door hen goed te behandelen, vriendelijke woorden tegen hen te spreken en je mooi te maken voor hen etc. Zie het artikel Gouden adviezen voor de echtgenoot en echtgenote.>>>

<<< (#2) Allah de Verhevene zegt dat het geduldig zijn, wat tot uiting komt door bij je vrouw/man te blijven hoewel je haar/hem niet meer leuk vindt (i.p.v. van haar/hem te scheiden), een goede beloning met zich meebrengt in deze wereld en/of in al-Aakhirah (het Hiernamaals). Sheikh Ibn ‘Oethaymien zei: “Het is overgeleverd dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): ‘Het meest gehate van de toegestane dingen voor Allah is scheiden.’ Deze h’adieth is niet sah’ieh’ (authentiek), maar de betekenis is correct: Allah haat scheiding, maar Hij verbiedt het niet voor Zijn dienaren om zo dingen gemakkelijker te maken voor hen. Als er een legitieme reden voor de scheiding is [zoals een ernstig gebrek in imaan (geloof), een zeer slecht of gewelddadig karakter, ziekte, onvruchtbaarheid etc. waar een partner echt geen geduld mee kan hebben waardoor zijn/haar eigen imaan beïnvloed wordt], dan is het toegestaan en hangt het af van het waarschijnlijke resultaat ingeval men met deze vrouw getrouwd blijft. Als het getrouwd blijven met deze vrouw zal leiden naar iets wat in tegenspraak is met de sharie’ah (islamitische wetgeving), iets wat niet voorkomen kan worden behalve door het scheiden van deze vrouw, zoals wanneer deze vrouw een gebrek heeft aan religieuze toewijding of kuisheid en de man kan haar niet corrigeren, dan zeggen wij dat scheiden in dit geval beter is. Maar als er geen legitieme reden is, dan is het beter om niet te scheiden, in zo’n geval is scheiding makroeh (afgeraden).” Einde citaat. (Liqaa-aatoe al-Baabiel-Maftoeh’, nr. 55, vraag nr. 3.)>>>

Allah de Verhevene zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “…Als jullie dan vrezen dat jullie de grenzen (wetten) van Allah zullen overschrijden, dan rust er geen zonde op hen beide als zij zich daarmee vrijkoopt (khoel’)…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 229.]

Al-Khoel’ is een scheiding op initiatief van de vrouw door haar echtgenoot enige compensatie te geven. Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde: “De vrouw van Thaabit ibn Qays kwam bij de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) en zei: ‘O boodschapper van Allah! Ik verwijt Thaabit niet voor tekortkomingen in zijn karakter of zijn religie, maar ik, als moslim zijnde, houd er niet van om me te gedragen op een onislamitische manier (als ik bij hem blijf).’ Daarop zei de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) (tegen haar) (Nederlandstalige interpretatie): ‘Wil jij de tuin die jouw echtgenoot aan jou gegeven heeft (als mahr – bruidschat) teruggeven?’ Zij zei: ‘Ja.’ Vervolgens zei de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) tegen Thaabit: ‘O Thaabit! Accepteer jouw tuin en scheid haar een maal.’” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie, 7/5273.) Als een vrouw tekortkomingen ziet in haar echtgenoot, is het beter om daar geduld mee te hebben. Mocht dat te moeilijk zijn en ze vreest dat ze daardoor zal zondigen, kan ze hem vragen om van haar te scheiden.

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Elke vrouw die zonder reden om een scheiding vroeg, de geur van het Paradijs is verboden voor haar.” [Overgeleverd door at-Tirmidzie, 1187; Aboe Daawoed, 2226; Ibn Maadjah, 2055; als sah’ieh’ (authentiek) geclassificeerd door sheikh al-Albaanie in Sah’ieh’ Abie Daawoed.] Wat bedoeld wordt met de woorden “zonder reden” is zonder urgente situatie waardoor het moeilijk is om het huwelijk in stand te houden.

Moge Allah jullie beide helpen om dat te doen wat Hem tevreden stelt.

En Allah weet het beste.

Overzicht Vraag & Antwoord

 

Relevante artikelen:

Huwelijk/Familie (diverse artikelen)

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan