Vraag 45

V&A zwart 1Vraag: hoe dien ik sadjdat al-tilaawah te verrichten na het lezen van de betreffende verzen van de Qor-aan?

Antwoord: alle lof is voor Allah.

Sadjdat al-Tilaawah is Soennah, en er is geen tekst om aan te geven dat men erna de salaam dient te zeggen. Dus de persoon die sadjdat al-tilaawah verricht hoeft geen salaam te zeggen. De persoon die sadjdat al-tilaawah verricht aan het eind van een soerah, zoals al-A’raaf, al-Nadjm of al-‘Alaq wanneer hij aan het bidden is, hoeft erna niet meer Qor-aan te reciteren en ook niet voor het verrichten van roekoe’, maar als hij dit wel doet is er niets mis mee. In zijn soedjoed (sadjdah) voor het reciteren van de Qor-aan zegt hij wat hij zegt in zijn soedjoed wanneer hij bidt.

(Al-Ladjnah al-Daa’imah Li’l-Boehoeth al-‘Ilmiyyah wa’l-Iftaa’.)

Als men tijdens het gebed een aayah reciteert waarna het aanbevolen is om soedjoed te verrichten, verricht dan de soedjoed en sta na de soedjoed (zonder salaam) weer op om verder te reciteren of om de roekoe’ te verrichten.

Zie het artikel Soedjoed at-Tielaawah voor meer informatie, waaronder de plaatsen waar men soedjoed at-tielaawah kan verrichten, alsook de smeekbede die gereciteerd kan worden bij soedjoed at-tielaawah.

Overzicht Vraag & Antwoord

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan