Vraag 36

V&A groen 1

Vraag: wat bedoelt Allah (de Verhevene) met verzen waarin Hij vertelt dat Hij de hemel heeft opgeheven, immers om de aarde is toch alleen ruimte? Er wordt ook gesproken over de ruimte tussen aarde en hemel. Ik hoop dat u mij hier iets meer over kunt mededelen.

Antwoord: alle lof is voor Allah.

Om jouw vraag betreffende de hemelen te beantwoorden, hebben wij gezocht op www.islam-qa.info en het onderstaande antwoord gevonden en vertaald. Lees ook ons artikel De hemelen, een uitnodiging om na te denken, waar u meer informatie over dit onderwerp kunt vinden.

Vraag: is de aarde in de eerste hemel (as-samaa-e ad-doenyaa) of eronder, wetende dat de boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) naar de hemelen werd opgenomen, en opstijgen kan alleen van iets dat lager is naar iets dat hoger is?

Antwoord: alle lof is voor Allah.

De laagste hemel (as-samaa-e ad-doenyaa) omvat de aarde en is er hoog boven. Waar een persoon ook heen gaat op aarde, de hemel is boven hem.

Shaykh al-Islaam Ibn Taymiyyah zei: “Het is algemeen bekend vanuit een rationeel oogpunt dat de lucht boven de aarde is, en de hemel is boven de aarde. Dit was bekend voordat bekend was dat de hemel de aarde omvat. Het boven iets zijn betekend niet per se omvattend, ook al is omvattend niet in tegenspraak ermee. Hoe dan ook, de mensen wisten dat de hemel boven de aarde is, en de wolken boven de aarde, voordat zij beseften dat het de aarde omvatte.” (Dar’ al-Ta’aaroed, 6/336, 337.)

Ibn al-Qayyim zei in al-Sawaa-iq al-Moersalah (4/1308) dat de opvatting dat de hemel de aarde niet omvat en er slechts boven is, een opvatting is die tegen de consensus van de geleerden en dat wat aangegeven wordt door beredenering en tastbaar bewijs ingaat.

Ibn Hazm zei: “Op grond van dit bewijs; de aarde is een plaats welke onder de hemel is, vandaar dat de hemel boven de aarde is… en met betrekking tot de zoon van Adam (d.w.z. de mens), zijn hoofd wijst naar de hemelen en zijn voeten naar de aarde.” (Al-Fasl bayna al-Milal wa’l-Nahl, 2/243.)

En Allah weet het best. (Islam Q&A)

Overzicht Vraag & Antwoord

 

Relevante artikelen:

De hemelen, een uitnodiging om na te denken

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan