Vraag 35

V&A groen 2Kunnen vrouwen deelnemen aan de djihaad (jihad)?

Vraag: is djihaad niet verplicht (waadjib) voor vrouwen – of het nu djihaad is door da’wah te verrichten of te vechten tegen de koeffaar?

Antwoord: alle lof is voor Allah.

Djihaad (je inspannen, je inzetten) tegen de koeffaar door te vechten is niet verplicht voor vrouwen, maar zij moeten djihaad verrichten door anderen tot de waarheid op te roepen (da’wah) en hen te onderwijzen over de Islaam (zie de artikelen in de rubriek Da’wah, waaronder Da’wah ideeën), binnen de grenzen die hen zullen beschermen en het dragen van kleding die hun ‘awrah bedekken (zie het artikel De boodschap van de h’idjaab). Zij dienen zich niet te mengen met niet-mah’ram mannen (zie het artikel Bewijs voor het verbod op het mengen van mannen en vrouwen).

Allah de Verhevene zegt met betrekking tot de vrouwen van Zijn boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) (Nederlandstalige interpretatie): “En gedenk hetgeen dat van de verzen van Allah en al-H’ikmah (de Wijsheid: d.w.z. de profeets Soennah – weg, manieren) in jullie huizen gereciteerd wordt (#1)…” [Soerat al-Ah’zaab (33), aayah 34.]

<<< (#1) D.w.z.: handel in overeenstemming met hetgeen Allah de Verhevene doet neerzenden van de Qor-aan en de Soennah op de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) in jullie huizen. (Tefsier Ibn Kethier.)>>>

Het is overgeleverd dat ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden zijn met haar) zei: “Ik zei: ‘O boodschapper van Allah! Dienen vrouwen enige vorm van djihaad te verrichten?’ Hij zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘Ja, zij dienen de vorm van djihaad te verrichten waarbij niet gevochten wordt: h’adj en ‘oemrah.’” (Overgeleverd door Ah’mad, 6/68; Ibn Maadjah, 2/968.)

Er is ook overgeleverd dat zij zei: “O boodschapper van Allah! Wij zien dat djihaad de beste der daden is. Kunnen wij niet deelnemen aan de djihaad?” Hij (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Maar het beste van djihaad is een geaccepteerde h’adj.” (Overgeleverd door Ah’mad, 6/67; al-Boekhaarie, 2/141.)

En Allah is de Bron van Kracht. Moge Allah onze profeet Moh’ammed, zijn familie en metgezellen zegenen en hen vrede schenken.

Fataawaa al-Ladjnah al-Daa’imah, 12/34.

 

Allah de Verhevene spreekt in aayaat 48:1-4 over de morele overwinning voor de moslims bereikt door het bestand van H’oedaybiyyah in het jaar 6 H. Vervolgens zegt Hij in aayah 5 (Nederlandstalige interpretatie): “Opdat Hij de gelovige mannen en de gelovige vrouwen Tuinen (het Paradijs) zal binnen doen gaan waaronder de rivieren (met verschillende dranken, zie aayah 47:15) stromen…” [Soerat al-Fath’ (48), aayah 5.]

Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie zegt in zijn Tefhiem al-Qor-aan over deze aayah: in de Qor-aan worden beloningen over het algemeen collectief genoemd en niet afzonderlijk voor mannen en vrouwen. Maar hier heeft Allah de Verhevene gelovige vrouwen supplementair genoemd, aangezien een algemene vermelding van beloning zou kunnen leiden naar het misverstand dat deze beloning wellicht alleen voor de mannen zou zijn. Allah de Verhevene heeft de gelovige vrouwen hier aanvullend genoemd, zeggend dat ook zij gelijkwaardige partners zullen zijn in de beloning, samen met de gelovige mannen. De reden is duidelijk. Deze godvrezende vrouwen moedigden hun echtgenoten, zonen, broers en vaders aan om deze gevaarlijke reis (naar Mekkah voor ‘oemrah) te ondernemen in plaats van hen tegen te houden door te huilen en weeklagen, zij zorgden tijdens hun afwezigheid trouw voor hun huizen, hun bezittingen, hun eer en hun kinderen en zij voelden na het plotselinge vertrek van 1400 metgezellen (moge Allah tevreden zijn met hen) niet eens de paniek wegens het dreigende gevaar van de ongelovigen en polytheïsten in de omliggende gebieden (van al-Medienah); zulke vrouwen dienen zeker gelijkwaardige partners met hun mannen te zijn in de beloning van djihaad, hoewel zij in hun huizen achterbleven.

En Allah weet het best.

 

Relevante artikelen:

Jihad in de Islam

Stop terrorisme (diverse artikelen)

Da’wah (diverse artikelen)

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan