Vraag 33

V&A oranjeVraag: hoe wordt ons een teken gegeven na het verrichten van Salaat al-Istikhaarah?

Mijn vraag gaat over salat istighara; ik ben een zuster tegen gekomen met de intentie om te trouwen. Nou hebben we allebei salat istighara verricht en ik voel me nog zekerder van mijn zaak. Alleen zij voelt nu een twijfel gevoel waarvan ze niet weet wat het is, nou is mijn vraag: hoe wordt ons een teken gegeven, kan dit een teken zijn, of is het omdat we nog haram contact hebben en de duivel ervan profiteert. En als Allah ons een teken geeft, zal Hij dit geven in de vorm van twijfel of zekerheid?

Antwoord:

Ten eerste: alle lof is voor Allah.

Ten tweede: we weten niet precies wat je bedoelt met ‘we hebben nog haram contact,’ maar we willen je adviseren om Allah de Verhevene te vrezen en om alle zaken te mijden die leiden naar Zijn boosheid en bestraffing. Lees o.a. de artikelen:

Zinaa, een gruweldaad en een slechte weg
De jihad van de ogen
De Handdruk
Overspel en steniging – Waarom legt de islam zulke harde bestraffingen op voor seks buiten het huwelijk?

Ten derde: “hoe wordt ons een teken gegeven?”

In het artikel Salaat al-Istikhaarah op deze website is o.a. te lezen: dit bekent dat men salaat al-istikhaarah dient te verrichten tot hij of zij een teken van Allah kan voelen, zien of meemaken, hetzij via een droom of een gevoel van moeilijkheid/gemak om een bepaald doel te bereiken. Als men niets kan waarnemen, dan dient men nogmaals Allah de Verhevene om raad te vragen.

Dus een teken kan zijn in de vorm van een droom, een gevoel, een verandering van de omstandigheden, een probleem/gebeurtenis waardoor een bepaalde keuze wordt beïnvloed etc.

Als zij serieus twijfelt aan dit huwelijk, dan dient ze zich daar bij neer te leggen en er niet mee in te stemmen. An-Nawawie meent dat “na het verrichten van salaat al-istikhaarah, een persoon moet doen wat hij hartgrondig geneigd is te doen en wat goed voelt, en hij dient niet vol te houden aan de begeerte die hij had voordat hij al-istikhaarah verrichte. Als zijn gevoelens veranderen, dan dient hij afstand te nemen van hetgeen hij van plan was te doen. Anders laat hij de keus niet over aan Allah en zal hij niet eerlijk zijn betreffende het zoeken van hulp van de Macht en Kennis van Allah. Oprechtheid in het zoeken van de keuze van Allah betekent dat men volledig afstand moet doen van hetgeen men zelf verlangt.”

En Allah weet het best.

Moge Allah Ta’aalaa jullie beide leiden naar datgene wat goed is voor jullie beide zowel in dit leven als in het Hiernamaals.

Overzicht Vraag & Antwoord

 

Relevante artikelen:

Salaat al-Istikhaarah

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan