Vraag 30

V&A paars 1Vraag: Is het oprollen van je broek zodat hij boven je enkels blijf halaal?

Antwoord: alle lof is voor Allah.

Het oprollen van je broek zodat hij boven je enkels blijft is niet alleen h’alaal (toegestaan) (voor mannen), het is zelfs waadjib (verplicht) voor mannen, en degene die het nalaat wordt hier voor bestraft (tenzij Allah hem vergeeft). Het bewijs hiervoor is o.a.: Aboe Dzarr verhaalde dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Er zijn drie soorten mensen waar Allah (Verheven en Geprezen is Hij) niet tegen zal spreken op de Dag der Opstanding, noch zal Hij naar hen kijken, noch zal Hij hen reinigen, en zij zullen een pijnlijke bestraffing ondergaan: degenen (mannen) bij wie de kleding tot beneden hun enkels hangt, al-mannaan [iemand die zijn goede daden veelvuldig opnoemt bij aanwezigheid van mensen (trots)], en de handelaar die zijn producten verkoopt met valse eden.”

Zie ook Vraag 19 – mag de kleding van een man/vrouw de grond raken (isbaal)?

Overzicht Vraag & Antwoord

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan