Vraag 3

V&A zwart 3Vraag: als het voor een man toegestaan is om met meer dan één vrouw te trouwen (polygynie), waarom staat de Islaam een vrouw dan niet toe om met meer dan één man te trouwen (polyandrie)?

Antwoord: alle lof is voor Allah.

Veel mensen, inclusief sommige moslims, trekken de logica in twijfel dat moslimmannen met meer dan één vrouw mogen trouwen terwijl dit recht niet geldt voor vrouwen.

Laten we eerst nadrukkelijk stellen dat de basis van een islamitische gemeenschap gebouwd is op rechtvaardigheid. Allah heeft de man en de vrouw als gelijkwaardig geschapen, maar met verschillende capaciteiten en verschillende verantwoordelijkheden. Mannen en vrouwen zijn verschillend, psychisch en lichamelijk. Hun rollen en verantwoordelijkheden zijn verschillend. Mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig in Islaam, maar niet identiek.

De volgende punten sommen de redenen op waarom polyandry verboden is in Islaam:

1.) Als een man meer dan één vrouw heeft, zijn de ouders van de kinderen geboren uit zo’n huwelijk gemakkelijk te identificeren. Zowel de vader als de moeder zijn duidelijk bekend. Echter, wanneer een vrouw getrouwd is met meer dan één man, dan is alleen de moeder van de kinderen geboren uit zo’n huwelijk bekend maar niet de vader. Want als een vrouw op de ene dag geslachtsgemeenschap heeft met een man en op de andere dag met een andere man, van welke man is zij dan zwanger geworden? In de Islaam is het enorm belangrijk dat beide ouders te identificeren zijn, zowel de vader als de moeder. Dit in verband met o.a. de naamgeving en het erfrecht etc. Als een kind geboren wordt en een vrouw weet niet van welke man dit kind is, dan moet ze bij de registratie op school (bijvoorbeeld) twee of meerdere namen opgeven! Tegenwoordig kan men dit door middel van DNA-test achterhalen, maar in het verleden was dit niet mogelijk. Daarbij zijn deze tests zeer kostbaar en de islamitische wet kan niet aangepast worden.

2.) De man is van nature meer polygaam dan de vrouw.

3.) Biologisch is het voor een man gemakkelijker om zijn verplichtingen uit te voeren ondanks dat hij meerdere vrouwen heeft. Voor een vrouw in dezelfde positie, namelijk met meerdere echtgenoten, zal het onmogelijk zijn om haar verplichtingen als vrouw na te komen. Denk maar eens aan haar menstruatie, zwangerschap en de opvoeding van kinderen.

Dit zijn enkele duidelijk zichtbare redenen. Er zullen waarschijnlijk nog meer redenen zijn waarom Allah, met Zijn onbegrensde Wijsheid, polyandrie heeft verboden.

Overzicht Vraag & Antwoord

 

Relevante artikelen:

Polygamie in de Islam

Leven met de ‘ziekte’ – een verhaal van een polygyne man

Huwelijk/Familie (diverse artikelen)

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan