Vraag 29

V&A roodVraag: Ik wil mijn baard laten staan maar het mag niet van mijn vader. Hoe los ik dit op?

Ik had een vraag. Ik ben pas begonnen met het praktiseren van de Islam en ik las op jullie site dat het afscheren van de baard haram is en ik wil het ook graag zetten maar het mag niet van mijn vader, dus hebben jullie misschien advies voor mij? Hoe ik dit op zou moeten lossen of dat ik het nu zo laat en mijn baard begin te laten als ik het huis uit ben, ik ben nu 19. Ik hoop dat ik insha Allah Ta’ala een antwoord krijg.

Antwoord: Fataawa al-Ladjnah al-Daa’imah, 5/151, geeft aan:

Het scheren van de baard uit angst voor vervolging

Vraag: een tijdje geleden leidde Allah de Verhevene me en ik kwam terug naar de Islaam, alle lof is voor Allah. Ik liet mijn baard groeien, samen met twee andere broeders, en deze soennah bereikte ook enkele van mijn familieleden. Thuis waren we in staat om een islamitische sfeer te creëren en alle zusters in het huis gingen de islamitische kledingdracht in acht nemen. We hielden ons zo veel als mogelijk vast aan de Qor-aan en Soennah. Vervolgens ontstonden er wat problemen in ons land en de mensen keerden zich tegen degenen met baarden en begonnen hen lastig te vallen. Zij denken dat iedereen die een baard heeft de mensen willen doden en hun bloed willen laten vloeien. Maar wij, als moslims, hebben geen verlangen of wat dan ook om mensen te doden die Allah voor ons verboden heeft om te doden. Mijn vader, mijn moeder en mijn familie begonnen er op aan te dringen om mijn baard te scheren. Mijn moeder zegt dat mijn vader boos op mij is, maar ik ben bang om iets te doen dat gaat tegen wat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft, en ik ben bang om een zonde te begaan.

Antwoord: Alle lof is voor Allah.

Ten eerste, moge Allah jou met het goede belonen voor het volgen van de leiding van de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) en voor het oproepen van jouw familie om hetzelfde te doen.

Ten tweede, het scheren van de baard is h’araam (verboden) en het laten groeien is verplicht, zoals je weet. (Zie het artikel Het islamitische oordeel over de baard op onze website.) Gehoorzaamheid tegenover de Schepper krijgt voorrang voor gehoorzaamheid tegenover enig geschapen schepsel, zelfs de meest nabije verwanten. Er kan geen gehoorzaamheid zijn tegenover enig geschapen schepsel als dat ongehoorzaamheid tegenover de Schepper met zich meebrengt, en gehoorzaamheid tegenover enig geschapen schepsel dient alleen te gebeuren met betrekking tot wat goed is (ma’roef). Wat jij omschrijft van jouw vader dat hij boos is omdat jij jouw baard laat groeien, komt alleen omdat hij van jou houdt en bang is dat wat met anderen gebeurd is ook met jou kan gebeuren. Maar wat met anderen gebeurd is, was in de meeste gevallen vanwege provocatie van hun kant, niet slechts omdat zij hun baarden laten groeien; het gebeurde ook met enkele van hen die hun baarden scheren.

Je dient standvastig te zijn in jouw vasthouden aan de waarheid en doorgaan met het laten groeien van jouw baard in gehoorzaamheid tegenover Allah en om Zijn Tevredenheid te verkrijgen, ook al zijn Zijn schepsels boos.

Je dient ook de bronnen van problemen te mijden en jouw vertrouwen op Allah te plaatsen, hopende dat Hij voor jou een uitweg zal verschaffen. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…En wie Allah vreest (en Hem gehoorzaamt), voor hem zal Hij een uitweg maken (uit elke bedroefdheid). En Hij zal hem voorzien van waar hij het niet verwacht. En wie op Allah vertrouwt, Hij zal dan voldoende voor hem zijn. Waarlijk, Allah zal Zijn zaak (beslissingen en oordelen) tot stand brengen. Werkelijk, Allah realiseerde voor alle dingen een waarde (en termijn).” [Soerat al-Talaaq (65), aayah 2-3.]

Allah de Alwetende zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “…En wie Allah vreest (en Hem gehoorzaamt), Hij zal diens aangelegenheid gemakkelijk maken voor hem. Dat is het gebod van Allah dat Hij tot jullie neergezonden heeft. En wie Allah vreest (en Hem gehoorzaamt), Hij zal diens slechte daden bedekken (kwijtschelden) en diens beloning voor hem vergroten.” [Soerat al-Talaaq (65), aayah 4-5.]

Wij adviseren jou om jouw ouders te eren en te respecteren, en om hen uit te leggen met alle goede manieren en beleefdheid waarom jij in dit geval hun bevelen niet kunt opvolgen.

Fataawa al-Ladjnah al-Daa’imah, 5/151.

Overzicht Vraag & Antwoord

Relevante artikelen:

Het islamitische oordeel over de baard

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan