Vraag 27

V&A rood 2Vraag: wanneer is er sprake van echt roddelen?

Antwoord: alle lof is voor Allah.

Ibn Kethier (moge Allah hem genadig zijn) zei in zijn Tefsier van soerat al-H’oedjoeraat: “Ghiebah (roddelen) is verboden (h’araam) door consensus (idjmaa’), en over het algemeen is er geen uitzondering daarop, behalve in omstandigheden waarbij het noodzakelijk is om over mensen te spreken, zoals in het geval van al-djarh’ wat-ta’diel (het bevestigen van de status en betrouwbaarheid van h’adieth-vertellers) en an-nasieh’ah (het geven van advies, bij bijvoorbeeld een huwelijk of zaken).”

Al-Qoertoebie zei: “De geleerden zijn het eens dat het een grote zonde (al-kabaa-ir) is en dat het begaan van deze zonde berouw (tawbah) tegenover Allah vereist.” [Zie al-Qoertoebie, Tefsier van soerat al-H’oedjoeraat (49).]

Dit blijkt uit de Woorden van Allah de Verhevene (Nederlandstalige interpretatie): “…Zou iemand van jullie het vlees van zijn dode broeder wensen te eten? Jullie zouden het dus moeten haten (#1)…” [Soerat al-H’oedjoeraat (49), aayah 12.]

<<< (#1) Allah de Verhevene vergelijkt roddelen met het eten van het vlees van een dode persoon. En zoals je dit van nature verafschuwt, zo ook dien je het andere te verafschuwen, want het is zelfs nog erger. Hoedzayfah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde: “Ik hoorde de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zeggen (Nederlandstalige interpretatie): ‘Een qattaat zal het Paradijs niet binnentreden.’” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie, 8/6056.) Een qattaat is een persoon die onaangename, onjuiste informatie over iemand bekendmaakt bij anderen met de intentie om vijandigheid tussen hen te veroorzaken.>>>

Aanwijzingen dat ghiebah een grote zonde is, worden ook gevonden in de volgende ah’aadieth: al-Barra-e ibn ‘Aazib (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat Allahs boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Er zijn 72 niveaus van ribaa (rente), de laagste ervan is gelijk aan het begaan van overspel met diens eigen moeder. De ergste ervan is dat een man de eer (‘ird) van zijn broeder beledigd.” [Overgeleverd door at-Tabaraanie, al-Awsat, van de overlevering van ‘Oemar ibn Rashied, die zwak (dha’ief) is. Onze sheikh al-Albaanie vermeldde dat andere vergelijkbare overleveringen zijn overgeleverd via andere sanad (Silsilah al-Ah’aadieth as-Sah’ieh’ah, h’adieth nr. 1871). De h’adieth is sah’ieh’ (authentiek) vanwege de verschillende ondersteunende sanad (ketens van overleveraars).]

‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden zijn met haar) verhaalde: “Ik zei tegen de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem): “Het is erg genoeg dat Safiyah … is (sommige overleveraars zeiden: ‘Zij zei dat ze kort was’).” Hij (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Jij hebt een woord gezegd dat als het gemengd kon worden met de zee, dan zou het (vervuild) zijn.” [Aboe Daawoed, h’adieth nr. 4875, Sah’ieh’ Soenan Abie Daawoed, h’adieth nr. 4080; at-Tirmidzie zei dat het een sah’ieh’ h’asan h’adieth is; al-Bayhaqie. Zie Ghaayah al-Maraam, h’adieth nr. 427.] (D.w.z. dat de gruwelijkheid ervan zo groot is, dat het, als het gemengd zou worden met de enorme hoeveelheid water van de zee, absoluut niet verborgen zou blijven.)

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat Allahs boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Weten jullie wat ghiebah is?” Zij zeiden: “Allah en Zijn boodschapper weten dat het best.” Hij zei: “(Het is dat) je iets over jouw broeder zegt waar hij een afkeer van heeft.” Iemand vroeg: “Wat als wat ik zeg over mijn broeder waar is?” Hij zei: “Als dat wat jij zegt waar is, dan is dat roddel (ghiebah); en als het niet waar is, dan is het een laster.”

Roddelen boekRoddelen is een uitgebreid onderwerp en we willen iedereen die meer informatie over roddelen wil daarom ook verwijzen naar het 88 pagina’s tellende boek Roddelen (al-Ghiebah) en de ongunstige effecten op de moslimgemeenschap, geschreven door H’oesayn al-Awayishah, vertaald door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah en uitgegeven door Uitgeverij Momtazah (verkrijgbaar in onze islamwinkel).

Overzicht Vraag & Antwoord

 

Relevante artikelen:

Roddelen – je hebt je broeders vlees gegeten

7 Manieren waarop je kunt roddelen

Kijk naar je tong en je handen!

De Drievoudige Filtertest

Kun jij een geheim bewaren?

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan