Vraag 26

V&A zwartBestaat er Tawh’ied al-Hakkimiyya? Wordt tawh’ied verdeeld in drie of vier categorieën?

Vraag: Ik heb een vraag over de indeling van tawh’ied. Mij wordt namelijk geleerd dat er 3 indelingen zijn. Maar ik heb gehoord dat er eerder 4 indelingen waren, met de 4de: Tawh’ied al-Hakkimiyya, Eenheid betreft de wetten van Allah. Nou mijn vraag is: bestaat er Tawh’ied al-Hakkimiyya? Want de bron waarvan ik het heb, zegt dat het ontkennen van Tawh’ied al-Hakkimiyya koefr akbar (groot ongeloof) is.

Beantwoord door sheikh Moh’ammed al-Khoedayrie.

Antwoord: alle lof is voor Allah. Na het onderzoeken van de heilige teksten – de Qor-aan en de Soennah – kunnen we duidelijk zien dat het verplicht is om te geloven in de Eenheid van Allah en Hij is alleen in Zijn daden (Eenheid van Heerschappij – Tawh’ied ar-Roeboebieyyah) en in Zijn waardigheid om aanbeden te worden (Eenheid van Aanbidding – Tawh’ied al-Oeloehiyyah) en in waarmee Hij omschreven mag worden (Eenheid van Zijn Namen en Eigenschappen – Tawh’ied al-Asmaa-e wa as-Sefaat).

De meerderheid van de vroegere geleerden zijn het met deze drie categorieën eens. Zij waren bekend door het bewijs en niet alleen door de definitie. Elk van deze categorieën heeft duidelijk bewijs ervoor vanuit de Qor-aan en de Soennah.

Sommige geleerden, zoals Ibn Taymiyyah en anderen, zeggen dat er een andere manier is om monotheïstische geloofsovertuigingen te classificeren en zij verdelen ze in twee categorieën: Tawh’ied al-Ma’rifah wa al-Ithbaat (monotheïsme betreffende onze kennis en geloof) en Tawh’ied al-Qasd wa al-Talab (monotheïsme betreffende onze intenties en onze smeekbeden). Deze verdeling is gebaseerd op het idee dat spraak in twee categorieën verdeeld kan worden: afkondigend of anders.

Andere aspecten van monotheïsme die door de mensen met kennis aangegeven kunnen worden of aangetoond door bewijs van sommige teksten – zoals monotheïsme betreffende onze gehoorzaamheid, betreffende Allahs Soevereiniteit en betreffende onze aanhankelijkheid – vallen allemaal onder de drie voornaamste verdelingen die hierboven zijn aangegeven. Bijvoorbeeld, monotheïsme betreffende Allahs Soevereiniteit (Tawh’ied al-Haakimiyyah) heeft betrekking op Allahs exclusieve recht om wetten uit te vaardigen. Evenzo kan het verwezen worden naar de Eenheid van Allah betreffende Zijn exclusieve recht om aanbeden te worden met betrekking tot onze gehoorzaamheid tegenover Zijn wetten. Het concept van monotheïsme in onze gehoorzaamheid valt regelrecht onder de Eenheid van onze aanbidding van Allah (Tawh’ied al-Oeloehiyyah).

Samengevat: het verdelen van tawh’ied in twee categorieën omvat alles wat door anderen in detail is uitgelegd. Degenen die het verdelen in drie of vier categorieën legden gedetailleerd uit wat op een beknopte manier genoemd is door degenen die het in twee categorieën verdeelden. Maar allen zijn het eens dat tawh’ied alle dingen omvat die zij noemden.

En Allah weet het best.

Voor meer informatie over dit onderwerp en de verdeling van tawh’ied, zie het artikel Het concept van monotheïsme in de Islam.

Overzicht Vraag & Antwoord

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan