Vraag 24

V&A zwart 2Mag je tijdens de woedhoe-e over de h’idjaab vegen als je de h’idjaab niet af kunt doen?

Vraag #72391 (www.islamqa.com): zij kan niet haar h’idjaab afdoen wanneer zij woedhoe-e verricht op haar werk, dient zij er over heen te vegen?

Vraag: ik werk in een bedrijf en het is moeilijk om woedhoe-e te verrichten voor het gebed (d.w.z. om de h’idjaab af te doen om over mijn haren en oren te vegen). Mijn vraag is: is het beter om over de h’idjaab te vegen en alleen over de oren zo veel als mogelijk? Of dien ik het dhzohr en ‘asr gebed samen te voegen thuis?

Antwoord: alle lof is voor Allah.

Ten eerste:

Het lijkt erop dat het moeilijk voor je is om de h’idjaab af te doen in verband met de aanwezigheid van niet-mah’ram mannen op jouw werkplaats. Als dat het geval is, dan dien je te weten dat het mengen van vrouwen met niet-mah’ram mannen leidt naar vele negatieve gevolgen, zoals het alleen zijn met of het kijken naar een collega van het andere geslacht, zacht spreken, verleiding en andere dingen die geen geheim zijn voor mensen met inzicht. (Zie het artikel Bewijs voor het verbod op het mengen van mannen en vrouwen.)

Ten tweede:

Als een vrouw geconfronteerd wordt met dit probleem en de tijd van het gebed breekt aan terwijl zij op haar werk is, en zij kan het niet uitstellen totdat zij weer thuis is, dan dient zij op de meest afgezonderde plek op haar werkplaats te bidden, haar handen, gezicht en de rest van haar lichaam bedekken tegenover niet-mah’ram mannen.

Ten derde:

Het feit dat het moeilijk is om jouw h’idhaab af te doen om over jouw haren en oren te vegen wanneer je de woedhoe-e verricht, brengt bij ons de volgende vraag teweeg: hoe was jij jouw armen en voeten in aanwezigheid van mannen?

Je dient te weten dat de armen en voeten deel uitmaken van de ‘awrah wat verborgen dient te zijn voor niet-mah’ram mannen. Wat betreft handen en voeten is er enig meningsverschil onder de geleerden, maar de meest correcte mening is dat zij ook bedekt dienen te zijn. (Zie het artikel De boodschap van de h’idjaab.)

Ten vierde:

Het is toegestaan voor een vrouw om over haar khimaar (hoofdbedekking) te vegen in het geval van noodzaak, zoals wanneer het zeer koud is, of als het moeilijk is om haar h’idjaab af te doen en het weer aan te doen.

Sheikh Ibn ‘Oethaymien (moge Allah hem genadig zijn) werd gevraagd: is het toegestaan voor een vrouw om over haar khimaar te vegen?

Hij antwoordde:

De algemeen bekende opvatting in de madzhab van imaam Ah’mad is dat zij over haar khimaar mag vegen als het onder haar kin gaat, omdat het overgeleverd is dat sommige vrouwen van de sah’aabah (moge Allah tevreden zijn met hen) dat deden.

Wat ook het geval is, als er enige moeilijkheid is, hetzij doordat het weer zeer koud is of omdat het moeilijk is om het af en weer aan te doen, dan is het toegestaan om in zulke gevallen er over te vegen, anders is het beter om dat niet te doen. Einde citaat. (Fataawa al-Tahaarah, p. 171.)

Er staat in Sharh Moentaha al-Iraadaat (1/60): het is ook geldig voor een vrouw om over een khimaar die onder de kin gaat te vegen, omdat Oemm Salamah over haar khimaar veegde, zoals is overgeleverd door Ibn al-Moendzir. (Einde citaat.)

Zolang als de khimaar de oren bedekt, is het voldoende om over de khimaar te vegen en het is niet nodig om de handen onder de khimaar te doen om over de oren te vegen. Evenzo, als een man een tulband draagt, dan hoeft hij ook niet over zijn oren te vegen, ook al zijn zij niet bedekt; maar dit is wel moestahabb (aanbevolen).

Sheikh Ibn ‘Oethaymien (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Het is ook soennah om te vegen over elk deel van het hoofd dat niet bedekt is, zoals de voorlok, de zijkanten van het hoofd en de oren. (Fataawa al-Tahaarah, p. 170.)

Ten vijfde:

Een moslimvrouw dient zich in te spannen om Allah te vrezen en om Zijn bevelen te gehoorzamen, en te vermijden wat Hij verboden heeft, en weg te blijven van gemengde omgevingen (b.v. werkplaatsen waar mannen en vrouwen samen werken), waardoor zij de Woede van Allah kan verwerven. Zij dient op te passen dat zij deze wereld niet de voorkeur geeft boven het Hiernamaals, want het is een vergankelijke genieting, maar wat bij Allah is zal nooit vergaan. Het is overgeleverd in een sah’ieh’ overlevering dat onze profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Eenieder die iets opgeeft omwille van Allah, Allah zal hem compenseren met iets beter dan dat.” (Als sah’ieh’ geclassificeerd door al-Albaanie in H’idjaab al-Mar’ah al-Moeslimah, p. 49.)

We vragen Allah om jou te helpen om dat te doen wat het beste is voor jou in deze wereld en in het Hiernamaals.

En Allah weet het best.

Overzicht Vraag & Antwoord

 

Relevante artikelen:

De boodschap van de h’idjaab

De woedhoe-e, stap voor stap

Vegen over de sokken tijdens de woedhoe-e

Enkele misverstanden aangaande de woedhoe-e

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan