Vraag 23

V&A zwart 3Vraag: wie beantwoordt deze vragen eigenlijk?

Antwoord: alle lof is voor Allah.

Een bezoekster van onze website stelde ons deze vraag – en geheel terecht. We dienen niet zo maar aan iedereen een vraag te stellen en een fatwaa te vragen. Maar we dienen onze bronnen van informatie, waarop we keuzes met betrekking tot het Hiernamaals baseren, nauwkeurig te selecteren. Als we een financiële investering willen doen, vragen we ook niet aan een leek om advies uit angst om geld te verliezen, dus dienen we dit zeker niet te toen met zaken die betrekking hebben op het Hiernamaals, waar het gaat om een verblijf in het Paradijs of de Hel!!!

Het geven van fataawaa (religieuze uitspraken, wettige bepalingen) is een zeer serieuze aangelegenheid waar niet zo maar iedereen zich mee bezig dient te houden. Daarom verwijzen wij ook eenieder die een fatwaa wil naar o.a. de website www.islamqa.info (meerdere talen), waar vele fataawaa van grote geleerden te vinden zijn. Indien men moeite heeft met de Arabische of Engelse taal, zijn wij bereid om te helpen en te zoeken en indien er een antwoord is te vertalen, want:

Ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met vader en zoon) verhaalde dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “…Wie zich bezighoudt met het bevredigen van de behoefte van een broeder, zal ondervinden dat Allah Zich bezighoudt met het bevredigen van zijn behoefte. Wie de tegenspoed van een moslim doet verdwijnen, zijn tegenspoed zal op de Dag des Oordeels verwijderd worden…” (Een gedeelte van een langere h’adieth overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

Maar wij geven zelf geen fataawaa. Soms betreft het ook een specifieke situatie die voorgelegd dient te worden aan een sheikh met voldoende kennis, b.v. huwelijksproblemen, waarbij beide partners hun verhaal dienen te doen tegenover een gekwalificeerde sheikh.

De meeste antwoorden op onze website zijn dan ook vertalingen van fataawaa van betrouwbare geleerden. En als we geen goed antwoord hebben of het niet kunnen vinden, dan beantwoorden we de vraag ook niet.

We willen degene die deze vraag gesteld heeft bedanken voor het indienen van deze vraag en het naar voren brengen van dit zeer belangrijke punt, djazaakie Allaahoe khayran (moge Allah je met het goede belonen).

Het uwkeuze.net team

 

Lees ook het artikel Het spreken namens de wetgeving zonder kennis.

(Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Wanneer kan een jonge man idjtihaad (persoonlijke juridische beredenering) verrichten en fataawaa (religieuze uitspraken) geven?

Vraag 2071: sommige mensen houden, wanneer zij religieus worden, zich bezig met het onderzoeken en bespreken van bewijs (daliel) en spreken over de regelgevingen betreffende gebeurtenissen en kwesties die plaatsvinden, in termen van wat h’alaal (toegestaan) is en wat h’araam (verboden) is. Zij geven hun meningen over de bepalingen van fiqh (de islamitische jurisprudentie, wetgeving) betreffende enkele nieuwe zaken die zich hebben voorgedaan in moderne tijden. Wanneer kan een jonge man idjtihaad verrichten en fataawaa geven?

Antwoord: alle lof is voor Allah.

Er zijn voorwaarde verbonden aan het maken van idjtihaad. Niet elk individu heeft het recht om fataawaa te geven en om uitspraken te doen over religieuze kwesties, tenzij hij of zij kennis heeft en gekwalificeerd is. Hij dient in staat te zijn om de daliel (het bewijs) te weten; de bewoording en duidelijke betekenis van de teksten; wat is sah’ieh’ (authentiek, betrouwbaar) en wat is dha’ief (zwak); an-naasikh wa al-mansoekh [wat schaft wat af – zie het artikel An-Naasikh wa al-Mansoekh (het vervangende wetsoordeel en het afgeschafte wetsoordeel)]; de bewoording en interpretaties van teksten; wat is specifiek in toepassing en wat is algemeen; wat is beknopt aangegeven en wat is gedetailleerd genoemd. Dit heeft lange ervaring en beoefening nodig, kennis over de verschillende takken van fiqh en waar te kijken voor informatie; kennis over de meningen van de ‘oelamaa-e (geleerden) en foeqahaa-e [fiqh (jurisprudentie) geleerden] en het onthouden van of kennis hebben over de teksten.

Het geven van fataawaa zonder er gekwalificeerd voor te zijn is ongetwijfeld een grote zonde en het betekent dat men spreekt zonder kennis. Allah de Verhevene waarschuwt ons hiervoor, met Zijn Woorden (Nederlandstalige interpretatie): “En zeg niet over hetgeen jullie tongen valselijk verklaren: ‘Dit is toegestaan en dit is verboden,’ om over Allah leugens te verzinnen. Waarlijk, degenen die leugens over Allah verzinnen zullen geen succes hebben.” [Soerat an-Nah’l (16), aayah 116.]

Een h’adieth (overlevering) geeft aan (Nederlandstalige interpretatie): “Eenieder die een fatwaa is gegeven zonder bewijs, zijn zonde zal teruggaan naar de degene die hem de fatwaa heeft gegeven.” (Sah’ieh’, overgeleverd door imaam Ah’mad, 2/321.)

De zoeker naar kennis dient niet gehaast te zijn om fataawaa te geven, of om over een kwestie te spreken voordat hij de bron en daliel (bewijs) voor wat hij zegt gevonden heeft, en wie er voorheen over gesproken heeft. Als hij niet gekwalificeerd is om de kwestie te behandelen, dient hij het door te geven aan iemand die beter in staat is om het te behandelen, en hij dient zich te beperken tot wat hij weet, en door te gaan met studeren en onderzoeken totdat hij gekwalificeerd is om idjtihaad te verrichten.

En Allah is de Gids naar het rechte pad.

Al-Loe-eloe-e al-Makien min Fataawaa al-Shaykh ibn Djibrien

 

Overzicht Vraag & Antwoord

 

Relevante artikelen:

Het spreken namens de wetgeving zonder kennis

Ontwikkeling van fiqh – de islamitische wet: bronnen, wetscholen (madzaahib) en meningsverschillen

Kennis is licht (diverse artikelen)

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan