Vraag 21

V&A zwart 5Vraag: Is het toegestaan in de Islam om een vrouw uit te huwelijken, d.w.z. tegen haar wil met iemand te laten trouwen?

Antwoord: Alle lof is voor Allah.

Het is niet toegestaan om een meisje te laten trouwen tegen haar wil in. De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Een eerder getrouwde vrouw dient niet gehuwd te worden zonder met haar te overleggen, en een maagd dient niet gehuwd te worden zonder haar toestemming.” Zij (de metgezellen – moge Allah tevreden zijn met hen) vroegen: “O boodschapper van Allah! Hoe geeft zij dan haar toestemming?” Hij zei: “Door haar zwijgen.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie, 6455.)

‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden zijn met haar) leverde over dat een meisje naar haar toe kwam en zei: “Mijn vader heeft mij gehuwd aan de zoon van zijn broer om zo zijn sociale status te verhogen en ik wil helemaal niet met hem gehuwd worden.” ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden zijn met haar) zei: “Blijf hier zitten totdat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) komt. De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) kwam en zij vertelde hem het verhaal over dat meisje. De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) liet haar vader komen en gaf het meisje vervolgens de keuze wat zij wil doen. Ze zei: “O boodschapper van Allah! Ik heb geaccepteerd wat mijn vader deed, maar ik wilde de andere vrouwen iets aantonen.” (Overgeleverd door an-Nasaa-ie, 3217.)

Dus zowel de voogd als de vrouw moet toestemmen met het huwelijk.

En Allah is de Bron van Kracht.

Islam Q&A – sheikh Muhammed Saalih’ al-Moenadjid

Vraag: Vele vrouwen worden door hun ouders onder druk gezet omdat zij willen dat hun dochters trouwen met mannen naar hun keuze, zelfs als hun dochters niet met die mannen willen trouwen. Als de dochters weigeren, kunnen ze grote problemen met hun ouders krijgen. Soms verbieden de ouders dan hun dochters überhaupt om te trouwen.

Antwoord: Alle lof is voor Allah.

Het is het recht van de vrouw om haar levenspartner te kiezen. Het is verboden voor een voogd – het maakt niet uit wie hij is – of ieder ander om haar dit recht te ontnemen of haar te dwingen in een huwelijk dat zij niet wil.

Evenzo is het verboden voor hem om te voorkomen dat zij met iemand trouwt van dezelfde status, of te voorkomen dat zij helemaal niet trouwt om zo haar geld af te nemen, of haar te gebruiken voor het huishouden, of om haar te houden vanwege culturele eer of iets dergelijks.

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Een maagd kan niet gehuwd worden aan iemand zonder eerst haar toestemming te vragen.” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie en Sah’ieh’ Moeslim.)

Dit is de correcte mening die gegeven wordt door juristen en het is de mening die overeenstemt met de nadrukkelijke bevelen van de heilige teksten.

Het is de plicht van het politieke gezag om straffen op te leggen aan diegenen die deze wetten overtreden en dan ook om de voogdij van zo’n mannen in te trekken.

Ik roep de vrouwen op om moed en kracht te tonen en om op te komen voor hun rechten. Zij zouden niemand moeten toestaan om hen het huwelijk helemaal te verbieden. En zij zouden niemand moeten laten toestaan om de vrouwen tegen hun wil te laten trouwen.

En Allah weet het best.

Sheikh Salmaan al-Awdah (www.islamtoday.com)

Overzicht Vraag & Antwoord.

Relevante artikelen:

Huwelijk/Familie (diverse artikelen)

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan