Vraag 2

V&A zwart 4Vraag: waarom mag een man met meerdere vrouwen trouwen? D.w.z. waarom is polygamie toegestaan in de Islam?

Antwoord: alle lof is voor Allah.

Voordat we deze vraag beantwoorden, kijken we eerst naar de definitie van polygamie.

Polygamie betekent een huwelijkssysteem waarbij één persoon meer dan 1 partner heeft. Polygamie bestaat uit twee soorten: (1) polygynie, waarbij een man met meer dan 1 vrouw trouwt, (2) polyandrie, waarbij een vrouw met meer dan 1 man trouwt. De Islam staat alleen een beperkte polygynie toe (een man mag maximaal vier vrouwen trouwen); polyandrie is verboden.

Nu zullen we de originele vraag proberen te beantwoorden, waarom mag een man met meerdere vrouwen trouwen?

1.) Alle religies staan polygynie toe

Polygynie werd door heel de geschiedenis in bijna alle culturen in praktijk gebracht, vaak zonder begrenzing. Alle religies stonden het toe en brachten het in praktijk voor en na de Islaam. Het is dus niet iets typisch voor de Islaam.

God staat in de Koran een man toe om met maximaal vier vrouwen te trouwen: “…trouw dan met de (andere) vrouwen die jullie bevallen, twee of drie of vier; maar als jullie bang zijn dat jullie niet in staat zullen zijn rechtvaardig te handelen (m.b.t. eerlijke verdeling van voorzieningen en tijd), dan (slechts) één…” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 3.]

Geen enkel religieus boek legt een man de beperking op om maar met één vrouw te trouwen. Sterker nog, het is slechts de Koran die het aantal beperkt tot vier. Andere religieuze boeken, of het nu de Veda, de Ramayana, de Mahabharat, de Geeta, de Talmoed of de Bijbel is, in geen één vind men een beperking van het aantal vrouwen dat een man kan huwen. Volgens deze geschriften kan een man trouwen met het aantal vrouwen dat hij wenst. Het was pas later dat de Hindoeïstische priesters en de Christelijke kerk het aantal vrouwen beperkte tot één. Vele Hindoeïstische religieuze persoonlijkheden hadden, volgens hun eigen geschriften, meerdere vrouwen. Koning Dashrat, de vader van Rama, had meer dan één vrouw. Krishna had verschillende vrouwen. Vroeger was het voor christelijke mannen toegestaan om te trouwen met zo veel vrouwen als zij wilden, aangezien de Bijbel geen beperking oplegt. Juist integendeel, in de Bijbel lezen we dat enkele grote profeten ook meerdere vrouwen hadden! Zo had Ibraahiem (Abraham: vrede zij met hem) een zoon van zijn vrouw Sara en ook van Hagar, de Egyptische slavin van Sara. En in Genesis 25:1 en 25:6 lezen we o.a.: “…En Abraham nam wederom een vrouw… en …maar de zonen van de bijvrouwen, die Abraham had…” En in Genesis 29 en 30 lezen we o.a. dat de profeet Ya’qoeb (Jakob – vrede zij met hem) ook meerder vrouwen had. En in Genesis 32:22 lezen we: “…Toen stond hij (Jakob) in die nacht op, nam zijn beide vrouwen, zijn beide slavinnen en zijn elf zonen…” In 1 Koningen 11:3 lezen we over de profeet Soelaymaan (Salomo – vrede zij met hem) o.a. het volgende: “…En hij (Salomo) heeft als vrouwen gehad zevenhonderd vorstinnen en driehonderd bijvrouwen…”

Het was pas enkele eeuwen geleden dat de kerk het aantal vrouwen beperkte tot één.

Polygynie is toegestaan in het Jodendom. Volgens de wet van de Talmoed had Abraham (vrede zij met hem) drie vrouwen en had Salomo (vrede zij met hem) honderden vrouwen. De praktijk van Polygynie duurde voort totdat Rabbi Gershom ben Yehudah (11de eeuw) een edict er tegen uit sprak. De traditionele joodse gemeenschappen die in de moslimlanden leefden (dit was voor hen de meest voortvarende periode omdat zij daar in vrede leefden) bleven deze praktijk echter uitvoeren tot aan 1950, totdat een besluit van het voornaamste rabbinaat van Israël het trouwen met meer dan één vrouw verbood.

2.) Polygamie zit in de menselijke aard

Een verslag van het Committee of The Status of Woman in Islam, gepubliceerd in 1975, vermeldt op pagina 66 en 67 dat het percentage polygame huwelijken in India tussen het jaar 1951 en 1961, 5,06 % was onder de hindoes en slechts 4,31 % onder de moslims. Volgens de Indische wet is het alleen voor de moslimmannen toegestaan om meer dan één vrouw te huwen. Het is verboden voor elke niet-moslimman om met meer dan één vrouw getrouwd te zijn. Ondanks dat het verboden is, hebben hindoes vaker meerdere vrouwen in vergelijking tot moslims. Vroeger was er geen beperking voor hindoeïstische mannen met betrekking tot het aantal vrouwen. Het was pas in 1954, toen de hindoeïstische huwelijkswet van kracht ging, dat het verboden was voor een hindoeïstische man om meer dan één vrouw te hebben. Het is dus de Indische wet die een hindoeïstische man verbied om met meer dan één vrouw te trouwen en niet de hindoeïstische geschriften.

Dit is eigenlijk een voorbeeld dat vele mannen polygaam zijn. In 1991 hield het Nederlands Instituut voor Sociaal Seksuologisch Onderzoek een enquête waaruit bleek dat 15% van de mannen met een relatie zo nu en dan vreemdgaat. Slechts 9% van de vrouwen antwoordde destijds wel eens vreemd te gaan. Uit een onderzoek dat een bekende condoomfabrikant tien jaar later liet uitvoeren, blijkt dat dit beeld inmiddels moet worden bijgesteld. In 2002 bekende inmiddels 22% van de vrouwen wel eens vreemd te gaan. De mannen maakten het wederom iets bonter: 26% ging tijdens een duurzame relatie wel eens vreemd. Uit deze cijfers blijkt dat bijna 25% van de Nederlandse bevolking, dat is bijna één op de vier Nederlanders, niet monogaam is maar polygaam!!! Waarschijnlijk is dit percentage nog hoger in verband met mensen die niet toegeven dat zij vreemd gaan of door mensen die niet vreemd gaan maar wel de neiging tot polygamie hebben. Daar de Nederlandse wet een polygaam huwelijk in strijd met de openbare orde en goede zeden acht, zijn deze polygame mensen genoodzaakt om hun begeerten op onzedelijke en door God verboden manieren te bevredigen, dat wil zeggen buiten een huwelijk om, met vele nadelige gevolgen als resultaat.

Tegenwoordig trekken zelfs vele mensen het nut van het huwelijk in twijfel en stellen dat het slechts een wettelijke fictie is. Dit is onderdeel van een algemene verstoring van het traditionele familieleven in het westen. Vanaf de tweede wereldoorlog ziet het westen een dramatische toename van scheidingen (van 6% tot 40% van de eerste huwelijken), samenwonen zonder huwelijk, een toenemende ongehuwde bevolking, homoseksualiteit en kinderen die geboren worden buiten een huwelijk – vroeger bastaards genoemd – (van 5% tot 33% van de geboorten), alsook een toename van overspel (van 8% tot boven de 40%). We moeten de explosieve groei van al dan niet dodelijke geslachtsziekten niet vergeten.

De Islaam staat o.a. polygamie (polygynie) toe om deze nadelige gevolgen te voorkomen, want het zijn voornamelijk de vrouwen die het slachtoffer worden. Het is dan ook zeer opmerkelijk dat een polygaam huwelijk in Nederland in strijd met de openbare orde en goede zeden wordt geacht en dus verboden is. Dit terwijl diezelfde wet vele werkelijke onzedelijkheden toestaat of oogluikend tolereert.

3.) De Koran staat beperkte polygynie toe

Zoals eerder vermeld is, is de Koran het enige religieuze boek op aarde dat een beperking legt op het aantal vrouwen dat een man mag trouwen: “…trouw dan met de (andere) vrouwen die jullie bevallen, twee of drie of vier; maar als jullie bang zijn dat jullie niet in staat zullen zijn rechtvaardig te handelen (m.b.t. eerlijke verdeling van voorzieningen en tijd), dan (slechts) één…” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 3.]

Als we dit vers goed lezen, dan is er ook nog een belangrijke voorwaarde waar een man aan moet voldoen om meer dan één vrouw te huwen. Hij moet zijn vrouwen namelijk rechtvaardig behandelen, d.w.z. dat hij ze gelijk moet behandelen betreffende tijd, geld (verzorging) en aandacht etc. Als een man dit niet kan, dan is het voor hem zelfs verboden om meer dan één vrouw te trouwen. Voordat de Koran geopenbaard was, was er geen grens aan polygynie en kon een man doen en laten wat hij wilde. De Koran echter beperkt het aantal vrouwen tot vier en beschermt de vrouwen en geeft hen rechten.

4.) De gemiddelde leeftijd van vrouwen is hoger dan die van mannen

Van nature worden er ongeveer hetzelfde aantal jongetjes en meisjes geboren. Een kind van het vrouwelijke geslacht heeft echter een grotere immuniteit dan een kind van het mannelijke geslacht. Een meisje heeft meer weerstand tegen bacteriën en ziekten dan een jongetje. Daarom zijn er tijdens de kinderjaren meer sterfgevallen onder jongetjes dan onder meisjes.

Tijdens oorlogen worden er meer mannen gedood dan vrouwen. Er overlijden meer mannen door ongelukken en ziekten dan vrouwen. De gemiddelde leeftijd is daarom voor vrouwen hoger dan die voor mannen, en elk willekeurig moment al men daarom ook meer vrouwen (weduwen) aantreffen dan mannen (weduwnaars).

5.) Op aarde zijn er meer vrouwen dan mannen

Bijvoorbeeld in Amerika zijn er zo’n 7,8 miljoen vrouwen meer dan mannen. New York alleen heeft al een miljoen vrouwen meer dan mannen en een derde van de mannelijke bevolking van New York is homoseksueel. Amerika alleen heeft al zo’n 25 miljoen homoseksuelen die geen vrouwen willen trouwen. Engeland heeft vier miljoen vrouwen meer dan mannen. Duitsland heeft vijf miljoen vrouwen meer dan mannen. Rusland heeft negen miljoen vrouwen meer dan mannen. Allen God weet hoeveel vrouwen er meer dan mannen zijn op deze aarde. In een monogaam huwelijkssysteem betekend dit dat al deze vrouwen niet kunnen trouwen, hun seksuele en emotionele behoeftes niet op een wettige manier kunnen bevredigen, niet verzorgd worden maar voor zichzelf moeten zorgen etc., met alle nadelige (en vooral onzedelijke) gevolgen.

In de westerse maatschappij is het gewoon dat een man een minnares heeft en/of een meervoudige buitenechtelijke relatie, waarbij de vrouw een schandelijk en onbeschermd leven lijdt. Diezelfde maatschappij kan echter niet accepteren dat een man meer dan één vrouw huwt waarbij de vrouw haar eerbare, waardige positie in de samenleving terugkrijgt en een beschermt leven lijdt.

De enige twee mogelijkheden die een vrouw die geen man kan vinden, is te trouwen met een getrouwde man of openbaar bezit te worden. De Islaam geeft de voorkeur om de vrouwen te beschermen en een eerbare positie te geven door een getrouwde man de mogelijkheid te geven om een tweede, derde of vierde vrouw te nemen, afhankelijk van zijn capaciteiten en mogelijkheden.

Er zijn verschillende redenen waarom de Islaam polygynie toestaat. Denk maar eens aan een weduwe met enkele kinderen. Welke vrijgezelle man wil met haar trouwen? Of een vrouw met een ziekte, welke ongehuwde man wil met haar trouwen? Er zijn nog enkele redenen meer te noemen, maar het is voornamelijk ter bescherming van de vrouwen en algemene zedelijkheid.

Voor meer informatie over polygynie, zie Polygamie in de Islam.

Overzicht Vraag & Antwoord

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan