Vraag 10

V&A paars 1Vraag: is ophangen van foto’s tegen de muur h’araam (verboden)?

Antwoord: Bismillaah ar-Rah’maan ar-Rah’iem.

Djazaaki Allaahoe khayran voor het indienen van uw vraag en al-h’amdoelillaah dat u zich bezig houdt met het zoeken van kennis.

Op onze webpagina waar u de mogelijkheid heeft om een vraag te stellen, verwijzen wij eenieder die een fatwa wil, naar de meertalige website www.islamqa.info. Op deze website vind u een groot aantal fataawa van betrouwbare geleerden.

Om u toch alvast te helpen, hebben wij voor u al gezocht en wat informatie meegestuurd. Mocht u nog meer informatie willen over dit onderwerp, dan verzoeken wij u vriendelijk om zelf op deze websites verder te zoeken. We hopen u voldoende te hebben geholpen en als we nog iets voor u kunnen doen dan horen we dat graag.

Alle lof is voor Allah.

Het basis principe betreffende het maken van afbeeldingen van levende wezens, mensen of dieren, is dat het h’araam (verboden) is, of het nu drie dimensionaal is, of getekend op papier, stof, muren etc., of foto’s (genomen met een camera), vanwege de overleveringen in de sah’ieh’ ah’aadieth (authentieke overleveringen) welke aantonen dat het niet is toegestaan, en de waarschuwing met een pijnlijke bestraffing voor degene die dit toch doet, omdat het kan leiden tot shirk (afgoderij) in de vorm van het respectvol staan tegenover die foto’s, jezelf nederig maken voor die foto’s, bepaalde gevoelens die de foto’s oproepen en hen aanbidden op een manier wat alleen Allah de Verhevene toekomt.

Zij zijn ook verboden omdat het een vorm is van het proberen om de schepping van Allah na te maken en omdat het een verleiding kan zijn naar zonden, zoals foto’s van actrices, zangeressen en niet goed geklede vrouwen etc.

Onder de ah’aadieth die aantonen dat dit h’araam (verboden) is en dat het behoort tot de grote zonden, is de h’adieth van Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden zijn met hem), die zei: “Ik hoorde Allahs boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zeggen (Nederlandstalige interpretatie): ‘Eenieder die in deze wereld een afbeelding maakt (van een levend wezen), zal op de Dag der Opstanding verteld worden om de ziel er in te blazen, en hij zal niet in staat zijn om dit te doen.’” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

Hij (Ibn ‘Abbaas – moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde ook dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Elke afbeeldingmaker zal in het Vuur zijn, en elke afbeelding die hij maakte zal voor hem zichtbaar gemaakt worden en zal hem martelen in de Hel.” Ibn ‘Abbaas zei: “Als je dat moet doen (een afbeelding maken), maak dan bomen en dingen die geen ziel hebben.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

De algemene betekenis van de ah’aadieth is dat het absoluut verboden is om afbeeldingen te maken van iets dat een ziel heeft. (Fataawa al-Ladjnah al-Daa’imah, 1/456-457.)

Sheikh Ibn ‘Oethaymien heeft gezegd, toen hij gevraagd werd over foto’s (afbeeldingen): “Het maken van foto’s voor deze reden is h’araam en niet toegestaan. Dat is omdat het maken van afbeeldingen voor herinneringen h’araam is, omdat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘De engelen gaan een huis waar een afbeelding is niet binnen,’ (overgeleverd door al-Boekhaarie, Bid’ al-Khalq, 2986), en wat de engelen niet binnengaan heeft geen goedheid.” (Fataawa Manaar al-Islam, 3/759.)

[Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid (www.islamqa.info).]

Dus hieruit kunnen we begrijpen dat het maken van afbeeldingen/foto’s van mensen en dieren (alles met een ziel) niet is toegestaan (zonder geldige redenen, zoals een foto voor een paspoort) en dus ook het ophangen van deze foto’s/afbeeldingen aan muren is verboden (h’araam). Als je een foto aan de muur wilt hangen, dan van bomen, planten, een landschap etc., maar niet van mensen of dieren etc.

En Allah weet het best.

Overzicht Vraag & Antwoord

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan