Vraag 1

V&A zwart 5Volgens moslims is de Islam de beste religie, maar waarom zijn er dan zo veel moslims oneerlijk, gewelddadig, en houden veel moslims zich bezig met criminele activiteiten en terroristische aanslagen?

Antwoord:

Alle lof is voor Allah.

1. De media staat kwaadwillig tegenover de Islaam.

De Islaam is zonder twijfel de beste en meest vreedzame religie. Maar de media is in de handen van westerlingen die bang zijn van de Islaam. Hun media leveren verkeerde informatie over de Islaam, gebruiken individuele misstanden en onjuiste interpretaties etc.

Als er ergens een bomaanslag gepleegd wordt, dan zijn het de moslims die als eerste zonder bewijs worden beschuldigd. Dit verschijnt als hoofdpunt in het nieuws. Maar als er later ontdekt wordt dat niet-moslims verantwoordelijk waren of dat het slechts een ongeluk betrof, dan verschijnt het als een onbeduidend nieuws item.

Als een 50 jaar oude moslim met een 15 jarig meisje trouwt nadat zij haar goedkeuring heeft gegeven, verschijnt het als voorpaginanieuws. Maar als een 50 jaar oude niet-moslim een 6 jarig meisje verkracht, dan is dit nieuws misschien te vinden ergens achter in de krant. Misschien komt het niet eens in de krant omdat het zo vaak voorkomt. Bijvoorbeeld: elke dag vinden er in Amerika zo’n 2.713 verkrachtingen plaats, maar dit verschijnt niet in het nieuws omdat het een manier van leven geworden is voor de Amerikanen.

2. In elke gemeenschap zijn er zwarte schapen.

Ik ben me bewust dat er vele moslims oneerlijk en gewelddadig zijn, dat vele moslims de zaak bedriegen en anderen onrecht aandoen. Maar is het niet zo dat er in elke gemeenschap zulke mensen aanwezig zijn? Waarom is het dan telkens de Islaam die beschuldigd wordt als een moslim zich misdraagt? Elke gemeenschap heeft zijn zwarte schapen, maar dit is geen reden om een hele gemeenschap te beschuldigen. (Zie o.a. het artikel De Ku Klux Klan – Christelijke extremisten.)

3. De moslims zijn als geheel het beste volk.

Ondanks alle zwarte schapen in de moslimgemeenschap, zijn de moslims als geheel toch nog het beste volk in de wereld. Wij zijn bijvoorbeeld de grootste gemeenschap van geheelonthouders, d.w.z. degenen die geen alcohol drinken. Gezamenlijk zijn wij een gemeenschap die het meeste liefdadigheid schenken, ondanks dat vele moslims het niet echt breed hebben, toch zijn zij guller dan de vaak rijkere westerling. En geen volk ter wereld kan tippen aan de moslims als geheel met betrekking tot bescheidenheid, soberheid en menselijke waarden en ethiek.

4. Oordeel niet over een auto aan de hand van de chauffeur.

Stelt u zich eens voor; een persoon die geen auto kan rijden maar rijdt toch in een auto en rijdt vervolgens frontaal tegen een boom; wie zult u de schuld geven? De auto of de chauffeur? Maar natuurlijk, de chauffeur! Om te weten hoe goed een auto is, dient een persoon niet te kijken naar de chauffeur maar naar de mogelijkheden en kenmerken van de auto. Hoe hard rijdt de auto, wat is het gemiddelde benzineverbruik, met wat voor veiligheidsmaatregelen is de auto uitgerust etc.? Ook al gaan we even omwille van de discussie akkoord dat de moslims slecht zijn, we kunnen de Islaam niet beoordelen aan de hand van zijn volgelingen! Als iemand wil weten hoe goed de Islaam is, dient hij de Islaam te beoordelen volgens de authentieke bronnen: de Edele Koran en de betrouwbare overleveringen.

5. Beoordeel de Islaam aan de hand van zijn beste volgeling, d.w.z. de profeet Mohammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem).

Als men in de praktijk wil bekijken hoe goed een auto is, dan dient men een ervaren chauffeur achter het stuur te laten plaatsnemen. Evenzo is het met de Islaam; de beste en meest voorbeeldige volgeling van de Islaam door wie men kan beoordelen hoe goed de Islaam is, is de laatste boodschapper van God, de profeet Mohammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). Naast de moslims zijn er verschillende niet-moslim historici die hebben beweerd dat de profeet Mohammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) de beste mens ooit was. Volgens Michael H. Hart, die het boek “The Hundred Most Influential Men in History” heeft geschreven, gaat de eerste plaats naar onze geliefde profeet Mohammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). Er zijn meer voorbeelden van niet-moslims die zeer positief spreken over de profeet van de Islaam. Lees meer hierover in Kent u deze man?

6. Twee voorbeelden van de hoge waarden en normen van de Islaam.

We willen graag twee kleine voorbeelden aanhalen om aan te tonen dat de Islaam juist aanspoort tot goed gedrag en hoge waarden en normen.

– Ik las eens een antwoord op de vraag of men huiswerk van een ander mag overschrijven. Sheikh Moh’ammed Saalih’ al-Moenajjid antwoordde als volgt: “Het is niet toegestaan om huiswerk over te schrijven, omdat het een vorm van bedrog is, en het is voor ons verboden om te bedriegen. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Eenieder die ons bedriegt/misleidt is niet van ons.’

– In de Islaam is er niets mis met komische woorden of grappen, zolang het eerlijk is en niet in een grote hoeveelheid gebeurd. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) maakte grapjes, maar zei nooit iets wat niet waar was. Maar als de grap een leugen bevat, dan is dat niet toegestaan omdat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Wee degene die spreekt en liegt om andere mensen aan het lachen te maken; wee hem, wee hem.”

Dus als dit het geval is met huiswerk en een grapje, wat dan betreft meer serieuzere zaken!?

Overzicht Vraag & Antwoord

 

Relevante artikelen:

Ik lieg niet, ik maak alleen maar een grapje
Ibn ‘Abbaas versus de Khawaaridj – een oud debat, maar wijze lessen
Fataawaa van enkele grote geleerden over zelfmoordaanslagen
Islamofobie
Stop terrorisme (diverse artikelen)
De vergeten islamitische beschaving
Vraag 5. Hoe kan de Islaam de religie van vrede genoemd worden terwijl het door het zwaard verspreid werd?
Vraag 6. Waarom zijn er zo veel moslims fundamentalisten en terroristen?
Vraag 7. Indien het waar is dat de Islaam vrede brengt, hoe is het dan mogelijk dat juist in de Arabische wereld zoveel onrecht heerst?

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan