Voorbereidingen tot het gebed

Zorg dat je gebed geldig is!

Gebed voorbereidingenVoorwaarden voor het gebed

Het is niet toegestaan het gebed te verrichten zonder de uitvoering van een aantal voorwaarden; zijn deze eenmaal volbracht, dan kan men voor het Aangezicht van Allah de Verhevene staan.

Ten eerste: reinheid

Dit houdt in: het schoon zijn van het lichaam, de kleding en de plaats waar het gebed wordt verricht.

Ten tweede: het bedekken van het lichaam

In het geval van een man betekent dit dat hij zich minstens bedekt van de navel tot onder de knie. Het lichaam van een vrouw moet totaal bedekt zijn op het gezicht en de handen na. (Zie punt 15 in het artikel 50 Veelvoorkomende fouten in het gebed voor meer informatie over de kleding tijdens het gebed.) (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven.)

 

Zorg dat je 'awrah te allen tijde bedekt blijft!

Zorg dat je ‘awrah te allen tijde bedekt blijft!

 

Ten derde: de juiste tijd om het gebed te kunnen verrichten

Omdat het volgens de islamitische wetgeving niet is toegestaan de gebeden eerder te verrichten dan de daartoe aangegeven tijden. (Een uitzondering hierop is het gebed van een reiziger. Inshaa-a Allaah zullen we hierover nog een artikel plaatsen.)

Ten vierde: met het gezicht naar de Ka`bah gekeerd

Dit betekent: met het gezicht naar de qiblah (gebedsrichting), dat is richting het Heilige Huis van Allah de Verhevene te Mekkah, voor de verrichting van het gebed.

 

Algemene reinheid

De Islaam is de natuurlijke godsdienst van de beschaafde mens, die zijn oorsprong vond in het droge Arabische schiereiland waar de akkerbouw schaars was door een tekort aan water. Desondanks ontwikkelde het zich tot de hoogste standaard van beschaving, volledige reinheid gebiedend en de mensen op het hart drukkend volledige aanhankelijkheid te betonen aan de verdienstelijke deugden van deze godsdienst. Hierdoor werd de basis van aanbidding tot stand gebracht:

a.) De zuivering van het hart van onreinheden zoals twijfel, polytheïsme, angst, afvalligheid, hypocrisie, haat en afgunst. Moslims dienen te weten dat Allah (Verheven en Geprezen is Hij) hen ziet en dat niets verborgen blijft voor Hem (Nederlandstalige interpretatie): “Hij (Allah) kent het verraad van de ogen (#1) en wat de borstkassen (harten) verbergen (#2).” [Soerat Ghaafir (40), aayah 19.]

<<< (#1) Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden zijn met hem) zei: “Dit is een persoon die naar een vrouw kijkt, en wanneer zijn vrienden naar hem kijken dan slaat hij zijn blik neer. Wanneer hij ziet dat zij hem niet opmerken, dan kijkt hij stiekem en wanneer zijn vrienden naar hem kijken slaat hij zijn blik weer neer.”… Moedjaahied zei: “Dit is wanneer de ogen stiekem kijken naar iets wat Allah verboden heeft verklaard.” (At-Tefsier al-Waseet lil Qor-aanie l-Kariem.)>>>

<<< (#2) Dit verwijst naar alle slechte beweegredenen en gedachten die verborgen kunnen zijn in onze harten, maar die volkomen bekend zijn bij Allah de Alwetende. Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden zijn met hem) zei hierover: “Hij weet, indien jullie de mogelijkheid hadden, of jullie zinaa (ontucht, overspel) zouden begaan met een vrouw of niet.” [Zie A. Yusuf Ali Quran Commentary (de herziene versie) en Tefsier Ibn Kethier.]

b.) Reiniging van het lichaam door het verwijderen van vuil en onreinheden. Allah de Almachtige zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…Waarlijk, Allah houdt van degenen die continue berouw tonen (innerlijke reinheid) en Hij houdt van degenen die zich reinigen (uiterlijke reinheid).” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 222.]

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Reinheid is de helft van totaal geloof.”

Hij (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei ook (Nederlandstalige interpretatie): “De sleutel tot het gebed is jezelf reinigen (al-woedhoe-e), het wordt binnengegaan met takbier (het zeggen van Allaahoe Akbar) en beëindigd met tasliem (het zeggen van as-salaamoe ‘alaykoem).” Reinheid is de eerste vereiste om het gebed te kunnen verrichten. We hebben reeds gezegd dat het omvat:

1. Reinheid van het hart en lichaam
2. Reinheid van kleding
3. Reinheid van de plaats waar het gebed wordt verricht.

 

De betekenis van tahaarah

In de Arabische taal wil het woord tahaarah zoveel zeggen als: “schoonheid, reinheid, het verwijderen van viezigheid.” At-Tahoor is het water waarmee je schoonmaakt/reinigt. Dat is de taalkundige betekenis.

In de sharie’ah betekent tahaarah het wegnemen/opheffen van de hadath – of nadjaasah – toestand. Het lichaam wordt gereinigd met water. Elk soort natuurlijk water zoals regen, rivierwater, zeewater, waterbronnen, water van een meer, sneeuw of hagel is voor de rituele wassing geschikt. Dit water wordt in het Arabisch aangeduid met al-maa-oe l-moetlaq, wat letterlijk betekent: “stromend water.” Voor het reinigen met dit water is o.a. bewijs te vinden in de Qor-aan, soerat al-Anfaal (8), aayah 11 (Nederlandstalige interpretatie): “…en Hij uit de hemel water op jullie neerzond om (te drinken en om) jullie daarmee te reinigen…”

De geleerden zijn van mening dat dit niet alleen slaat op regen, maar op alle vormen van neerslag, zoals sneeuw en hagel. Als Allah (Verheven en Geprezen is Hij) alleen ‘regen’ had bedoeld, dan had Hij wel specifiek het woord ‘regen’ gebruikt, wat hier dus niet het geval is.

Al-Maa-oe l-moetlaq slaat alleen op puur natuurlijk water, zonder andere stoffen er doorheen gemengd, zowel de reine als onreine stoffen. Ook het water van de zee of water uit een waterput horen bij al-maa-oe l-moetlaq en kunnen dus gebruikt worden voor tahaarah. Voor een watersoort dat vermengd geraakt is door een onreine stof (bijv. door urine of andere uitwerpselen en onreine stoffen); de smaak, kleur en geur van het water behoren normaal te zijn en wanneer een van de genoemde punten abnormaal zijn, is het water, overeenkomstig de wet, verontreinigd en mag het niet gebruikt en gedronken worden. Aldus mag het niet gebruikt worden voor de wassing. Voor verbruikt water dat geraakt is door een reine stof (parfum, voedingsmiddelen en andere reine stoffen) zal deze toegestaan zijn voor reiniging totdat het water een andere eigenschap neemt dat het een andere stof wordt (b.v. halfvolle melk, of saus… etc).

Deze opvattingen, aangeduid in de wetgeving van de Islaam omtrent dit onderwerp, zijn ondersteund en bevestigd door de moderne wetenschap en worden volkomen geaccepteerd. De ‘oelemaa-e (geleerden) zeggen: “Water kan niet onrein gemaakt worden, behalve door aanraking door een onreine stof dat haar geur, smaak of kleur verandert.”

Sommige mensen denken ten onrechte dat het water voor tahaarah koud moet zijn, maar dat is niet zo. In de tijd van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zetten mensen kruiken met water in de zon om het op te warmen, en gebruikten dat water daarna voor de wassing. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) keurde dit niet af.

Tot al-maa-oe l-moetlaq behoren de volgende stoffen beslist niet: azijn, rozenwater, sappen van vruchten en bomen etc. Allah de Almachtige zegt ons in soerat an-Nisaa-e (4) aayah 43 (Nederlandstalige interpretatie): “…of jullie hebben vrouwen aangeraakt (d.w.z. geslachtsgemeenschap) waarna jullie geen water vinden, verricht dan tayammoem (#3) met reine aarde…”

<<< (#3) Tayammoem (of tayamum): rituele reiniging i.p.v. woedhoe-e of ghoesl, met schone aarde als er geen water aanwezig is, of als men om gezondheidsredenen geen water mag gebruiken, of als het water alleen voor drinkwater bestemd is en de hoeveelheid is weinig. Men dient dan licht met de handen op schone aarde te slaan, het stof er van af te blazen en dan over het gezicht te vegen en vervolgens met de palm van de ene hand over de andere te vegen.>>>

Zand op de bodem van een rivier of de zee maakt het water niet onrein, ook al kan dat de kleur van het water soms een beetje veranderen.

Als je weet dat het water schoon is, maar er komt twijfel in je hoofd dat het water wel eens niet schoon zou kunnen zijn, dan mag het wel gebruikt worden voor tahaarah. Maar als je weet dat het water niet schoon is, maar de twijfel hebt dat het misschien toch wel schoon zou kunnen zijn, dan mag dat water niet gebruikt worden.

 

Het lichaam reinigen van onreinheden

Onreinheid is onder te verdelen in twee categorieën:

1.) De kleine onreinheden: hier gaat het om toiletbezoek, het laten van een windje, in een diepe slaap vallen, aanraken van geslachtsdelen met de handpalm zonder enige barrière en eten van kamelenvlees. Deze omstandigheden vragen om een kleine wassing (al-woedhoe-e) of het vervangende middel wat daarvoor bestemd is, wanneer het onmogelijk is water te vinden of als er zulke goede redenen bestaan (zoals huidziekte), die gebruik van water onmogelijk maken.

Zie het artikel De woedhoe-e, stap voor stap.

2.) De grote onreinheden: dit vraagt om een volledige wassing (al-ghoesl) en wordt veroorzaakt door een natte droom, erotische dromen gepaard gaand met een zaadlozing (ook al kan men de droom niet herinneren), na menstruatie of door geslachtsgemeenschap.

Zie het artikel Complete vs. acceptabele ghoesl.

Relevante artikelen:

Het Gebed (diverse artikelen)

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan