Voor niet-moslims

Ontdek de Islam op www.uwkeuze.net

Kloof“…En zij verheugen zich over het (tijdelijke) wereldse leven terwijl het wereldse leven in vergelijking met het Hiernamaals niets is behalve een (vergankelijke) genieting.” (Koran 13:26.)

Geachte bezoeker,

Welkom op www.uwkeuze.net, een website over de Islam als poging om o.a. de kloof, die om verscheidene redenen is ontstaan tussen moslims en niet-moslims, te dichten. Hopelijk zal www.uwkeuze.net vele onjuiste denkbeelden en stereotyperingen over de Islam en moslims wegnemen en dus een positieve bijdrage leveren aan het huidige publieke debat over religie in de openbare ruimte en dus aan een betere verstandhouding tussen moslims en niet-moslims.

Wij hopen dat u niet meer tegen de Islam aan zult kijken als die gewelddadige, intolerante en vrouwonvriendelijke religie, wat vele journalisten, politici en andere opiniemakers de massa willen laten geloven. (Zie o.a. Stop terrorisme! voor diverse artikelen, alsook De anti-Islam film van ‘illusionist’ Wilders.) Het zal prachtig zijn als u er voor zou kiezen de Islam als uw religie te accepteren. Maar uiteindelijk blijft het uw keuze om te kiezen welke weg u bewandelt. (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven.)

 

Ontdek de Islam op uwkeuze.net

 

“Er is geen dwang in de religie. Werkelijk, het rechte pad (van leiding) is duidelijk onderscheiden van het slechte pad (van dwaling)…” (Koran 2:256.)

 

Islam en voetballen

Toen voetbalvereniging “Bij Ons is het Gras het Groenst” nieuwe leden wilde werven, besloten zij om een filmpje te maken om potentiële leden te overtuigen van hoe leuk voetballen is. Tijdens dit 15 minuten durende filmpje passeerden alle hoogtepunten uit de clubgeschiedenis de revue; de mooiste doelpunten, passes, omhalen en combinaties werden getoond. De wave was regelmatig te zien om de gezellige sfeer op de tribune weer te geven.

Iemand die dit filmpje zou zien, zou meteen lid willen worden van deze zeer leuke sportvereniging, ware het niet dat tennisvereniging “Sla je rot” ook leden wilde werven. Deze tennisvereniging maakte ook een promotiefilmpje, maar voordat zij de leuke dingen van tennis lieten zien, toonden zij – om potentiële voetballers af te schrikken – verschrikkelijke gebeurtenissen bij voetbalvereniging “Bij Ons is het Gras het Groenst”. Zij toonden in hun filmpje de smerigste overtredingen op het voetbalveld, gescheurde enkelbanden, gespuug en gescheld, en de wantoestanden op de tribunes door vechtende voetbalsupporters. Iemand die dit filmpje zou zien, zou denken: “Wat zijn voetballers toch achterlijke mensen!”

Als je een mening wilt vormen over de sport voetballen, zijn beide filmpjes natuurlijk niet echt de manier om een correct beeld te vormen. Beide filmpjes zijn slechts subjectieve samenvattingen van voornamelijk het gedrag van de spelers. Om de sport ‘voetballen’ te beoordelen, dien je niet naar de spelers te kijken, maar naar het spel: wat mag wel en wat mag niet, wat zijn de regels. Een fundamentalistische voetballer zal zich altijd netjes gedragen op het veld omdat de regels dit eisen. Een fundamentalistische voetballer laat zich niet van de wijs brengen door emoties of begeerten van het willen winnen – what ever it takes!

Dit geldt natuurlijk ook voor de Islam. Om een goed beeld over de Islam te vormen, dien je niet te kijken naar de moslims (wat ook maar mensen zijn met hun beperkingen en tekortkomingen) maar naar de islamitische fundamenten en regels: wat mag wel en wat mag niet, wat zijn de regels.

Een van de factoren die een rol speelde bij de bekering tot de Islam van de Franse Marxistische filosoof en politicus Roger Garaudy was:

Toen hij tijdens de tweede wereldoorlog in een gevangenkamp in Djelfa in Zuid-Algerije zat, werden hij en zijn medegevangenen gered van executie omdat de Arabische gevangenbewaarders het bevel om hen dood te schieten niet uitvoerden. Hij leerde dientengevolge dat hij zijn leven te danken had aan het feit dat de gevangenbewaarders praktiserende moslims waren wier religie hen verbood om te schieten op ongewapende mensen. Hun onvoorwaardelijke gehoorzaamheid tegenover een hoger gezag i.p.v. hun Franse commandant maakte een zeer diepe indruk op hem en bereidde de grond voor zijn bekering zo’n veertig jaar later voor. (Lees Bekeringsverhalen.) (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven.)

 

 

Begin bij het begin

Als men begint met hoogspringen, dan legt men de lat niet meteen op 2 meter, maar krijgt eerst uitleg over de technieken, vervolgens legt men de lat op 1 meter en oefent waarna de lat steeds hoger gelegd wordt. Zo is het ook met de Islam: overtuig uzelf eerst dat God bestaat, Wie Hij is (Hoe ziet God er uit?) en wat Hij wil (Het doel van de schepping). Leer vervolgens over Zijn Eenheid (Monotheïsme in de Islam) en Zijn Eigenschappen (De Schone Namen van Allah). Let op! Wij kunnen u God niet laten zien, want niemand kan in dit leven God zien. Maar het is zoals men de wind ziet: men kan de wind niet zien, maar doordat de takken van bomen bewegen zien wij dat de wind er is. (Zie ook Tawh’ied voor jonge moslims waar het een en ander op een eenvoudige manier wordt uitgelegd.)

Vergelijk verschillende religies om te bepalen welke weg het meest betrouwbaar is. Het is jammer dat men vaak een vakantie van twee weken tijdens dit tijdelijke leven heel erg goed voorbereid en verzekeringen afsluit, want er mag niets mis gaan, terwijl men amper aandacht besteed aan het eeuwige Hiernamaals. Wees er zeker van dat u oprecht op zoek bent naar kennis, want trots is iets van satan en begeerten een zwakte van de ziel (De ziel – maak kennis met je ware zelf). Vraag niet aan God om u te leiden, terwijl u zelf niet bereid bent uw voeten te verplaatsen. En laat de Tevredenheid van onze Schepper niet de tweede prioriteit zijn. Leest u ook eens wat bekende niet-moslims over b.v. de profeet Mohammed (vrede zij met hem) gezegd hebben in Kent u deze man?.

Na het vinden van de juiste religie, en wij zijn 100% overtuigt dat dat de Islam is, wordt de lat op 1 meter gelegd waarna die steeds hoger gaat. Dan kunt u zich pas gaan bezighouden wat deze prachtige religie van u verlangt. Zie o.a. De Islam samengevat.

 

Vrede op aarde

Is dit niet wat we allemaal willen? Maar dit is niet gemakkelijk en kost moeite. Om werkelijk vrede en geluk op aarde te bewerkstelligen, zijn er regels nodig, regels die we misschien niet altijd even leuk vinden, maar die wel nodig zijn om het ideaal van de wereldvrede niet langer meer een utopie te laten zijn.

Vanaf Adam is er een strijd aan de gang tussen waarheid en valsheid, en deze strijd zal blijven voortduren tot aan de Dag des Oordeels. Goddelijke en satanische partijen zijn er altijd al geweest en zullen blijven bestaan tot aan de Dag der Opstanding. Deze onophoudelijke strijd tussen goed en kwaad, licht en duisternis, bepaald de uiteindelijke bestemming in het Hiernamaals.

 

Bezoek eens een moskee

Kom binnen, de koffie staat voor u klaar! En weet u wat, we doen er ook een koekje bij. Want u bent een speciale gast. Deze moskee heeft geen ‘drempels’, dus wees niet bang of verlegen. Kom binnen, niemand die u ziet, behalve God, Hij ziet alles wat u doet, denkt en voelt. Klik op de deur hieronder om naar binnen te gaan. Marhabaa – welkom…

 

Deur moskee

 

Nog vragen?

Mocht u na dit alles nog vragen hebben, stuur dan gerust een e-mail naar ons: info@uwkeuze.net, of via ons contactformulier.

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan