“Volgens de huidige maatstaven was profeet Mohammed een pedofiel.”

Niet in staat zijn buiten de doos te denken.

doos-klDoor Abdul-Jabbar van de Ven.

Het huwelijk tussen de profeet Mohammed (salallaahoe ‘aleihie wa sellem – vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) en de jonge ‘Aisha (radiyallaahoe ‘anhaa – moge Allah tevreden over haar zijn) is regelmatig het mikpunt van spot van islam-bashers. Sommige moslims wringen zich in onmogelijke bochten om de leeftijd van ‘Aisha op te rekken, maar dat is niet erg zinnig. Betrouwbare ahaadieth (overleveringen) bevestigen dat ze negen jaar oud was toen ze daadwerkelijk (gehuwd) samen ging wonen met de profeet (salallaahoe ‘aleihie wa sellem), en dus leggen we ons daar bij neer.

Ik ga hier niet allerlei rechtvaardigingen aanhalen voor het huwelijk, of de lezer wijzen op de wijsheid hierachter. Daarover zijn door de jaren heen al vele artikels en lezingen verschenen. (Zie het artikel Het huwelijk van de profeet Mohammed met ‘Aa-ieshah op deze website, waar ook een video over dit onderwerp te zien is.)

Ik wens met name de discussie te voeren over de titel “pedofiel” die aan onze geliefde profeet (salallaahoe ‘aleihie wa sellem) wordt gegeven door deze tegenstanders. “Volgens de huidige maatstaven was jullie profeet een pedofiel” is een zin die ik de afgelopen jaren regelmatig heb gehoord, bijvoorbeeld van Hirsi Ali.

Volgens de huidige maatstaven… Of beter gezegd: volgens de huidige Nederlandse maatstaven. Niet volgens de Mekkaanse maatstaven van 1400 jaar geleden. Zijn tegenstanders deden er alles aan om zijn naam zwart te maken en tekortkomingen aan hem toe te kunnen schrijven. Ze noemden hem een “tovenaar”, een “bezetene” en een “leugenaar”. Maar niemand van Mohammeds vijanden heeft hem ooit een “pedofiel” genoemd vanwege zijn huwelijk met ‘Aisha (radiyallaahoe ‘anhaa). En dat was het: een huwelijk van jaren, met liefde, respect en zorg, zoals uit ontelbare overleveringen blijkt. Dat is iets anders dan een pedofiel die in een speeltuin wat meisjes lokt met een zak snoep om ze vervolgens te kunnen misbruiken en weg te gooien als een vieze zakdoek. Overigens was ‘Aisha (radiyallaahoe ‘anhaa) biologisch gezien geslachtsrijp, dus atheïstische Darwinisten zouden geen probleem moet hebben met zo’n huwelijk. En overigens was ze ook de enige maagd en het enige jonge meisje dat de profeet (salallaahoe ‘aleihie wa sellem) huwde. Al zijn andere vrouwen waren weduwen en gescheiden vrouwen, en zijn eerste vrouw Khadiedjah (radiyallaahoe ‘anhaa) was zelfs 15 jaar ouder dan hij. Dat past niet bepaald in het patroon van een pedofiel.

Maar laten we terugkeren naar de zinsnede: “volgens de huidige maatstaven…” Of: “de huidige Nederlandse maatstaven”. Wat betekenen de maatstaven eigenlijk van een bepaald volk in een bepaalde tijd? Zijn die maatstaven de maatstaf voor wat beschaving is en wat niet? Wat normaal is en wat niet? Om antwoord te geven op die vraag, lijkt het me handig eens te kijken naar wat voorbeelden:

Volgens de Katholieke maatstaven van 1633 was Galileo een ketterse crimineel.

Volgens de Nederlandse maatstaven van 1875 waren de Atjehers maar heidense honden, en zouden Paul de Leeuw en Gordon gewoon als geesteszieke schandknapen in een klooster worden opgesloten.

Volgens de Zuid-Afrikaanse maatstaven van 1964 was Nelson Mandela een terrorist.

Volgens de Britse maatstaven van 1922 was Mahatma Gandhi een oproerkraaier die achter tralies moest, en volgens de maatstaven van Alabama of Mississippi van 1915 moest een Afro-Amerikaan die een blank meisje kuste gewoon aan een boom worden opgeknoopt.

Volgens Japanse maatstaven is het snuiten van je neus in het openbaar enorm onbeleefd, en volgens Tsjechische maatstaven is het normaal om op Paasmaandag vrouwen op straat te slaan met wilgentakken. En volgens de maatstaven van sommige indianenstammen in Venezuela en Brazilië is het normaal om de as van je overleden familielid op te drinken. En volgens de maatstaven van de Ndani-stam uit West-Papua is het normaal om een vinger af te hakken wanneer je rouwt om de dood van een geliefde.

O Nederlander! Schaam jij je niet dat jij dit allemaal niet doet? Ben jij een barbaar of zo!? Als jij de maatstaven van een bepaald volk (jouw volk) in een bepaalde tijd (jouw tijd) als maatstaf neemt voor wat normaal is en anderen te beoordelen, wees dan niet verbaasd wanneer anderen dat ook op jou toepassen. Volgens Afghaanse maatstaven zijn veel Nederlandse meisjes maar losbandige dellen. En volgens de Nederlandse maatstaven uit 2099 waren jullie misschien wel allemaal compleet gestoord en schaamteloos daar in 2016. Wie weet.

Volgens huidige maatstaven was de gemiddelde Hollandse zeeheld, zoals Jan Pieterszoon Coen, gewoon een racistische slavenhandelaar en plunderaar. Toch zijn er door het hele land straten, pleinen en bruggen naar hen vernoemd. En volgens huidige maatstaven was Herman Willem Daendels gewoon een imperialistische ploert die op Java 12000 dwangarbeiders de dood in heeft gejaagd voor zijn Postweg. Toch zijn er door het hele land straten naar hem vernoemd, onder meer in Den Haag, Utrecht en Tilburg.

Volgens de huidige maatstaven is de Boeing 314 maar een oude roestbak, maar in de jaren ’40 was dat hét vliegtuig van een trotse Amerikaanse president.

Volgens de Nederlandse maatstaven doe je niets verkeerd wanneer je 130 km per uur rijdt op de snelweg, maar volgens IJslandse maatstaven ben je dan een wegmisbruiker die een fikse boete verdient. Het zou nergens op slaan wanneer je in IJsland gearresteerd zou worden voor het rijden van 130 in Nederland. Want de daad vond plaats in Nederland, waar ze dat normaal vonden. Precies. En zo was ook het trouwen met jonge meisjes (die voldoende ontwikkeld waren en geschikt voor het huwelijk, oftewel na de menarche – meisjes die de volwassenheid bereikt hadden – de natuurlijke volwassenheid, niet die afhankelijk is van een getal op papier) heel normaal in het Arabië van 1400 jaar geleden. Overigens niet alleen in Arabië; ook in Europa kwamen tot 600 jaar geleden regelmatig zulke huwelijken voor. Kijk maar naar koning Richard II van Engeland, die in 1396 als 29-jarige man trouwde met de 7-jarige Isabella. Het volk was er maar wat blij mee, zo blijkt uit de verslagen. Daar kun je nu wel iemand op veroordelen, maar dan doe je hetzelfde als die IJslander.

U ziet wel: de maatstaven van een bepaalde tijd en plaats zijn erg relatief. Ja, ook uw Nederlandse maatstaven van 2016. Een discussie op deze wijze voeren is dan ook niet erg zinnig of constructief. Het is appels met peren vergelijken, en leidt alleen maar tot een verbreding van de kloven in onze samenleving.

 

[Toevoeging van uwkeuze.net]

Op https://nl.wikipedia.org/wiki/Pedofilie wordt aangegeven:

Een ander bekend voorbeeld uit het verleden dat vaak wordt aangehaald, is de seksuele relatie van de 54-jarige Mohammed, islamitisch profeet met de wellicht negenjarige Aïsja, als een van zijn echtgenoten. De strikte definitie dat er seksuele handelingen worden verricht vóór de geslachtsrijpheid maakt dat dit huwelijk niet pedofiel is; alle bronnen maken melding dat dit huwelijk pas geconsumeerd werd na de menarche van Aïsja.

[Einde toevoeging.]

 

Relevante artikelen:

De Bijbel keurt het huwelijk van profeet Mohammed met de jonge Aïsja goed

Het huwelijk van de profeet Mohammed met ‘Aa-ieshah

De klok en de klepel (diverse artikelen over en weerleggingen van aanvallen op de islam)

Moet de islam gemoderniseerd worden?

De ideologische aanval

“De islam … de religie van onderontwikkeling”

 

geruchten-wp

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan