Video

Lessen, lezingen en meer.

Video klAlle lof is voor Allah, de Heer der werelden. Allahs zegeningen en vrede zijn met de profeet Moh’ammed, zijn familie en metgezellen en iedereen die hen in het goede volgt.

Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Dus nodig daarom uit (naar de Islaam) en wees standvastig zoals jou bevolen is en volg niet hun begeerten en zeg: ‘Ik geloof in hetgeen Allah heeft neergezonden aan Boeken (#1) en ik ben bevolen om rechtvaardig te oordelen tussen jullie (#2). Allah is onze Heer en jullie Heer. Voor ons (de gevolgen van) onze daden en voor jullie (de gevolgen van) jullie daden. Het heeft geen zin om met jullie te discussiëren (#3). Allah zal ons bijeen brengen en tot Hem is de terugkeer.’” [Soerat as-Shoeraa (42), aayah 15.]

<<< (#1) D.w.z.: ik geloof in alle (oorspronkelijke) Boeken die vanuit de hemel zijn geopenbaard aan de profeten; wij maken geen onderscheid tussen hen. (Tefsier Ibn Kethier.) Zie Geloof in de Boeken.>>>

<<<(#2) Zie het artikel Wat onderwijst de Islam over rechtvaardigheid?>>>

<<< (#3) D.w.z.: wij hebben ons best gedaan om de boodschap op een rationele manier aan jullie mede te delen. Het heeft geen zin om te ruziën en te discussiëren. Dus zelfs als jullie proberen met ons te redetwisten, wij voelen geen behoefte om daar aan deel te nemen. (Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.)>>>

We doen ons best om regelmatig nieuwe video’s toe te voegen. Houd deze pagina dus in de gaten voor nieuwe video’s.

 

Pagina’s met een video:

Tawh’ied voor jonge moslims – “Verplichte kennis: at-Tawheed” (Arabisch gesproken, Nederlandstalige ondertiteling)

Het gebed – “Het gebed van de profeet ﷺ” (een visuele uitleg), sheikh Mohamed ibn Salih Al-Munnajjid (Arabisch gesproken, Nederlandstalige ondertiteling)

De woedhoe-e, stap voor stap – “Hoe verricht je woedoe”, Shaykh ‘Othmaan al-Khamies (Arabisch met Nederlandse ondertiteling)

Atheïsme en Islam en evolutie – “Quranic Argument of God’s Existence”, Hamza Tzortzis (Engelstalig)

Het vieren van Kerst en Nieuwjaar – “The Origins of Christmas”,Abdullah Hakim Quick (Engelstalig)

Beste islamhater – “Moslimradicalisme vs Seculier Radicalisme”, Abou Hafs

De ideologische aanval – “De ideologische strijd tegen de Islam”, Abdul-Jabbar van de Ven

Media – “Exhibit chronicles manipulated news photos” (Engelstalig)

Media over Parijs – “Political author Gearoid O Colmain discusses the Paris attacks with RT International” (Engelstalig)

Wahhabisme ontmaskert – “Wahhaabisme onder de loep”, Abdul-Jabbar van de Ven

I wanted to kill Muslims … but then I became one – “My Journey to Islam”, Ibrahim Killington (Engelstalig)

Geschiedenis – “Lessen uit de val van Andalusië”, Abdul-Jabbar van de Ven

Palestina – “A short insight into the true history of Palestine” (Engelstalig)

Christendom – twee video’s van Ahmed Deedat

Jodendom – “Top Rabbi Exposes Jewish Racism!”, dr. David Duke (Engelstalig)

Het huwelijk van de profeet Mohammed met ‘Aa-ieshahWhy did Muhammadmarry Aisha at a young age?” Q&A – Sh. Khalid Yasin (Engelstalig)

 

Overige video’s:

“Zijn islamitische straffen barbaars?”

Taji Mustafa neemt islamitische straffen onder de loep en geeft uitleg of de straffen van Islam wel/niet barbaars zijn. Een krachtige video welke een beter beeld verschaft over hoe wij naar islamitische straffen dienen te kijken en hoe het huidige strafsysteem van het Westen eruit ziet. (Engels gesproken, Nederlandstalig ondertiteld)

 

 

Accepting Islam by One Ayah” (Arabisch gesproken, Engelstalige ondertiteling)

Sh. Muhammad al-‘Arifi relates an incident by Sh. Abdul Majeed al-Zindani of Yemen.

 

“Liefdadigheidsbenefiet, Jihadgala of Onthoofdingenfestijn?!” – Sheikh Dr. Mohamed Ibrahiem Hassaan (Nederlands en Arabisch gesproken, Nederlandstalig ondertiteld)

O Beste Nederlanders! O Beste Landgenoten! Dit is de baas van de drie haatimaams, die de toegang tot ons land is ontzegd door de regering. Zo meteen (in deze video), krijgen jullie zijn islamitische meningsoordeel te zien en te horen, over een wel heel actueel onderwerp.

 

 

Arms Sales To Iraq (Tony Benn) is een interessante video. (Wordt geopend in een nieuw venster.)

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan