Verbeter de wereld, begin bij jezelf

Blijf niet hetzelfde, wees beter!

Verbeter jezelfDoor Abu Muhammed Yusuf.
Vertaald door Abdoelkareem.

Stel je eens voor dat je op een morgen wakker wordt en je ziet iedereen glimlachen, enkel vrede, eensgezindheid, innerlijke rust, wederzijdse liefde, kalmte … zou dat niet hemels zijn? We verlangen er allemaal naar om de wereld te verbeteren, maar waar zouden we (mee) moeten beginnen?

Een wijze man heeft ooit gezegd:

“Toen ik een jongeman was, wilde ik de wereld veranderen. Ik kwam er achter dat het te ingewikkeld/moeilijk was om de wereld te veranderen, dus probeerde ik mijn land(genoten) te veranderen. Nadat ik er achter kwam dat ik mijn land(genoten) niet kon veranderen, begon ik me te focussen om mijn stad(sgenoten) te veranderen, ik kon mijn stad(sgenoten) niet veranderen. Dus probeerde ik mijn familieleden te veranderen.”

Hij vervolgt…

“Vandaag de dag, als een oudere man, weet ik dat ik alleen mezelf kan veranderen. En opeens wist ik het: als ik lang geleden mezelf had veranderd, kon dat positieve invloed/impact hebben op mijn familie. Mijn familie zou een invloed/impact kunnen hebben op onze stad. Hun invloed/impact (die van onze stadsgenoten) konden ons land veranderen en dan kon ik zeer zeker de wereld veranderen!”

Dus wat is werkelijk het geheim van het veranderen van de wereld? Eigenlijk is het niet eens zo een groot geheim! Allah (‘Azza wa Djel – de Almachtige en Majesteitelijke) geeft ons de perfecte en meest wijze oplossing (Nederlandstalige interpretatie): “…Waarlijk! Allah zal de toestand van een volk niet veranderen totdat zij hun toestand (zelf) veranderen…” [Soerat ar-Ra’d (13), aayah 11.] (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Als we naar verandering streven, laten we onszelf eerst veranderen (wat er in ons bevindt) en goede hoop en verwachting hebben omtrent het verkrijgen van de hulp van onze Schepper. De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) verhaalde dat Allah (‘Azza wa Djel – de Almachtige en Majesteitelijke) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Ik zal Mijn dienaar behandelen overeenkomstig zijn verwachtingen van Mij en Ik ben met hem wanneer hij Mij gedenkt … als hij een stap dichter bij Mij komt, kom Ik tien stappen dichterbij. Als hij naar Mij toe komt lopen, zal Ik naar hem toe rennen.” (Een h’adieth qoedsie, overgeleverd door al-Boekhaarie & Moeslim.)

Vaak zijn we bang/angstig en bieden we weerstand bij veranderingen. Vrijmoedigheid, lef en vastberadenheid zijn essentiële ingrediënten in het bewerkstelligen van verandering.

Het geheim van verandering is niet tegen het bestaande te vechten, maar ons te heroriënteren om nieuwe manieren/wegen te bouwen.

We dienen dit stap voor stap te doen. Rome is niet in één dag gebouwd en een tocht van duizend kilometer begint bij de eerste stap. Soms zijn het de kleinste veranderingen die ons leven voor altijd zouden kunnen veranderen.

Zodra je jouw manier hoe je tegen zaken aankijkt verandert, zullen deze zaken ook daadwerkelijk veranderen, in shaa-a Allaah (als Allah het wil).

Allah (de meest Wijze) is er altijd voor ons om ons te helpen en ons te begeleiden. Daarom, laten we dat niet uitstellen en de verandering zijn die we op de wereld willen zien.

 

 

Relevante artikelen:

Mijn religie is vriendelijkheid

Het beoordelen van anderen en het gevaar van zelfrechtvaardiging

De belangrijkheid van akhlaaq – goed gedrag

Zijn karakter was de Koran

H’ayaa-e, verlegenheid, schaamte…

Kijk naar je tong en je handen!

 

 

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan