Vasten en de maand Ramadhaan

 as-siyaam of as-sawm – het vasten

Ramadhaan KariemAllah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) zegt in Zijn Nobele Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “O degenen die geloven! Naleving van as-siyaam (of as-sawm – het vasten) is jullie voorgeschreven zoals het ook degenen vóór jullie voorgeschreven was, opdat jullie moettaqoen (vroom) zullen zijn.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 183.]

As-Siyaam (of sawm) betekent vasten: d.w.z. niet eten of drinken en geen geslachtsgemeenschap hebben, vanaf de adzaan (oproep tot het gebed) van het fadjr (ochtend) gebed tot aan de zonsondergang (de adzaan van het maghrib gebed). Tijdens de Ramadhaan (Ramadan) is het vasten verplicht, daarbuiten kan men ook vrijwillig vasten.

Maar het is meer dan louter niet eten en drinken en het nalaten van geslachtsgemeenschap met je huwelijkspartner. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft in een overlevering gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Allah heeft geen behoefte aan de honger en de dorst van een persoon die zichzelf niet weerhoudt van het vertellen van leugens en ernaar handelt, ook al is hij aan het vasten.” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie.) Dat wil zeggen dat je tijdens het vasten extra aandacht schenkt aan zaken die normaliter ook al verboden zijn, alsook de zaken die afkeurenswaardig zijn. Je probeert je leven op alle fronten te verbeteren.

(Zie onder aan deze pagina voor 2 interessante boeken over het vasten in Ramadan, om je kennis over deze gezegende maand nog meer te vergroten, in shaa-a Allaah.)

 

Artikelen:

Waarom vasten moslims? (Dr. Bilal Philips)

De gezegende maand Ramadhaan (met o.a. de betekenis, voorwaarden en regels, zakaat al-fitr, ‘ied al-fitr en vrijwillig vasten)

Tien ideeën om het meeste uit de Ramadhaan te halen (Muhammad al-Shareef)

De toestand van de selef tijdens de Ramadhaan (Aboe Imaan)

Ziek zijn in Ramadhaan

Navigeren door Ramadan met een psychische aandoening (Aaliyah en Islam Q&A)

Een dag in Ramadhaan – een voorstel om de dagen van de Ramadhaan door te brengen (Abou Sayfoullah al-Maghriebie)

En toen kwam Ramadhaan… (Abou Sayfoullah al-Maghriebie)

De Ramadanmoslim (Shireen Patel)

Ramadhaan is voorbijgegaan en wat doen we daarna? (Abou Israa-e)

En de shaytaan (satan) werd vrijgelaten! (Abou Chaimae)

Ramadhaan en da’wahRamadhaan is het moment om anderen tot Allah uit te nodigen (sheikh Mohammed al-H’amad)

Laylatoel-Qadr

Het vasten van de zes dagen van Shawwaal

Dua en dhikr : doe’aa-e en dzikr – smeekbeden en het gedenken van Allah (diverse artikelen)

Dua: hoop vs. geloof

Dzikr – het gedenken van Allah

Stop niet met dzikr omdat jouw hart er niet bij betrokken is

Een superieure dzikr

 

(Lees verder onder de afbeeldingen. Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

Vragen en antwoorden:

Vraag 13. Hoe dient men te vasten in landen waar de zon niet onder gaat?

Vraag 68. Kunt u mij informeren over het voeden (van een arme) voor degene die niet kan vasten tijdens Ramadhaan?

 

Pamfletten:

Het vasten in vogelvlucht

Regels m.b.t. zakaat al-fitr en ‘ied al-fitr

Wat na Ramadhaan?

De voortreffelijkheden van de 10 dagen van Dzoe l-H’iddjah uiteengezet

(Klik met de rechter muisknop op de link en kies “Koppeling opslaan als” en sla het pdf-document in de gewenste map op. Met de linker muisknop worden de pdf-documenten geopend in een nieuw tabblad.)

 

Boeken:

Meer leren over het vasten en de Ramadan? Uitgeverij Momtazah heeft twee boeken uitgegeven over het vasten, namelijk:

Boek vasten 11.) Zeventig zaken die gerelateerd zijn aan het vasten, van sheikh Muhammad Salih’ al-Munajjid, 79 pagina’s, vertaald door Oem Soelaym. Dit boek is een samenvatting van de regels, etiquette en soenen (manieren) van het vasten. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

– Definitie van siyaam (vasten)
– Het oordeel over het vasten
– De deugden van het vasten
– De voordelen van het vasten
– Een aantal van de ah’kaam (islamitische oordelen) over het vasten
– Wie zijn verplicht te vasten?
Niyyah (intentie) van het vasten
– Zaken die het vasten verbreken
– Regels omtrent het vasten voor vrouwen

En nog veel meer.

Boek vasten 22.) 48 Vragen omtrent het vasten, van sheikh Muhammad ibn Saalih’ al-Uthaymeen, 77 pagina’s, vertaald door Aboe Imaan en Abou Sayfoullah al-Maghriebie.

Beide boeken zijn te bestellen in onze islamwinkel.

Moge Allah de Verhevene het vasten van alle moslims accepteren.

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan