Uitleg van Aayatoe l-Koersie – boek

Kaft Uitleg Aayat al-Koersie gr€ 5,00

Uitgeverij: Uitgeverij Momtazah
Auteur: Moh’ammed ibn Saalih’ al-‘Oethaymien
Vertalers: S. Darouache en Oem Moh’ammed
Herzien door: Abdelkader Aboe Ayman, Oem Hamza, Aboe Sayfoullah al-Maghriebie, Aboe Dardaa-e en Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah
Pagina’s: 139

Bestellen info

Naar ons aanbod

 

Het boek dat nu voor u ligt bevat een uitleg van “Aayatoe l-Koersie”. Dit vers in de Qor-aan is van groot belang en de moslim die het begrijpt en in zijn hart heeft zitten heeft een goede basis voor zijn geloof. Dit boek gaat uiterst gedetailleerd in op dit vers en alles wat ermee te maken heeft wordt aangehaald. Het is een vertaling van de Engelse versie van het boek van sheikh Moh’ammed Saalih’ Ibn ‘Oethaymien (moge Allah hem genadig zijn) en vervolgens vergeleken met de oorspronkelijke Arabische tekst. Er is getracht de Arabische termen zoveel mogelijk te behouden, zodat de lezer een beter inzicht krijgt in de Arabische taal en wat misschien nog wel van groter belang is, dat de waardevolle betekenis van sommige woorden behouden blijft.
Introductie door dr. Saalih’ as-Saalih’

De Woorden van Allah in Aayatoe l-Koersie en de vertaling van de betekenis daarvan

Opening & tefsier (uitleg) van de schrijver – sheikh Moh’ammed ibn al-‘Oethaymien

Tefsier Aayatoe l-Koersie

Nuttige zaken afgeleid van Aayatoe l-Koersie

Appendix A: Voorzichtigheid met betrekking tot bepaalde termen

Appendix B: De Khaarijieten (al-Khawaaridj)

Appendix C: De Moe’tazilah Appendix

D: De oproep tot eenheid tussen de religies (wah’datoe l-adyaan): een valse en gevaarlijke oproep

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan