Uitgeverij Momtazah

Verwant aan www.uwkeuze.net.

Momtazah logoAlle lof zij Allah, Die de positie van kennis verheven heeft gemaakt en het de voornaamste bezigheid van de moslim heeft laten zijn. (Zie de artikelen in de rubriek Kennis is licht.) De eerste geopenbaarde verzen bevatten de woorden “lees” en “de pen”; zij verbeelden kennis en zij sporen aan tot het opdoen ervan – Verheven is de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle, Die de mensheid dit opgedragen heeft. Moge de vredesgroeten en de zegeningen van Allah zijn met Zijn laatste profeet, en met diens familieleden en metgezellen.

In 1422 H. (dit correspondeert met 2001 n.C.) richtte broeder Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah al-Hollandie uitgeverij Momtazah (www.momtazah.net) op, al-h’amdoelillaah. Vanuit de da’wah activiteiten van uitgeverij Momtazah – een non-profit organisatie – ontstond in 1427 H. (2006 n.C.) de website www.uwkeuze.net, ook een initiatief van broeder Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah, al-h’amdoelillaah. Wegens de relatie tussen www.uwkeuze.net en uitgeverij Momtazah is het op zijn plaats een algemene, vluchtige blik op uitgeverij Momtazah te werpen.

De naam Momtazah is de vrouwelijke vorm van het Arabische momtaaz, dat “uitmuntend” betekent.

Uitgeverij Momtazah werd tot aan medio 2003 beheerd door broeder Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah. Na diens hidjrah is de uitgeverij overgenomen door broeder Abou Sayfoullah al-Maghribie. De uitgeverij is niet op winst uit en gebruikt de gemaakte winst voor o.a. het uitgeven van nieuwe boeken.

Sinds uitgeverij Momtazah medio 2001 is opgezet (in Helmond), probeert deze een steentje bij te dragen aan het verkondigen van het Woord van Allah. Dit heeft geleid tot het opzetten van verschillende projecten. Volgens de planning die zij gemaakt hebben hopen zij – in shaa-a Allaah – een groot aantal goede en betrouwbare publicaties omtrent alle islamitische wetenschappen te publiceren. Denk hierbij aan fiqh (islamitische jurisprudentie), taariekh & sierah (geschiedenis en biografieën), ‘aqiedah (geloofsleer), h’adieth (overleveringen van de profeet ﷺ), tefsier (uitleg van de Qor-aan), terbiyah (opvoeding) etc.

Inmiddels heeft uitgeverij Momtazah vele doelstellingen verwezenlijkt en een groot aantal nuttige en betrouwbare boeken vertaald en uitgegeven, al-h’amdoelillaah. Het mooiste werk is na 6 jaar bijna klaar, namelijk Vertaling van de betekenis van de Nobele Koran. Houd deze website en onze Facebookpagina in de gaten om te weten wanneer dit imposante werk gereed en verkrijgbaar is.

Vertaling van de betekenis van de Nobele Koran is vertaald door de broeders Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah, Noureddin Mansouri en Amar Nejjar (Abou Sayfoullah al-Maghribie).

Deze vertaling zal de betekenis van de Koran (al-Qor-aan) nauwkeuriger in de Nederlandse taal weergeven dan de bestaande vertalingen. Niet dat alle andere vertalingen “verkeerd” zijn, maar deze nieuwe vertaling onderscheidt zich doordat het tot stand is gekomen met behulp van een aanzienlijke hoeveelheid waardevolle werken van gezaghebbende geleerden en doordat het rijke spirituele betekenissen, metaforen en voorstellingen zo veel mogelijk behoudt, veel achtergrondinformatie geeft, theologische concepten ondubbelzinnig weergeeft en Koranische zinspelingen duidelijk naar voren brengt. Aldus identificeert deze vertaling de correcte islamitische geloofsovertuigingen en graaft het diep in de islamitische wetgeving.

Ga naar www.momtazah.net voor meer informatie over uitgeverij Momtazah en haar boeken en andere producten.

En volmaaktheid komt slechts Allah de Verhevene toe.

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan