Trouwen met de ware op de verkeerde manier

Huwelijken worden gesmeed in de hemelen, maar aan de huwelijksceremonie die op aarde plaatsvindt is weinig hemels aan.

Naar een artikel van Khalid Dhorat.
Vertaald en aangepast door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah.

Alle lof is voor Allah, Heer der werelden, en moge de vrede en de zegeningen van Allah neerdalen op de laatste boodschapper, Moh’ammed, alsook op zijn familie, al zijn metgezellen en iedereen die hun voorbeeld volgt. Voorts:

Vele duizenden jaren geleden, lang vóór de schepping van deze aarde, toen ‘de pen van het lot’ alles noteerde, gebeurde er iets fantastisch: de naam van jouw schat werd naast de jouwe geplaatst. Allah de Almachtige wenst dit heilige verbond te zegenen en Hij wil voorspoed voor ons, maar helaas verwaarlozen wij onze plicht hier op aarde. Aan de manier waarop sommigen tegenwoordig hun huwelijksceremonieën uitvoeren lijkt het of iedereen belangrijk is en verdient om gehoorzaamd en tevreden gesteld te worden… behalve Allah de Almachtige, de Meest Liefdevolle Die verantwoordelijk is voor ons geluk. .

Onze droom om een moderne, onislamitische en buitensporige bruiloft te hebben begint al vele jaren voordat we onze wederhelft vinden. Deze gekke trouwfantasieën ontstaan meestal door romantische boeken, films, tv-series, magazines en natuurlijk de slechte voorbeelden gegeven door onze eigen familieleden en vrienden.

We hebben allemaal wel eens gelezen over de eenvoud van onze geliefde profeet Moh’ammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) en hoe zijn dochters trouwden, maar er is altijd een grote MAAR: “Wij weten dat het soennah is om het eenvoudig te houden, MAAR we kunnen niemand uitsluiten van de gastenlijst.” “Het is de bruiloft van onze eerste dochter en we weten dat het eenvoudig dient te zijn, MAAR we willen haar hart niet breken.” De ‘beste’ rechtvaardiging echter om de gezegende profetische manier te verlaten is het volgende: “Vorig jaar trouwde onze buurjongen. En hoewel zij behoren tot de arbeidersklasse, nodigden zij 1000 mensen uit. Moeten wij het nu eenvoudig houden en het beeld schetsen dat zij rijker zijn dan ons? Wij zijn geen gierigaards! We laten ons niet kennen en nodigen 2000 mensen uit.”

Tegenwoordig kan niemand onwetendheid voorwenden als het gaat om kennis over hoe het ideale huwelijk voltrokken dient te worden. Maar op de een of andere manier lijkt iedereen dit te vergeten wanneer hun dochter begint te huilen, of wanneer de buren opmerkingen maken hoe gierig iemand is om het uit huis gaan van hun kind niet zeer gedenkwaardig te maken.

We lijken meer bezorgd te zijn over de mening van mensen en onze status in de samenleving, dan de Tevredenheid van de Almachtige. Voor deze ongehoorzaamheid zullen we op verschillende manieren bestraft worden zonder dat we het ons beseffen.

Laten we nu eens kijken wat er mankeert aan onze huwelijksplechtigheid tegenwoordig.

Men dient te weten dat naast de verplichte nikaah’ ceremonie, die gewoonlijk in de masdjid (moskee) gehouden wordt, en de waliemah (het huwelijksfeest) er eigenlijk niets anders voorgeschreven is in de islam. (Zie de verhandeling An-Nikaah’ fie al-Islaam – Het Huwelijk in de Islam.) Maar tegenwoordig is de islam voor velen alleen bedoelt voor de theorie (zie het artikel Soorten moslims die misleid worden), dus vele koppels trouwen onofficieel met hun liefje via Facebook, of door gedurende enkele maanden of jaren te daten vóór de officiële plechtigheid. Wanneer zij dan besluiten om in het huwelijksbootje te stappen, doen zij een beroep op de vriendelijke buurtsheikh of imam om hun nikaah’ in de masdjid te voltrekken. Soms wordt er een speciale sheikh vanuit het buitenland overgevlogen om de status van het huwelijk te verhogen. Soms zoekt men de gezegende omgeving van de masdjid niet op en voltrekt men het huwelijk ergens in een hal. De sheikh of de imam is alleen aanwezig om het contract te legaliseren, en om er voor te zorgen dat hij een oogje dichtknijpt voor alle wantoestanden om hem heen. De serieuze toespraak in de masdjid over de rechten van de echtgenoot en echtgenote wordt vervangen door grappen en grollen van een humoristische ceremoniemeester in de hal, en de spirituele atmosfeer verandert snel in feestvreugde en vermaak. Soms wordt de imam zelfs als een rubberen stempel gebruikt om alle kwaadaardigheden die bij dergelijke bijeenkomsten plaatsvinden goed te keuren; en nadat de enveloppe veilig opgeborgen is in zijn zak, zal hij zelfs even poseren voor een photoshoot!

Werkelijk, we beschouwen onze religie als vanzelfsprekend. En dit is waarom we op de dag waarop we Allah eigenlijk tevreden zouden moeten stellen, we Hem juist boos maken.

We boeten hier vervolgens jarenlang voor, zonder het te beseffen. Sommige huwelijken eindigen kort daarna al in vechtscheidingen; sommige echtparen hebben eindeloos financiële problemen, of problemen met schoonfamilie, verslaving (denk aan o.a. internet!, zie Vraag 75 – Mijn man kijkt naar erotische dingen op het internet, wat moet ik doen?), buitenechtelijke of familiaire problemen; terwijl anderen zo veel depressie en bezorgdheid in hun huwelijk te verduren krijgen dat zij wensen de klok terug te kunnen draaien en dat zij nooit getrouwd waren.

Laten we onszelf niet voor de gek houden en ons toekomstig leven niet vernietigen door één dag plezier. Doe het vanaf het begin goed, zodat de rest van jouw leven ook goed kan gaan, in shaa-a Allaah.

Er is geen mehndi of henna ceremonie, buikdansavond, meethu mauru (lekkernij) avond, of vrijgezellenfeest. Er zijn geen buitensporige maaltijden een of twee weken vóór de nikaah’ ceremonie, of nachtelijke bijeenkomsten waar geroddeld en gerookt wordt. Oké, familie en vrienden zijn welkom om je te bezoeken en een vreugdevolle atmosfeer te creëren, maar hier is geen ingewikkelde gelegenheid voor. In feite is de gewoonte om het huwelijk voor vele maanden na het aanzoek uit te stellen ook onislamitisch, aangezien de islam ons leert om zo spoedig mogelijk te trouwen zodra een geschikte partner gevonden is. Ongeveer een maand is een redelijke tijd om voorbereidingen te treffen, niet tien of twintig maanden! Hoe langer een huwelijk uitgesteld wordt, des te meer aandacht de families zullen besteden aan het winkelen en het plannen van een buitensporige bruiloft. Het geeft boosdoeners meer tijd om in het verleden van het toekomstige echtpaar te graven en geruchten te verspreiden, die soms leiden naar het uit elkaar gaan van het koppel of uitstel van het huwelijk gedurende een aantal jaren.

Het koppel dient apart huwelijkslessen bij te wonen vóór hun huwelijk, en deel te nemen aan verschillende workshops die hieromtrent gegeven worden. Men kan ook authentiek voorlichtingsmateriaal bestuderen zodat het koppel zich mentaal kan voorbereiden op hetgeen er van hen verwacht wordt na de nikaah’. Voor jongens in het bijzonder, jullie tien visvrienden zullen vervangen worden door één kanjer zeemeermin, dus bereid je daar op voor. Weet ook dat het verloven geen toestemming is om elkaar te ontmoeten of om samen uit te gaan vóór de nikaah’. Daar is daarna ruimschoots de tijd voor.

Nu komt de grote dag. Houd het eenvoudig. Onze meest nobele profeet Moh’ammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft het volgende gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “De meest gezegende nikaah’ is die met de minste kosten.” (Overgeleverd door al-Bayhaqie.)

Allah Ta’aalaa zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En degenen die, wanneer zij uitgeven, niet buitensporig noch vrekkig zijn, maar gematigd daartussen uitgeven.” [Soerat al-Foerqaan (25), aayah 67.]

Allah Ta’aalaa zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “Laat een vermogend man uitgeven van zijn vermogen; en wiens levensonderhoud beperkt is, laat hem dan uitgeven van hetgeen Allah hem gegeven heeft. Allah belast niemand meer dan wat Hij hem gegeven heeft…” [Soerat at-Talaaq (65), aayah 7.]

De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft ook gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Het ergste eten is het eten van een huwelijksfeest waarbij de rijkste mensen worden uitgenodigd terwijl de armste mensen niet worden uitgenodigd…” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

Laten we ons dus inspannen om de Tevredenheid van Allah te verwerven, en niet wedijveren met de buren. Sluit nooit een lening af voor een bruiloft. De islam plaatst een dergelijke last niet op iemands schouders. Er is absoluut geen noodzaak om een heteluchtballon of een gele Ferrari te huren. Je hoeft echt niet te trouwen in een trouwjurk van 10.000 euro die je daarna nooit meer zult dragen. Er is geen behoefte aan een vijf gangen maaltijd, photoshoots en het maken van een uitgebreide videoreportage van de dag. De plechtigheid kan gehouden worden in een eenvoudige tent, of in een masdjid, of in een buurthuis – het is niet noodzakelijk om een heel restaurant af te huren voor 25.000 euro, terwijl moslims elders in de wereld sterven van de honger, of moeten vluchten voor hun leven uit door oorlog verwoeste gebieden.

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Maar buitensporigheid is niet de enige kwestie die speelt tijdens een bruiloft. Het pronken met sierraden en kleding (vaak strak en kort waardoor de ‘awrah zichtbaar is), het mengen van mannen en vrouwen, en de bergen make-up is nog erger. Vele gasten kleden zich alsof zij degenen zijn die die dag gaan trouwen. En sommige vrouwen gebruiken zo veel make-up dat een wolkenkrabber op hun gezicht gebouwd kan worden! Een hoofddoek is voor hen bedoeld voor de schouders, niet hun hoofd! Wenkbrauwen worden geëpileerd, hairextensions worden aangebracht en door de grote hoeveelheid parfum kun je amper normaal ademhalen.

Asmaa-oe bintoe Abie Bakr heeft gezegd: “Een vrouw kwam naar de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) en zei: “O boodschapper van Allah! Ik heb een dochter die gaat trouwen. Ze heeft koorts gehad en heeft veel van haar haar verloren. Kan ik nephaar vastmaken aan haar hoofd?” Hij zei (Nederlandstalige interpretatie): “Allah heeft degene vervloekt die nephaar vastmaakt en degene bij wie dit is gedaan.” (Overgeleverd door Moeslim, 3/1676.) Djaabier ibn ‘Abdoellaah zei: “De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) uitte strenge instructies dat een vrouw niets aan haar hoofd zou moeten toevoegen.” (Overgeleverd door Moeslim, 3/1679.)

Over het epileren van wenkbrauwen zegt de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) in een h’adieth die verhaald is door ‘Abdoellaah ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden over vader en zoon zijn) (Nederlandstalige interpretatie): “Allah vervloekt vrouwen die zich laten tatoeëren, vrouwen die tatoeages bij anderen aanbrengen, vrouwen die wenkbrauwen epileren, vrouwen die wenkbrauwen bij anderen epileren en vrouwen die hun tanden vijlen om hun schoonheid te vergroten en daarmee Allahs schepping veranderen…” (Overgeleverd door Moeslim, 3966.)

Aboe Moesaa al-Ash’aarie heeft overgeleverd dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Elke vrouw die parfum draagt en vervolgens langs mensen (niet-mah’ram mannen) loopt zodat zij haar kunnen ruiken, is een overspelige vrouw (zaaniyyah).”

[Zie het artikel Regels met betrekking tot de verzorging van de moslimah voor meer informatie.]

Sommige bruiden en bruidegoms neigen normaal gesproken naar een religieus leven. Maar op hun trouwdag laten zij alle voorzichtigheid varen!

Mannen scheren hun baard en laten hun kleding tot onder hun enkels hangen (isbaal). Vrouwen gaan naar een niet-mah’ram kapper om hun haar te laten verzorgen. Mannen en vrouwen schudden elkaar de hand.

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Als één van jullie met een ijzeren naald in het hoofd zou worden gestoken, zou dat beter voor hem zijn dan het aanraken van een vrouw die voor hem geen mah’ram is.” (Overgeleverd door at-Tabaraanie, 20/212; zie ook Sah’ieh’ al-Djaamie’, 4921.) [Zie het artikel De handdruk.]

Het bovenstaande zijn slechts enkele voorbeelden van onze misdaden die begaan worden op een bruiloft. Voor degenen die zich aan een van deze misdaden schuldig gemaakt hebben, er is een uitweg. Toon oprecht berouw jegens Allah de Almachtige en zorg er voor dat je dezelfde fouten niet nog een keer maakt tijdens toekomstige bruiloften. Verplicht jezelf om familie en vrienden te adviseren om hun bruiloft eenvoudig te houden.

Tot slot, beide partners dienen te weten dat des te meer leringen van de islam gevolgd worden tijdens de bruiloft, des te meer gezegend hun huwelijk zal zijn en des te meer liefde en eensgezindheid er zal zijn tussen hen, en zij zullen met minder problemen geconfronteerd worden tijdens hun huwelijksleven. Want hoe kan men verwachten dat het huwelijk dat vanaf het begin gebaseerd is op verboden zaken, hetgeen tegen de bevelen van Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) ingaat, daarna succesvol zal zijn!?

Vrees Allah met betrekking tot dit feest en houd het vrij van dingen die verboden zijn in de islam. Moge Allah het huwelijk van alle moslims zegenen en moge Hij Zijn vrede en zegeningen op onze profeet Moh’ammed laten neerdalen.

 

Relevante artikelen:

An-Nikaah’ fie al-Islaam – Het huwelijk in de Islam (het huwelijk volgens de Soennah van profeet Moh’ammed ﷺ)

Op de tandem

Bewijs voor het verbod op het mengen van mannen en vrouwen

Huwelijk/Familie (diverse artikelen)

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan