Toiletbezoek en istindjaa-e

 Je niet goed reinigen kan zorgen voor bestraffing in het graf!

Fitrah reinigenDoor sheikh Moh’ammed Saalih’ al-Moenajjid, vertaald een bewerkt door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah.

Alle lof zij Allah, de Heer der werelden. Allahs zegeningen en vrede zijn met de profeet Moh’ammed, zijn familie en metgezellen en iedereen die hen in het goede volgt tot aan de Laatste Dag.

De Islaam is niet louter een religie, maar een manier van leven en het onderwijst zelfs wat we moeten doen als we naar het toilet moeten gaan. De Islaam onderwijst ook reinheid. Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) zegt in Zijn Nobele Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “…Waarlijk, Allah houdt van degenen die continue berouw tonen (innerlijke reinheid) en Hij houdt van degenen die zich reinigen (uiterlijke reinheid).” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 222.]

Allah de Verhevene zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “…Daarin zijn mannen die ervan houden om zich te reinigen – en Allah houdt van degenen die zich reinigen (zowel uiterlijk als innerlijk).” [Soerat at-Tawbah (9), aayah 108.]

Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) heeft ons de woedhoe-e (kleine rituele wassing) en de ghoesl (grote rituele wassing) opgedragen om ons te reinigen, alsook istindjaa-e. Na de toelichting op istindjaa-e volgt de etiquette van het toiletbezoek.

 

Istindjaa-e & istidjmaar

Istindjaa-e is verplicht (waadjib) en het betekent het verwijderen van urine en ontlasting etc. na het toiletbezoek met water, stenen of iets anders dat rein is en dat de onreinheid (nadjaasah) zal verwijderen – zoals kiezels of papier waarop Allah of enig van Zijn Namen niet genoemd is – met uitzondering van botten en uitwerpselen.

Het verrichten van istindjaa-e na het laten van een windje is niet verplicht en afkeurenswaardig omdat het extreem is. Maar als iemand een windje laat na het verrichten van de woedhoe-e, dan is zijn woedhoe-e verbroken, volgens de consensus (idjmaa’) van de islamitische geleerden. Het wassen van het geslachtsdeel en de anus wordt geen woedhoe-e genoemd; het wordt istindjaa-e genoemd als men water gebruikt en istidjmaar als er stenen of vergelijkbare materialen gebruikt worden.

Istidjmaar is geldig – zij het met stenen of toiletpapier – ook al is water beschikbaar; er is geen meningsverschil (ikhtilaaf) onder de geleerden over dit punt. Het bewijs dat istidjmaar met stenen en dergelijke acceptabel is, is de h’adieth overgeleverd door al-Boekhaarie (159) en Moeslim (237) van Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) die aangeeft dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Wie woedhoe-e verricht dient zijn neus te spoelen, en wie istidjmaar verricht dient een oneven aantal te gebruiken.”

Wanneer men istidjmaar verricht, dient men drie of meer keer te vegen zodat de plek goed gereinigd wordt. Moeslim (262) leverde over dat Salmaan al-Faarisie (moge Allah tevreden zijn met hem) zei: “De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) verbood ons onszelf te reinigen met minder dan drie stenen.”

Het verrichten van istindjaa-e met water is beter. Moeslim (271) en an-Nasaa-ie (45) leverden over dat Anas ibn Maalik (moge Allah tevreden zijn met hem) zei: “Toen ik een kind was, droeg ik een kleine zak van leer gevuld met water wanneer de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) het toilet binnenging en hij reinigde zichzelf met water.”

Ibn Qoedaamah (moge Allah hem genadig zijn) zei in al-Moeghnie (1/206): “Als iemand slechts één van hen wil verrichten, dan is het gebruiken van water beter vanwege de h’adieth die we hebben aangehaald, en omdat het de plek reinigt en de viezigheid en de sporen verwijdert, en het reinigt beter.”

Maar je beperken tot alleen stenen (en dergelijke) is voldoende en er is geen meningsverschil onder de geleerden, vanwege de overleveringen die we hebben aangehaald en omdat het de consensus van de sah’aabah (moge Allah tevreden zijn met hen) is. [Het punt is dat je jezelf goed moet reinigen.]

Wat moet gewassen worden?

Als men alleen geürineerd heeft, dan hoeft men alleen de top van de penis [of de vagina] te wassen om het te reinigen van urine. Men hoeft de anus dan niet te wassen omdat er niets uitgekomen is. Als men gepoept heeft, dient men de resten van de ontlasting te verwijderen en vervolgens de sluitspier van de anus te wassen om enige viezigheid die er aan kan kleven te verwijderen. (Voor meer informatie, zie Fataawa al-Shaykh Ibn Baaz, vol. 10, p. 36; al-Sharh al-Moemti’ van Ibn ‘Oethaymien, vol. 1, p. 88.)

De urine of ontlasting zal ongetwijfeld ook plaatsen bereiken anders dan waar ze uit het lichaam komen. Die plekken moeten ook gewassen worden en de onreinheid en viezigheid moeten verwijderd worden.

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) vertelde ons dat het niet goed reinigen van de geslachtsdelen na urineren of ontlasting, één van de oorzaken is van de straf in het graf. Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden zijn met hem) zei: “De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) liep langs één van de tuinen van al-Medienah en hoorde het geluid van twee mannen die werden gestraft in hun graven. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘Ze worden gestraft, maar ze worden niet gestraft voor enige grote zonde. Eén van hen had de gewoonte zichzelf niet behoorlijk te reinigen na te hebben geürineerd en de andere had de gewoonte boosaardige roddels te verspreiden.’” (Overgeleverd door al-Boekhaarie; zie Fath’ al-Baarie, 1/317.)

Moderne imitatie van de ongelovigen heeft zo’n mate bereikt dat sommige toilettenvoor mannen urinoirs bevatten. Iemand die ze gebruikt urineert zonder schaamte in volle zicht van iedereen die komt en gaat te midden van onreinheid. Hij combineert twee verboden handelingen in één daad: het niet verbergen van zijn geslachtsdeel (wat ‘awrah is) en het niet goed reinigen na te hebben geürineerd.

 

De etiquette van het toiletbezoek

Dit is een opsomming van de etiquette wanneer men naar het toilet moet, hetgeen moestah’ab (aanbevolen) is voor de moslim om na te leven.

1.) Het is Soennah om “Bismillaah (in de Naam van Allah)” te zeggen voordat men het toilet binnengaat. ‘Aliy ibn Abie Taalib (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “De ogen van de djinn zijn geblokkeerd om de ‘awraat van de zonen van Adam te zien wanneer men ‘Bismillaah’ zegt bij het binnengaan van het toilet.” (Overgeleverd door at-Tirmidzie, al-Djoemoe’ah, 551. Als sah’ieh’ geclassificeerd door al-Albaanie in Sah’ieh’ Soenan at-Tirmidzie, nr. 496.)

Een h’adieth van Anas (moge Allah tevreden zijn met hem) toont aan dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei:

 

بٍسمِ اللهِ] اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الخُبْثِ وَ الْخَبَائِثِ]”

[Bismiellaah] Allaahoemma iennie a’oedzoe bieka min al-khoebthie wa al-khabaa-ieth ([In de Naam van Allah] O Allah, ik zoek toevlucht bij U tegen onreine satans, mannelijk en vrouwelijk).” (Al-Boekhaarie 1/45; Moeslim 1/283. Zie ook Fath’ al-Baarie 1/244.)

2.) Men dient het toilet binnen te gaan met de linkervoet eerst en het toilet te verlaten met de rechtervoet eerst.

3.) Als men de behoefte dient te doen in een omgeving die daar eigenlijk niet voor bestemd is, is het aanbevolen om zo ver als mogelijk weg te gaan (van mensen).

4.) Men dient het niet met het gezicht richting de qiblah te doen, noch met de rug richting de qiblah. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Wanneer iemand van jullie zich moet ontlasten, laat hem dit niet richting de qiblah doen, noch zijn rug daar naar keren; doe het richting het oosten of westen.” [Want Mekkah ligt ten zuiden van al-Medienah – vertaler.] (Overgeleverd door al-Boekhaarie, al-Woedhoe-e, 141).

5.) Als men moet urineren, dient men op te letten dat er geen druppels urine terechtkomen op zijn kleding of lichaam. [Het is aanbevolen om zittend of gehurkt te urineren, zodat de omgeving, je kleding (denk aan het gebed) en jezelf niet verontreinigd raakt.] Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde: “De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) liep langs één van de tuinen van al-Medienah of Mekkah en hoorde de stemmen van twee mannen die gestraft werden in hun graven. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘Zij worden gestraft, maar zij worden niet gestraft voor een grote zonde.’ Vervolgens zei hij: ‘Nee, een van hen nam geen voorzorgsmaatregelen om zichzelf te beschermen tegen zijn urine, en de andere was gewoon roddels te verspreiden.’ Daarna vroeg hij voor een palmtak die hij in tweeën brak en hij plaatste elk stuk op een graf. Er werd tegen hem gezegd: ‘O boodschapper van Allah! Waarom deed u dat?’ Hij zei: ‘Moge hun bestraffing verminderd worden zolang als deze niet uitdrogen,’ of: ‘…totdat deze uitdrogen.’” (Overgeleverd door al-Boekhaarie, al-Woedhoe-e, 209.)

6.) Men dient de geslachtsdelen niet met de rechterhand vast te houden tijdens het urineren. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Wanneer iemand van jullie naar het toilet gaat, dient hij zijn geslachtsdelen niet aan te raken met zijn rechterhand.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie, al-Woedhoe-e, 149.)

7.) Het is niet toegestaan om je behoefte te doen op straat of in de schaduw. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Pas op voor twee dingen die vervloeking veroorzaken.” Zij zeiden: “Wat zijn de twee dingen die vervloeking veroorzaken, O boodschapper van Allah?” Hij zei: “Je ontlasten op de straat of in de schaduw.” (Overgeleverd door Moeslim, al-Tahaarah, 397.)

8.) Het is makroeh (afkeurenswaardig) om te spreken terwijl je jezelf ontlast.

9.) Het is moestah’ab (aanbevolen) om “ghoefraanak [vergeef mij (O Allah)]” te zeggen wanneer men het toilet verlaat. ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden zijn met haar) zei: “Wanneer de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) uit het toilet kwam, zei hij: Ghoefraanak.’” (Overgeleverd door at-Tirmidzie, al-Tahaarah, 7; als sah’ieh’ geclassificeerd door al-Albaanie in Sah’ieh’ Soenan at-Tirmidzie, nr. 7.)

En tot Allah keren wij allemaal terug.

Relevante artikelen:

De woedhoe-e, stap voor stap
Complete vs. acceptabele ghoesl

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan