Tips voor bekeerlingen

Welkom in de islam, nieuwe broeder/zuster!

Bekeerlingen tipsWelwillend ter beschikking gesteld door Stichting Bekeerling. Enigszins aangepast door www.uwkeuze.net.

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Als zij dan berouw tonen (van hun onjuiste geloofsovertuigingen) en het gebed onderhouden en az-zakaah (de verplichte liefdadigheid) geven, dan zijn zij jullie broeders in de religie…” [Soerat at-Tawbah (9), aayah 11.]

We hebben het als bekeerlingen (of beginnende moslims) vaak moeilijk. Er gaat een nieuwe wereld voor ons open en onze oude wereld begint vreemd te worden. We kunnen elkaar op weg helpen door elkaar bij te staan en tips te geven. Hier volgen de veertien meest relevante tips die ons hebben geholpen bij het praktiseren van de islam (al-islaam). We hopen dat jullie er ook veel aan hebben. Moge Allah jullie standvastigheid schenken!

 

15 Tips voor de nieuwe moslim

 

1. Respecteer je ouders (indien ze nog leven)

Moslim of niet; je ouders BLIJVEN je ouders!

Allah de Meest Barmhartige zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…Aanbid niets behalve Allah, en wees goed tegenover de ouders…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 83.]

Een goede relatie blijven houden met jouw ouders, als je die nog hebt, is essentieel. Ga confrontaties uit de weg en begin niet over zaken waarmee jouw ouders steeds dezelfde discussies met je zullen houden. Het kan ontzettend moeilijk zijn om jezelf te weren tegen onbegrip en weerstand van je ouders en andere mensen die dicht bij je staan, maar de bekering is niet alleen een grote verandering voor de bekeerling zelf. Het verandert ook ontzettend veel voor je omgeving en kan ook veel van hen vragen. Blijf daar bewust van. Met begrip aan beide kanten kunnen veel conflicten voorkomen worden. Vaak zijn ouders in het begin tegen je bekering, maar vroeg of laat zullen ook zij beseffen dat je nog steeds dezelfde persoon bent; je blijft immers hun kind. Na deze periode zien veel ouders dat hun kind rust uitstraalt en dat hun gedrag verbetert (zie o.a. de artikelen Mijn religie is vriendelijkheid en De belangrijkheid van akhlaaq – goed gedrag), wat hen weer aan het denken kan zetten. Dit is een goed teken; in shaa Allaah zullen ook zij het pad van tawhied [het toeschrijven (van Allah) aan Eenheid – het zuivere monotheïsme] volgen. (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven.)

 

 

Probeer dus niet om de betweter uit te hangen en wakker geen discussies aan. Dit zal je eigen hart verzwakken en rusteloos maken. Je prioriteit nu is om kennis op te doen en aan jezelf te werken. Nodig hen eens een keer uit voor een diner tijdens de islamitische feestdagen en leg ze op dat moment uit waarom moslims bijvoorbeeld aan de Ramadan doen. En vergeet niet dat jij niet zo lang geleden ook geen moslim was. Dus wellicht weet jij als geen ander hoe zij denken en wat zij voelen. Houd daar rekening mee.

 

2. Zoek een leraar/mentor

Profeet Mohammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “En wie een pad bewandelt zoekende naar kennis, Allah zal voor hem hiermee een pad naar het Paradijs vergemakkelijken.” (Overgeleverd door Moeslim.)

En Allah de Meest Barmhartige zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…Zeg (tegen hen, o Mohammed): ‘Zijn degenen die kennis hebben gelijk aan degenen die geen kennis hebben?’ Waarlijk, het zijn slechts de bezitters van verstand die zich laten vermanen.” [Soerat az-Zoemar (39), aayah 9.]

Het vinden van een goede (betrouwbare) leraar/mentor/begeleider is belangrijk om je op pad te helpen binnen ons geloof. Zorg ervoor dat je een aantal, of ten minste één leraar – boezemvriend(in) – hebt bij wie je terecht kunt voor al je vragen. Nieuwe moslims hebben doorgaans veel onbeantwoorde vragen, en de weswaas (slechte ingevingen/influisteringen van de satan) zijn ook niet afwezig… Blijf nooit lang met een vraag lopen en schaam je niet om bepaalde gevoelige vragen te stellen. ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden over haar zijn) heeft gezegd: “Hoe voortreffelijk waren de vrouwen van de ansaar dat zij niet terugschrokken voor het leren en begrijpen van religieuze kwesties.” (Moeslim, Kitaab al-H’ayd.)

Vertrouw niet op “Sheikh Google”, want daar loop je het gevaar dat je onjuiste informatie over de islam aantreft. Ga dus niet op eigen houtje op zoek naar kennis, maar zoek iemand die jou daar bij kan begeleiden. Je kunt altijd contact opnemen met info@uwkeuze.net (of via ons contactformulier) voor het geval je geen broeder of zuster hebt kunnen vinden die dag en nacht voor je klaarstaat.

Www.uwkeuze.net heeft een fatwa archief (zie Vraag & Antwoord), maar die is beperkt omdat wij ons voornamelijk concentreren op artikelen en verhandelingen. Maar er zijn ook enkele grote fatwa databanken, waar je heel veel antwoorden op vragen kunt vinden. De meertalige website (waaronder Engels) http://islamqa.info/en/ is een betrouwbare website. In het Nederlands kan men o.a. de website http://www.al-islaam.com/qa.php raadplegen.

Wanneer je eenmaal zelfstandig je geloof kunt praktiseren, zullen alle puzzelstukjes op de juiste plaats vallen. Neem voor alles de tijd, want de wereld is ook niet binnen 1 dag geschapen.

Zie onze artikelen in de rubriek Kennis is licht, of download ons gratis e-boek Kennis – ‘ilm (1,26 mb). Vooral de artikelen Het zoeken naar kennis en Valkuilen tijdens het zoeken van kennis zijn zeer belangrijk. Want het zoeken van islamitische kennis is een serieuze aangelegenheid. (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven.)

 

 

3. Mijd discussies, alsook moslims die je teveel vertroetelen

Proberen om je geloof constant te verdedigen terwijl de ander niet wil luisteren zal voor hoofdpijn en stress zorgen. Soms lijkt het wel alsof de hele wereld tegen je is wanneer ze weten dat je een moslim bent. In dit soort gevallen kun je het beste de discussie vermijden. Wanneer mensen zien dat je oprecht en op een volwassen manier bereid bent om jezelf uit te leggen, zonder dat je anderen aanvalt, zullen er veel deuren voor je worden geopend. Hierdoor kunnen (onwetende) mensen een blij gevoel krijgen wanneer ze zien dat jij als moslim wél normaal kunt communiceren, in tegenstelling wat men vaak in de media hoort over moslims (negativiteit). Bovendien is het ook gevaarlijk om als nieuwe moslim met beperkte kennis informatie over de islam te verspreiden. (Zie het artikel Het spreken namens de wetgeving zonder kennis.)

Je zult je een stuk rustiger voelen wanneer je onnodige discussies vermijdt. Veel bekeerlingen voelen zich niet op hun gemak wanneer ze met niet-moslims praten over hun geloof omdat ze vaak weerstand vinden. Wellicht dat je zulke mensen beter kunt verwijzen naar ervaren sprekers en betrouwbare websites. Websites als www.uwkeuze.net bevatten vele artikelen die gebruikt kunnen worden voor niet-moslims.

Ook adviseren we je om weg te blijven van mensen die je te veel vertroetelen. Dit gedrag kan namelijk leiden tot hoogmoed, iets wat we allemaal moeten vermijden. De mensen moeten je zien als een persoon, niet als een ‘bekeerling’. (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven.)

 

 

4. Leer de Arabische taal

Allah de Meest Genadevolle zegt in de Koran (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, Wij zonden hem neer als een Arabische Qor-aan (Koran) opdat jullie zullen begrijpen.” [Soerat Yoesoef (12), aayah 2.]

Lost in translation’. Komt het je bekend voor? De Koran (al-Qor-aan) is neergezonden in de Arabische taal. De Nederlandse vertalingen die we lezen zijn slechts interpretaties van de betekenissen; een vertaling is namelijk nooit voor de volle honderd procent kloppend. Hier komt nog bij dat je bij een vertaling vele aspecten niet meekrijgt; de rijm, klanken en tonen gaan verloren bij een vertaling. Bovendien lijken Arabische woorden erg veel op elkaar.

Voor de één is het een levensdoel, de ander heeft er meer problemen mee; de Arabische taal leren. Dat je bent gezakt voor Frans op de middelbare school, wil niet zeggen dat je per se problemen zult krijgen met het leren van de Arabische taal. Nederland kent veel islamitische instituten die opleidingen aanbieden waar je de Arabische taal eigen kunt maken.

Begin bijvoorbeeld met het schrijven van je eigen naam in het Arabisch. Geduld (sabr) is hierbij een vereiste… (Zie de artikelen in de rubriek Taal, met o.a. een Arabische Woordenlijst met veel Arabische woorden die in de islamitische terminologie gebruikt worden.)

 

5. Praktiseer de islam zoveel mogelijk

Profeet Mohammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Hij die van mijn Soennah (levenswijze) houdt, houdt van mij; en hij die van me houdt zal met mij zijn in het Paradijs.” (Overgeleverd door at-Tirmidzie.)

Als ‘beginner’ kun je moeite hebben met het onderhouden van je dagelijkse gebeden (zie o.a. het artikel Het belang van het gebed, alsook Het islamitische oordeel over degene die het gebed nalaat), het vasten tijdens de gezegende maand Ramadan (zie de rubriek Vasten en de maand Ramadhaan) of andere aspecten van het in praktijk brengen van je geloof. De strijd die we aangaan zal een groot effect hebben op onze levensstijl en zal dus veel drempels veroorzaken. Soms zullen er dingen gebeuren waarvan je schrikt. Niet getreurd. De wereld is niet in één dag geschapen, dus ook jij zult je eigen niveau vinden en van daaruit verder werken.

Toen ik nog kind was, vroeg een politicus eens aan me hoe je een olifant op kunt eten. “Hap voor hap,” was het antwoord. Bid tot Allah de Verhevene en vraag Hem om het gemakkelijk te maken voor je, en in shaa Allaah ben je in staat om alles te doorstaan.

Als je een imaan-boost nodig hebt (d.w.z. iets om jouw geloof mee te versterken), kun je de Nobele Koran (eventueel een vertaling van de betekenissen) lezen en de betekenissen overpeinzen met behulp van tefsier (uitleg). Lees ook eens ons artikel 10 Manieren om je imaan (geloof) te vermeerderen.

 

6. Kennis: wikken en wegen!

Wie de islam binnentreedt zal soms overweldigd worden door meningen die voor een beginner onvatbaar zijn. Als voorbeeld nemen we een persoon die je vertelt dat je iedere keer tijdens de wudu (of woedhoe-e, rituele wassing) je voeten moet wassen, terwijl een ander zegt dat je over je sokken mag vegen (zie het artikel Vegen over de sokken tijdens de woedhoe-e). Meningen, keuzes, interpretaties en betrouwbaarheid; let hierop. Het is belangrijk om niet alles klakkeloos over te nemen. Veel mensen missen de kennis om te oordelen over religieuze zaken, maar doen het toch.

Kijk altijd of een bepaalde uitspraak of antwoord vergezeld is met bewijs (daliel), een overlevering (h’adieth) van de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) of een vers (aayah) uit de Koran (al-Qor-aan).

We willen graag nogmaals de artikelen Het zoeken naar kennis en Valkuilen tijdens het zoeken van kennis aanbevelen. Maalik ibn Anas zei: “Het is niet de kennis die naar jou toe moet komen, het is jij die naar de kennis toe moet komen.” (‘Adaab Shar’iyyah 2/144.) Lees meer in de rubriek Kennis is licht.

 

8. Behoud je identiteit

Het moslim zijn maakt nu deel uit van je identiteit. Dit betekent logischerwijs niet dat je ineens niet meer kunt barbecueën met je familie of andere dingen kan gaan doen. Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) zegt in de Koran (Nederlandstalige interpretatie): “Allah verbiedt jullie niet om goed en rechtvaardig om te gaan met degenen die jullie niet bevechten vanwege de religie en die jullie niet uit jullie huizen verdrijven. Waarlijk, Allah houdt van de rechtvaardigen.” [Soerat al-Moemtah’ienah (60), aayah 8.]

Zaken die niet tegenstrijdig zijn aan de islamitische regels (sharia of sharie’ah – wetgeving), zijn niet verboden oftewel haram (of h’araam). We kunnen gewoon goede relaties blijven onderhouden met familie of vrienden. Maar let wel op: ook al is barbecueën niet verboden, enkele bijkomende zaken kunnen dat wel zijn, zoals muziek, alcohol, jongens en meisjes gemengd… En is het vlees halal (h’alaal)?

Sommige waarden en normen van de Nederlandse samenleving zijn meer islamitisch dan sommige normen en waarden in zogenaamde islamitische landen. Als moslim ben je niet blindelings tegen alles wat Nederlands is. Er zijn wel degelijk goede normen en waarden in de Nederlandse samenleving, zolang die maar overeenstemmen met de islamitische regels.

Lang niet alles om je heen zal veranderen; stamppot blijft van ons allemaal! Ons gezamenlijk doel is het aanbidden van alleen Allah de Verhevene en het volgen van het voorbeeld (Sunnah of Soennah) van Zijn profeet Mohammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem).

Het is trouwens wel handig om een leraar (vriend/vriendin) te hebben met kennis over fiqh (islamitische jurisprudentie – wetten en regels). Misschien zit je met een vraag waar je niet uitkomt. Diegene kan jou dan informeren over de correcte regels en mogelijke meningsverschillen van geleerden. Op sommige punten hoeven we dus niet stug vast te houden aan 1 mening. Zolang de mensen van kennis bij wie je aanklopt betrouwbaar zijn, heb je de ruime keuze om te kiezen in wat je wel of niet mag doen.

Wel dienen we aan onszelf te werken, maar blijf jezelf niet keer op keer vergelijken met anderen die wellicht veel “verder” zijn qua geloof. Alles gaat stap voor stap. (Zie o.a. het artikel Verbeter de wereld, begin bij jezelf.) (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven.)

 

 

9. Bezoek de moskee (masdjid)

Profeet Mohammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Degene van de mensen die de grootste beloning voor zijn gebed krijgt, is degene die er het verste voor moet lopen; en degene die (in de moskee) wacht opdat hij zijn gezamenlijke gebed kan verrichten, krijgt een grotere beloning dan degene die het alleen verricht en dan gaat slapen.” (Overgeleverd door al-Boekharie en Moeslim.)

Vrijdags gaan we bijna allemaal naar de moskee (de mannen), maar laten we proberen om de moskee vaker te bezoeken. Het verrichten van je gebed in de moskee zorgt er onder andere voor dat je wegblijft van slechte zaken. Daarnaast kun je er veel kennis op doen en broeders/zusters ontmoeten. (Zie ons artikel Salaat al-djamaa’ah – het gezamenlijk gebed.) (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven.)

 

 

10. Ga op zoek naar moslimvrienden, maar verbreek je contact niet met je niet-moslim vrienden

Profeet Mohammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, Allah zegt op de Dag des Oordeels: ‘Waar zijn degenen die van elkaar houden omwille van Mijn Glorie? Vandaag zal Ik hen beschaduwen met Mijn schaduw. De Dag waarop er geen schaduw is, behalve Mijn schaduw.” (Overgeleverd door Moeslim.)

Het zeggen van as-salaamoe ‘alaykoem (vrede zij met jou) tegen mensen die je tegenkomt op de campus of bij de bakker is een gunst in de Islaam! Niet alleen weet de ander dat je dan moslim bent, vaak zullen ze een gesprek met je voeren en (interessante) vragen stellen. Er zullen deuren worden geopend naar nieuwe vriendschappen en je zult veel nieuwe mensen tegenkomen. Het gaat voor de een moeilijker dan de ander, maar probeer wat tijd door te brengen met andere moslims.

Probeer je niet-moslim vrienden niet zonder reden af te stoten. Je kunt hen bijvoorbeeld informeren over de Islaam (dawa – zie onze rubriek Da’wah voor diverse artikelen over deze eervolle bezigheid); doe dit, want zij zullen je ongetwijfeld vragen stellen over je geloof. Zij zullen inzien dat je niet ‘ontploft’ wanneer zij jou boos maken of irriteren. Dawa doe je ook door middel van je gedrag en levenswijze. Als zij dus niet blij zijn met je bekering, kunnen ze hopelijk zien dat je qua gedrag boven de rest uitsteekt. Lastige ‘vrienden’ die afstand van je nemen of alles doen wat verkeerd is, kun je misschien beter mijden, want je vrienden maken je!

 

11. Vermijd eenzaamheid

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “De Islaam is vreemd begonnen en zal (in de toekomst) vreemd worden, zoals het begonnen is. Toeba (vrede en blijde tijdingen) zijn dan met de vreemdelingen (de volgers van de islam).” (Deze h’adieth staat vermeld in Sah’ieh’ Moeslim.) (Zie o.a. het artikel Wees in dit leven als een vreemdeling of een reiziger!)

Dit is een groot probleem in de bekeerlingen-gemeenschap. We zijn eenzaam. We kunnen dit gevoel het beste wegwerken door zoveel mogelijk tijd te besteden aan goed gezelschap. Om de paar dagen etentjes organiseren voor elkaar zal ons helpen om het goede in ons naar boven te laten komen. Wij zijn immers geen kluizenaars! Wij zijn sociale wezens, dus laten we met elkaar omgaan.

Probeer jezelf ook niet op te sluiten in je kamer of jezelf af te schermen van de buitenwereld. Dit zal slechts een negatieve vicieuze cirkel inzetten die kan resulteren in een depressie of andere slechte zaken. Laten we dus onszelf sociaal instellen, hoe moeilijk het ook is, zodat we blij en gelukkig worden!

 

12. Pas op voor extremisme

Extremisme is een gevaar voor ons allen; in de kleine zaken, maar ook in de grotere zaken. Zoek dus altijd de middenweg op!

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Aldus maakten Wij jullie tot een rechtvaardig (en de beste) gemeenschap, zodat jullie getuigen over de mensen zullen zijn en zodat de boodschapper (Mohammed) een getuige over jullie zal zijn…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 143.]

Kaft Religieus extremisme gr<<<Daarom vindt men dat de Islaam de gematigde weg presenteert voor elk aspect van het leven. Niet alleen dat, het waarschuwt ook tegen het neigen naar beide vormen van extremisme: het extreme van teveel enthousiasme/vurigheid, en het extreme van teveel nonchalantheid/nalatigheid. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Leid ons op het rechte pad. Het pad van degenen aan wie U Uw gunst geschonken hebt, niet (het pad) van degenen waarop de Toorn rust, noch dat van de dwalenden.” [Soerat al-Faatih’ah (1), aayah 6-7.] Deze evenwichtige benadering, wat de Islaam onderscheidt van de andere religies, is de ware rechtvaardigheid en voortreffelijkheid. De woorden (in het Arabisch) in het bovenstaande vers “…een rechtvaardig gemeenschap…” betekenen “eerlijk en uiterst voortreffelijk.” Dit is de uitleg in de Qor-aan en Soennah en zoals dat is verklaard door de geleerden van Koranische exegese (de moefassiroen) en de Arabische taal, zozeer dat men het eens is daarover. (Zie het boek Religieus Extremisme in het leven van hedendaagse moslims, p. 53-54, uitgegeven door Uitgeverij Momtazah.)>>>

De meeste bekeerlingen zijn initieel niet op zoek naar extremisme. Jammer genoeg komt het toch wel eens voor dat sommige bekeerlingen extreem zijn en zaken verkeerd aanpakken. Je kunt dit voorkomen door jezelf niet te vaak in een slachtofferrol te plaatsen of jezelf teveel verzetten tegen andere culturen. (Zie de artikelen in onze rubriek Stop terrorisme!)

 

13. Wanhoop niet!

Allah de Alwijze zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Daar (op dat moment) is al-walaayah (bescherming en hulp) alleen voor Allah, al-H’aqq (de Ware); Hij is beter in beloning en Hij is beter in het zorgen voor een goed einde (voor hen die Hem gehoorzamen).” [Soerat al-Kahf (18), aayah 44.]

Bekeerlingen krijgen vaak te maken met veel tegenslagen. (Zie o.a. het artikel 8 Dingen die je moet begrijpen over bekeerlingen.) Alles gebeurt met een reden; zolang je je vertrouwen stelt op Allah de Verhevene, zul je overwinnen.

Allah heeft je naar de Islaam geleid, alle lof is voor Allah. Je was op zoek naar de waarheid, en die heb je gevonden. Wees blij en gedenk veelvuldig de gunsten die je hebt in je leven, hoe klein of groot ze ook mogen zijn. Vergeet niet dat de meeste metgezellen van de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) ook bekeerlingen waren. Zij zijn net als jij afstammelingen van Adam en Eva. Wees sterk en vind rust in je gebeden en aanbiddingen tot Allah. Een leven lang leren… Dat betekent het moslim-zijn.

 

14. Houd je hoofd erbij!

We hopen dat het je is opgevallen dat we tip nummer 7 hebben overgeslagen. Was je bij het lezen niet helemaal bij de les en is het wegvallen van nummer 7 je niet opgevallen, dan adviseren we je om de computer uit te zetten en een volgende keer weer bij tip nummer 1 te beginnen.

 

15. Leer Allah goed kennen

Een moslim is iemand die zijn/haar wil onderwerpt aan de Wil van de Schepper – Allah de Verhevene. Het is natuurlijk ontzettend belangrijk te weten wie Allah is en wat Hij van ons verlangt. Jouw imaan (geloof) zal toenemen naarmate je Allah de Meest Barmhartige beter kent. Lees o.a.:

Hoe ziet God eruit?
Allaahoe akbar
De Schone Namen van Allah
Het doel van de schepping
God/Allah (diverse artikelen)

Daarnaast is het belangrijk om de profeet Mohammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) goed te leren kennen. Lees zijn biografie op Beknopte biografie van de profeet Mohammed ﷺ waar ook wordt verwezen naar een boek met meer details.

Andere boeken die we beginnende moslims aanraden, zijn “Riyad us-Saliheen (Tuinen der Oprechten)”, “Uitleg Drie Fundamenten“, “Logische argumenten voor het bevestigen van de waarheid van de beste der mensen: Moh’ammed ﷺ” en “Het Monotheïsme Boek (Kietaaboe at-Tawh’ied)”. (Deze boeken zijn te bestellen via onze webshop, en met uw aankoop steunt u de da’wah van www.uwkeuze.net.) (Klik op onderstaande afbeeldingen om de kaften vergroot weer te geven.)

 

 

Moge Allah de Verhevene u standvastigheid schenken.

Team Stichting Bekeerling & www.uwkeuze.net.

 

Heeft u verbeterpunten, meer tips of klachten? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen via info@uwkeuze.net of via ons contactformulier.

 

Relevante artikelen:

8 Dingen die je moet begrijpen over bekeerlingen

Bekeerlingen (diverse artikelen voor en over bekeerlingen)

Hoe wordt u moslim?

De voorwaarden van as-shahaadah

Bekeringsverhalen (diverse verhalen)

Kennis is licht (diverse artikelen)

Broeder- & zusterschap in de Islaam (diverse artikelen)

De veertig ah’aadieth van an-Nawawie (met uitleg van sheikh Ibn al-‘Oethaymien)

 

bekeerlingen-tips-wpn

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan