Tijd is geen geld

Ook al denkt een materialist van wel.

Tijd is geen geldDoor Khaled al-Jeraisy.
Vertaald door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah.

De Islaam moedigt moslims aan om te letten op tijd, om er gebruik van te maken en het niet te verspillen. Daarnaast houdt het hen verantwoordelijk voor hun tijd. De rechtschapen selef waren zich bewust van die verantwoordelijkheid, aldus handelden zij dienovereenkomstig.

Al-H’assan al-Basrie zei, hun zorg voor tijd omschrijvend: “Ik zag die mensen en hoe zij meer zorgzaam waren betreffende hun tijd dan betreffende hun dirhams en dinars (d.w.z. hun geld).” [‘Abdoellaah ibn al-Moebarak, az-Zoehd (Ascese), p. 51.]

Een belangrijk vereiste in het leven van een moslim is om zorgzaam te zijn betreffende tijd, om het verstandig te investeren en om er voordeel uit te halen. Ibn al-Qayyim zei met betrekking hierop: “De belangrijkste, meest waardevolle en meest nuttige overdenking is wat bedoeld is voor Allah en het Hiernamaals. Er zijn verschillende vormen van overdenkingen bedoeld voor Allah. Een van hen is het nadenken over tijd, bedoeling en functie, en er volledig op concentreren, want degene die goed geïnformeerd is, is het voortbrengsel van zijn tijd. Als hij het verspilt, zijn al zijn belangen verspild, want alle belangen komen voort uit tijd. Als hij zijn tijd verkwist, kan hij het nooit opnieuw verkrijgen.”

Ook imaam as-Shaafi’ie zei: “Met mijn gezelschap met soefi’s baatte ik slechts in twee dingen; een daarvan is hun uitspraak: ‘Als een zwaard zal tijd jou snijden als jij het niet snijdt…’” Met andere woorden, als je tijd niet doorbrengt met iets nuttigs, dan ben jij de verliezer door het te verkwisten.

Ibn Qayyim al-Djawziyyah zei ook: “Iemands tijd is in feite zijn levensduur. Het is de grondstof voor zijn eeuwige leven in ofwel eeuwigdurende vreugde of pijnlijke bestraffing. Het gaat sneller voorbij dan wolken voorbijgaan. Het is slechts de tijd die men toewijdt aan Allah welke iemands werkelijke leven en levensduur vertegenwoordigt. De rest telt niet; het leven dat hij daarin leidt is slechts dierlijk leven. Vergeleken met een leven van toegeeflijkheid aan begeerlijke wereldse activiteiten, valse ambities en onachtzaamheid betreffende het gedenken van Allah – en op z’n best genomen slapend en doelloos – is de dood een veel beter alternatief.” (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Tijd wordt beschouwd als een middel voor werk.

Volgens Ibn al-Qayyim: “Het jaar is als een boom, maanden zijn zijn takken, dagen zijn de kleine zijtakjes, uren zijn zijn bladeren, en de ademhalingen zijn zijn vruchten. Dus als iemands ademhalingen in gehoorzaamheid zijn (aan Allah en Zijn boodschapper – Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), zijn de vruchten van zijn boom goed. Als zij in ongehoorzaamheid zijn, zijn zijn vruchten bitter. De oogst is op Yawm al-Wa’ied – de Dag waarvoor gewaarschuwd is – wanneer iemands vruchten ofwel goed of bitter blijken te zijn.”

Dit is de islamitische kijk naar tijd, en dit waren de manieren van de selef met betrekking tot tijd. En hoe zijn wij nu vergeleken met hen!? Het moge duidelijk zijn dat er een enorm gat is tussen de manier hoe zij om tijd gaven en de manier hoe wij het verspillen. Het droevige en pijnlijke punt betreffende ons nu is dat “onze gemeenschap manieren geïmproviseerd heeft om tijd te verkwisten op zowel publiekelijke als persoonlijke niveaus. Als resultaat is de wereld al op weg naar de toekomst zonder ons, alsof wij de ‘wezen van de geschiedenis’ zijn. Als een dergelijke improvisatie niet gericht wordt op het correct investeren en gebruik maken van onze tijd, dan zal het gat tussen ons en de toekomst alleen maar groter worden en wij zullen importeurs en verbruikers van culturele producten blijven. Uiteindelijk zal onze overleving mede afhangen van de producenten van die producten.” (Khoeldoen al-Ahdab, “Reflections on the Value of Time”.)

Daarom dienen moslims hun inspanningen te verenigen om de zwakheden te identificeren voor behandeling, en zij dienen tijd zijn toekomende aandacht te schenken zoals door de Islaam vereist wordt.

Het volgende zijn enkele van de meest belangrijke verplichtingen vereist van moslims:

– Garanderen dat men voordeel haalt uit tijd
– Gebruik maken van vrije tijd
– Haasten in het verrichten van goede daden
– Leren van de tijd die voorbij gegaan is
– Het zoeken naar de superieure tijdstippen
– Het plannen en organiseren van tijd
– Het vervullen van tijdgebonden verplichtingen
– Essentieel bewustzijn van tijd verspillende zaken

 

Relevante artikelen:

Durf jouw dromen waar te maken

Allahs Boek of Facebook?

Er was eens een koning…

In een Afrikaans bos

Een Amerikaanse zakenman en een Mexicaanse visser

De voldoening van een iPhone

Als je wilt dat…

Wat kun je doen in 1 minuut?

Dagboek van een moslim

Verboden zakelijke transacties

 

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan