Tien ideeën om het meeste uit de Ramadhaan te halen

Voordat het zand wegglijdt.

Ramadhaan zandDit is een vertaling van het artikel “Voordat het zand wegglijdt” van Muhammad al-Shareef. Het is vertaald door Amatullah.

Stel je voor dat je op het strand bent. Je bent vier jaar oud. De kampleider zegt tegen jou dat je vijf minuten hebt om een groot zandkasteel te bouwen. “Snel!,” zegt je driejarige vriendje Amier, “het zand is te zacht hier, ga dichterbij het water om beter zand te krijgen!” En daar ren je en pak je met je kleine vingers zoveel zand als je kunt. Maar terwijl je terug rent, plop, plop, plop, voel je het zand tussen je vingers wegglijden. Je kunt er niets aan doen. In je haast is al het zand weggegleden. De competitie is voorbij. – Dit is het verhaal van ons leven. Dit is ons verhaal van onze tijd gedurende de Ramadhaan (Ramadan).

Voor veel moslims die leven in de westerse samenleving, gaan de Ramadhaan-dagen voorbij met banen van 9 tot 5. ‘s Avonds gaan we wel of niet naar de taraawieh’-gebeden. Even de tv aan en de avond is voorbij (moge Allah ons behoeden). Terug op het werk, waar alle mensen om ons heen eten en drinken. Een oogwenk…en de Ramadhaan is voorbij. De grote vraag is aldus: hoe maken we ten volste gebruik van deze gezegende maand die ons als gift is geschonken door Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij)?

Hoeveel jaren hebben we gevast gedurende de Ramadhaan? Tien, vijftien of veertig jaar? Zijn we ook daadwerkelijk 10, 15 of 40 keer beter geworden? Of lijkt het erop dat we elk jaar, wanneer de Ramadhaan arriveert, weer van voor af aan beginnen? Alle aanbiddingen zijn voor ons eigen bestwil!

De Ramadhaan is geen kleinigheidje. Het is een van de vijf zuilen van ons geloof, de Islaam. Zonder de Ramadhaan is iemands Islaam niet compleet. In deze maand intensiveerde de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zijn aanbidding voor Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke). Op deze wijze legde hij (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) de fundamenten uit voor zijn oemmah die na hem zou komen.

Ibn al-Qayyim (moge Allah hem genadig zijn) schreef: “Het behoort tot zijn gezegende leiding (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) in de Ramadhaan dat hij zijn aanbidding intensiveerde en diversifieerde. Bijvoorbeeld, Djibriel (de engel Gabriël – vrede zij met hem) kwam gedurende de nachten van de Ramadhaan om hem (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) de Qor-aan te overhoren. Wanneer Djibriel (vrede zij met hem) hem kwam bezoeken, dan verhoogde hij de hoeveelheid liefdadigheid die hij zou geven. Hij (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) was de meest genereuze. Gedurende de Ramadhaan vulde hij zijn tijd met het geven van aalmoezen, het goed behandelen van mensen, het reciteren van de Qor-aan, het verrichten van het gebed, het gedenken van Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) en al-i’tikaaf.” (Zaad al-Ma’aad.)

Ooggetuigen beschreven de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) als ar-rieh’oe l-moersalah, oftewel de gezegende wind. Waarom? De gezegende wind, zoals zij wisten, is een wind die koelte bracht voor iedereen, niemand ontkende zijn zegeningen. De gezegende wind was niet lui in het brengen van koelte en goedheid tot de mensen. Het kwam vlug tot iedereen. Dit is hoe de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) werd omschreven, en zo zou onze oemmah moeten zijn, met de Wil van Allah. Hieronder staan tien ideeën die tot hulp kunnen zijn om het meeste uit de Ramadhaan te halen voordat deze voorbijgaat en wellicht nooit meer terugkomt.

 

1.) Investeer en verdubbel de beloning voor jouw vasten!

Ik stel je de volgende vraag: zou jij niet graag een dubbele beloning willen krijgen voor jouw vasten in de Ramadhaan? Hoe? Zayd ibn Khaalid al-Djoelhanie (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Wie voedsel geeft aan een vastende (om zijn vasten te verbreken), krijgt een gelijke verdienste, zonder dat er iets van de verdienste van de vastende verminderd wordt.” (Overgeleverd door at-Tirmidzie.)

Hoe doen we dit? Nodig mensen bij jou thuis uit om het vasten samen te verbreken, doneer geld aan de masdjid (moskee) die vastende mensen eten aanbiedt om het vasten te verbreken, of doneer geld aan een islamitische hulporganisatie die voedsel schenkt aan broeders en zusters. Soebh’aan-Allaah, je zult ontdekken dat zo’n organisatie al genoeg heeft aan €1,- om een persoon te voeden!! Dus, met een schenking van zo’n €30,- heb je aan het einde van de Ramadhaan een dubbele beloning, in shaa-e Allaah. (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Ramadhaan dubbele beloning

 

2. Operatie “leid de jeugd”

In de Ramadhaan zijn er vaak wijze woorden, h’alaqaat (studiekringen) en preken, allemaal gericht op de ouderen die de taraawieh’ bidden. De jeugd zit achter in de masdjid te praten. “Shhhhsh!,” schreeuwt iemand naar hen, “luister of ga naar buiten (en we hebben liever dat je weggaat, je stoort ons!)” Dus, stilletjes gaan ze weg uit de masdjid en kletsen en “chillen” zij de hele Ramadhaan door. Hoe “imaanversterkend” is dit!? Weet, dat Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) jou heeft opgelegd om jouw vrouw en kinderen ook te beschermen!

Probeer dit: net zoals er dingen zijn voor de ouderen, kunnen er ook Ramadhaan-activiteiten worden georganiseerd voor de jeugd. Het kan in de masdjid, maar het kan ook erbuiten, door bijvoorbeeld in het park wat te organiseren. Geef een 10 minuten durende lezing, speel dan samen met hen en geef ze wat goede raad en projecten zodat ze de Ramadhaan goed besteden. Maar weet, om een verandering als deze te laten plaatsvinden, is er een leider nodig met visie, iemand die erkent dat de jeugd zijn of haar verantwoordelijkheid is. Ik vraag Allah de Meest Barmhartige dat jij die persoon bent!

 

3.) De maand zonder tv

Iedere ouder weet dat wanneer zij willen dat hun kind het goed doet op school, zij zeggen: “Geen tv.” (Of tegenwoordig: “Geen computer/mobieltje.”) Als dit voor de “doenyaa [de (tijdelijke) wereld]” geldt, wat dan betreft iemand die wil uitblinken in de Ramadhaan? De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Het vasten en de Qor-aan zullen getuigen voor de dienaar op de Dag der Opstanding. Het vasten zal zeggen: ‘O mijn Heer! Ik heb hem het voedsel en de verlangens ontzegt, dus laat mij een aanleiding voor hem zijn om het Paradijs binnen te treden.’ En de Qor-aan zal zeggen: ‘O mijn Heer! Ik heb hem van slaap ontzegd in de nacht, dus laat mij een aanleiding voor hem zijn om het Paradijs te betreden.’ En (Hij zal hem het Paradijs laten binnengaan) wegens deze twee.” (Moesnad Ah’mad.)

Probeer dit: kondig thuis aan dat de Ramadhaan een officiële “tv-loze maand” is. Wees een voorbeeld voor de anderen en doe in plaats daarvan leuke en lonende dingen. Bezoek mensen, vergroot samen je kennis, reciteer Qor-aan. Doe de tv uit en doe het “leven” aan!! (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Ramadhaan tv uit

 

4. Doe’aa-e tijd

Ramadhaan is de maand van het verrichten van doe’aa-e (dua – smeekbeden) tot Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) en het is een wezenlijke gift voor de vastenden. De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “De doe’aa-e van drie personen zal worden geaccepteerd (door Allah); van de vastende persoon, de onderdrukte persoon en de reiziger.”

Probeer het volgende: maak een lijst met de doelen van je leven. Elke dag gedurende de Ramadhaan pak je de lijst erbij en verricht je doe’aa-e tot Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) om jou met Zijn Genade en Barmhartigheid jouw doelen te laten bereiken. In shaa-e Allaah zul jij jouw doelen bereiken, met hard werken. Zowel tijdens als na de Ramadhaan.

[Zie de artikelen:
Smeekbeden – doe’aa-e
Dua: hoop vs. geloof
Waarom smeekbeden niet meteen beantwoord worden
Waarom onze smeekbeden niet verhoord worden.]

 

5. Extra waardering voor je ouders

We weten allemaal dat degene die jou vroeger (of wellicht nu nog steeds) wakker maakte voor sah’oer (de maaltijd genomen vóór al-fadjr in de maand Ramadhaan voordat men met het vasten begint), jouw moeder is. Ik weet dat het voor mij zo was. Dankzij haar wekker, haar koken in de vroege ochtend, haar moederlijke liefde om iedereen wakker te maken. Nou, laten we zeggen dat onze iftaars (het verbreken van het vasten) onze sah’oers zouden worden. Als je niet meer bij je ouders woont, dan weet je vast wel waar ik het over heb. Dus, waarom zeg je het niet hardop deze maand: “Bedankt mam! Bedankt Pap!” Laten we deze maand extra voor hen zorgen, met extra bezoekjes, telefoontjes, knuffels en extra liefde!! (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

6. Moskee “Power Hour

Waarom blijf je niet wat langer in de moskee gedurende de Ramadhaan. Dit kan na het fadjr-gebed, of na al-‘asr. Ga lekker zitten, pak een Qor-aan en gedenk Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij). Als jouw tijd in de masdjid vermeerdert, dan zal met de Wil van Allah jouw liefde voor de Almachtige en ook jouw imaan (geloof) vermeerderen. Maak dit uurtje dan tot jouw persoonlijke moskee power hour!!

<<<Noot van uwkeuze.net: at-Tirmidzie leverde over dat Anes ibn Maalik (moge Allah tevreden over hem zijn) zei: “De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Wie fadjr in gemeenschap bidt en dan blijft zitten om Allah te gedenken (dzikr) totdat de zon opgekomen is en vervolgens twee raka’aat (van salaat ad-dhoh’aa) bidt, zal een beloning krijgen gelijk aan die van h’adj en ‘oemrah.’” Hij zei: “De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zei: ‘Volledig, volledig, volledig.’” (Deze h’adieth werd als h’asan geclassificeerd door al-Albaanie in Sah’ieh’ at-Tirmidhie.)>>>

 

7. Slechte gewoonten aanpakken

Veel mensen doen dit al. Ze hebben bijvoorbeeld een rookverslaving of een tv-verslaving. Als de Ramadhaan begint, zeggen ze: “Ik ga mezelf proberen te trainen om te stoppen met roken, of om te stoppen met veel tv kijken, door het niet te doen tijdens de Ramadhaan.” Dus, je hebt géén rookprobleem, toch? Als je het ook kunt laten tijdens de Ramadhaan.

Iedereen heeft slechte gewoonten en terugkomende zonden, waarvoor ze bidden om daarvan af te komen. Maak van Ramadhaan een trainingsmaand, door tegen jezelf te zeggen dat je geen zonde wilt begaan gedurende de hele maand. Bid tot Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) om jou de kracht te geven om bij je zonden weg te blijven. Als Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) jou de kracht schenkt door de maand goed door te komen, dan zou je door moeten gaan met bidden tot Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) om je ook van deze zonden weg te houden na de Ramadhaan. En als het gedurende de maand Ramadhaan lukt, dan zou het, in shaa-e Allaah, ook na deze maand moeten lukken.

 

8. Cadeaus

Heb je ooit gezien hoe geliefd een flesje parfum is, wanneer het gegeven wordt door een kleine vierjarige moslim? Iedereen houdt van een cadeautje. Waarom gaan we hierin niet een stap verder. Ga naar je islamitische boekwinkel en vraag om een grote hoeveelheid voordelige islamitische goederen, sommigen zijn misschien €1,-. Je verpakt het leuk en deelt het uit aan iedereen die in de moskee komt. Bie-idznillaah zul je zien dat een kleine moeite die je moet doen, veel mensen goed zal doen gedurende de Ramadhaan.

 

9. Ramadhaan-moslims, keer terug!

Het klopt dat in de eerste dagen van de Ramadhaan het aantal moslims in de moskeeën aanzienlijk vermeerdert. En het is een vervelend moment op de eerste dag na de Ramadhaan, wanneer de opkomst weer significant vermindert. Dit idee is “Operatie: geen Ramadhaan-moslims meer!” We willen de mensen het hele jaar lang in de moskeeën!!!

Een man kwam bij Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden over hem zijn) terwijl hij i’tikaaf aan het doen was in de masdjid en vroeg hem voor zijn hulp. Dus Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden over hem zijn) stond op om weg te gaan, maar de mensen om hem heen waarschuwden hem: “Maar je bent in i’tikaaf!” Hij antwoordde: “Het helpen van mijn broeder die mijn hulp nodig heeft, is meer geliefd voor mij dan het verblijven van twee maanden in i’tikaaf in de moskee van de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem).”

Probeer dit eens: stel een groep samen die zich speciaal richt tot de “Ramadhaan-moslims”. Speciale aandacht zal er aan hen worden gegeven, er zal veel met hen gepraat worden en ze kunnen kleine taken krijgen in de masdjid zodat ze meer zullen participeren in de masdjid. (Zie de verhandeling De moskee – kern van de islamitische gemeenschap.) Nodig ze uit bij speciale iftaars, waar ze veel aandacht zullen krijgen. Met deze extra aandacht en verantwoordelijkheid, zal met de Wil van Allah voor hen elke maand als de Ramadhaan zijn, en zullen de moskeeën het hele jaar gevuld zijn. (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Ramadhaan zand wp

 

10. Huisbijeenkomsten

Moslimgezinnen bewaren hun aanbidding vaak voor in de masdjid, maar waarom maken we geen “moslim-familie-tijd” thuis? Het zou als volgt kunnen gaan: na de taraawieh’ of ‘asr, komt de gehele familie bij elkaar voor een kwartier of half uur. Er zijn veel verschillende dingen die gedaan kunnen worden in jullie huisbijeenkomst, het belangrijkste is dat er tijd voor wordt uitgetrokken.

Bijvoorbeeld, elk familielid zou een paar verzen uit de Qor-aan kunnen reciteren, een van de kinderen kan een verhaal van de metgezellen (moge Allah tevreden over hen zijn) voorlezen, zodat de hele familie aan hun verhalen kan worden herinnerd. Elk familielid kan om de beurt praten over de zegeningen die het gezin heeft gekregen van Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) en waar zij dankbaar voor zijn; en zo zijn er nog vele andere activiteiten die je samen zou kunnen doen. Een kwartier of half uur per dag voor de thuisbijeenkomst, voor het hele gezin, zou bie-idznillaah, een bron van imaan kunnen zijn.

 

Slechts een aantal vastgestelde dagen

Het verleden kende moslims die de nachten van Ramadhaan wakker doorbrachten in gebed. Het verleden kende dagen dat er mensen waren die immer snakten naar het verzamelen van beloningen.

Zij wisten dat de verstreken tijd nooit meer terug zou keren bij hen en ze hoorden de woorden van Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij): Ayyaaman Ma’doodaat,”oftewel “een vastgesteld aantal dagen.”  [Soerat al-Baqarah (2), aayah 184.]

Laat het zand van deze Ramadhaan niet door jouw handen wegglijden.

We vragen Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) om ons met Zijn Barmhartigheid deze Ramadhaan te laten bereiken. We vragen Hem om vergeving van onze zonden en dat deze Ramadhaan voor ons allen een gezegende tijd zal zijn. Allaahoemma amien (O Heer, accepteer het van ons).

 

<<<Tip van uwkeuze.net: lees eens het Dagboek van een moslim, dat een toelichting is op een schema met allerlei daden van aanbidding die men dagelijks kan verrichten. Het is een handig hulpmiddel om bepaalde daden van aanbidding te verrichten en om jouw aanbidding te verbeteren, in shaa-a Allaah.>>>

 

Relevante artikelen:

Vasten en de maand Ramadhaan (diverse artikelen)

Tijd is geen geld

Hoe vrijwillig is vrijwilligerswerk?

Als je wilt dat…

 

(Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan