Tefsier Ibn Kethier

Tefsier al-Qor-aan al-‘Adhziem van Ibn Kethier

A compilation of the Abridged Tafsir Ibn Kathir (pdf – 31,5 mb – Volumes 1 – 10 – in the English Language with Arabic Verses) (Wordt in een nieuw tabblad geopend.)

Download Complete Tafseer Ibn Katheer (English only) in HTML help file format (.chm file) (5,68 mb).

Een belangrijke (klassieke) tefsier is die van ‘Imaad ad-Dien Aboel Fidaa Ibn Kethier (overleden 774 H. – 1373 n.C.), met de titel Tefsier al-Qor-aan al-‘Adhziem (ook wel Tefsier Ibn Kethier genoemd). Ibn Kethier was één een van de meest bekende geleerden van zijn tijd. Hij studeerde onder Shaykh al-Islaam Ibn Taymiyyah (overleden 724 H.), al-H’aafidhz al-Mizzie (overleden 742 H.) en andere vooraanstaande geleerden. Zijn tefsier wordt beschouwd als het tweede naslagwerk na die van at-Tabarie. Een voordeel van deze tefsier is dat het gemakkelijker te lezen is dan at-Tabarie’s tefsier, aangezien Ibn Kethier de verschillende meningen die at-Tabarie aanhaalt enorm samenvat en gewoonlijk geeft hij slechts de sterkste mening. Daarnaast geeft Ibn Kethier op vele plaatsen zijn mening met betrekking tot de authenticiteit van een bepaalde overlevering. Op andere plaatsen citeert hij echter slechts de isnaad en geeft geen commentaar op de authenticiteit.

Een ander voordeel van deze tefsier is dat hij de verzen uitlegt met eenvoudig taalgebruik, zodat de lezer de bedoeling van het vers kan begrijpen. Soms noemt hij ook de verschillende qira-aat van een vers, maar hij behandelt de grammatica (‘iraab) van de Qor-aan niet echt gedetailleerd.

De grootste kritiek op deze tefsier is dat Ibn Kethier nu en dan Israa-ieliyaat (overleveringen uit de joods-christelijke traditie) aanhaalt die absoluut geen waarde hebben. Maar zijn opvatting aangaande het nut van deze overleveringen is duidelijk, want hij schrijft na het aanhalen van een van deze verhalen: “…en het schijnt dat dit verhaal genomen is van de Israa-ieliyaat en daarom is het toegestaan om te citeren, maar niet om er in te geloven of te verwerpen. Men kan niet op hen vertrouwen behalve als zij in overeenstemming zijn met de waarheid [volgens de islamitische bronnen], en Allah weet het best.” (Ibn Kethier, v. 1, p. 117.)

In feite is deze tefsier het meest nuttige werk voor een beginnende student van kennis, omdat het de verzen bespreekt en interpreteert in voldoende details om er voordeel uit te halen, zonder het te extreem gedetailleerd te maken waardoor de lezer verveeld kan raken. Vanwege dit punt is het waarschijnlijk nuttiger dan at-Tabarie’s tefsier. Ibn Kethier vat succesvol de essentie van de verschillende interpretaties samen gebaseerd op tefsier bi al-ma’thoer (tefsier gebaseerd op overleveringen) en voegt soms andere aspecten van interpretatie betreffende het vers toe.

As-Soeyoetie zei er over: “Er is geen boek dat geschreven is zoals dit!” (Ad-Dhzahabie, v. 1, p. 257.)

De tefsier is beschikbaar in vier volumes van gemiddeld formaat. Sheikh Aboe Ish’aaq al-H’oewaynie is reeds begonnen met het kritisch redigeren van de ah’aadieth in deze tefsier, maar voorlopig is slechts het eerste deel gepubliceerd.

(Uit Aboe Ammaar Yaasir Qaadhi, Een Introductie tot de Wetenschappen Betreffende de Qor-aan, hoofdstuk 15: “De Interpretatie van de Qor-aan”, paragraaf VII: Enkele bekende tefsiers”.)

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan