Tefhiem al-Qor-aan

van Sayyid Aboel ‘Alaa Mawdoedie

 

Tefhiem al-Qor-aan (The Meaning of the Qur’an) van Sayyid Aboel ‘Alaa Mawdoedie (in the English Language with Arabic Verses) (Wordt in een nieuw tabblad geopend.)

Towards Understanding the Qur’an is de Engelstalige vertaling (en ingekorte versie) van de bekende Urdu tefsier (uitleg, exegese) Tefhiem al-Qor-aan van Sayyid Aboel ‘Alaa Mawdoedie (Sayyid Abul Ala Maududi).

Dit werk behoort tot de betere hedendaagse uitleggingen van de Qor-aan dat actuele vragen beantwoordt. Mawdoedie geeft in zijn werk ook de historische redenen achter de aayaat (verzen) van de Qor-aan, de periode van openbaring en onderwerpen, alsook een uitgebreide introductie en achtergrond voor elke soerah (hoofdstuk) in de Qor-aan. Dit alles is zeer waardevolle informatie dat helpt bij het beter begrijpen van de correcte bedoelingen en betekenissen van de Qor-aan.

Mawdoedie schreef in een inleiding tot het bestuderen van de Qor-aan: “Men kan vele onderwerpen die in de Qor-aan besproken worden niet volledig begrijpen tenzij men bekend is met de achtergrond van hun openbaring. Men dient de sociale en historische achtergrond te weten, alsook andere voorafgaande feiten en omstandigheden die helpen bij het uitleggen van een bepaald onderwerp. De Qor-aan is niet in één keer als een compleet Boek geopenbaard, noch overhandigde Allah de Verhevene een geschreven kopie aan Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) aan het begin van zijn missie waarna Hij hem opdroeg het te publiceren en de mensen uit te nodigen om een bepaalde manier van leven aan te nemen. Het is bovendien geen literair werk behorend tot de gewone gebruikelijke soort dat zijn centrale thema in een logische volgorde uitwerkt, noch schikt het zich naar de stijl van een dergelijk werk. De Qor-aan heeft zijn eigen stijl welke geschikt is voor de leiding van de islamitische beweging die begonnen is door de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) onder Zijn directe Gezag. Dienovereenkomstig openbaarde Allah de Verhevene de Qor-aan geleidelijk aan om te voldoen aan de vereisten van de beweging in diens verschillende fases.”

Zie ook de Preface van de vertaler. (Wordt in een nieuw tabblad geopend.)

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan