Surah al Fatiha leren

Een audiovisueel hulpmiddel om soerat al-Faatih’ah te memoriseren.

Al Faatihah klLees ook Introductie tot soerah 1: al-Faatih’ah (de Opening).

Surah al Fatiha (of soerat al-Faatih’ah) is een hele belangrijke soerah en elke moslim dient deze soerah goed uit het hoofd te leren. Het reciteren van soerat al-Faatih’ah is namelijk een zuil (roekn) van het gebed en verplicht voor zowel de imaam als degenen die achter de imaam bidden, alsook voor degenen die alleen bidden en tijdens de vrijwillige gebeden. (Zie het artikel De zuilen en verplichtingen van het gebed.)

Ga naar de rubriek Het gebed voor diverse artikelen over het gebed.

Ga naar Koran leren voor meer informatie over het memoriseren van de Koran, alsook voor geluidsbestanden om Djoe-ez ‘Amma en Ayat al Kursi (2:255) te memoriseren.

Onderstaande video is een audiovisueel hulpmiddel om soerat al-Faatih’ah uit het hoofd te leren, met Arabische tekst en Nederlandstalige interpretatie.

We adviseren iedereen met klem om te proberen de soewar vanuit het Arabisch te memoriseren en niet middels transcripties. Maar we weten ook dat het voor nieuwe moslims moeilijk kan zijn om dit te doen. Daarom zullen we bij hoge uitzondering de transcriptie van soerat al-Faatih’ah geven, wegens de belangrijkheid om deze soerah uit het hoofd te leren voor het gebed.

Transcriptie van surah al-fatihah:

  1. bismiellaahie r-rah’maanie r-rah’iem
  2. al-h’amdoelillaahie rabbie l-‘aalamien
  3. ar-rah’maanie r-rah’iem
  4. maaliekie yawmie d-dien
  5. iyyaaka na’boedoe wa iyyaaka nasta’ien
  6. ihdinaa ssiraata l-moestaqiem
  7. siraatalladziena an-‘amta ‘alayhim ghayrie l-maghdhoebie ‘alayhim wallaa dh-dhaallien

 

 

 

Relevante artikelen:

Introductie tot soerah 1: al-Faatih’ah (de Opening)

Ayat al Kursi leren (een audiovisueel hulpmiddel)

Aayatoe l-Koersie (informatie over Aayatoe l-Koersie)

Artikelen over de Koran (diverse artikelen)

Koran leren (geluidsbestanden om Djoe-ez ‘Amma te memoriseren)

De Koran in beeld (diverse afbeeldingen met verzen van de Koran)

Het gebed (diverse artikelen)

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan