Stop Terrorisme

 Laat je niet leiden door emoties!

TerrorismeAllah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Toestemming om te strijden is verleend aan degenen (van de gelovigen) waar tegen gevochten werd, omdat hen onrecht werd aangedaan. En waarlijk, Allah is zeker in staat om hen (de gelovigen) overwinning te geven.” [Soerat al-H’adj (22), aayah 39.]

Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “…wie iemand zonder recht doodt of verdorvenheid verspreidt op aarde, het is dan alsof hij de mensen gezamenlijk gedood heeft; en wie iemands leven redt, het is dan alsof hij het leven van de mensen gezamenlijk gered heeft…” [Soerat al-Maa-idah (5), aayah 32.]

Hieronder treft u een overzicht aan van verschillende artikelen gerelateerd aan terrorisme en geweld. Deze pagina bevat ook verschillende afbeeldingen, en onder aan de pagina wordt er melding gemaakt van het boek Religieus Extremisme in het leven van de hedendaagse moslims. Bekijk ook de video Nederlandse wet keurt politiegeweld goed, waarin een duidelijke oorzaak getoond wordt voor het ontstaan van meningsverschillen, haat, een verkeerd beeld van de islam en islamofobie.

(Lees verder onder de afbeelding. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Artikelen:

Terrorisme is voor jihad wat overspel is voor het huwelijk (Abu Aaliyah)

Mijn religie is vriendelijkheid (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Jihad in de islam (sheikh Moh’ammed Saalih’ al-Moenadjid)

Wat onderwijst de islam over rechtvaardigheid? (Khalid Baig & Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Beste islamhater (+ de video “Moslimradicalisme vs Seculier Radicalisme”) (Abou Hafs)

“Religie is de oorzaak van alle oorlogen!” (Abdul-Jabbar van de Ven)

Moordaanslagen (dr. ‘Abdoel-Rah’maan ibn Moe’alaa al-Loewayh’iq al-Moetayrie)

Fataawaa van enkele grote geleerden over zelfmoordaanslagen

Terreuraanslagen (Abdul-Jabbar van de Ven)

En wie pleegt 98 procent van de terroristische aanslagen in onze contreien? (Mick van Loon)

Christelijke ISIS (Qasim Rashid en Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Het verbod op bloedvergieten (h’adieth 14 van De veertig ah’aadieth van an-Nawawie)

Het verbod op het plegen van onrecht (h’adieth 24 van De veertig ah’aadieth van an-Nawawie)

Het verbod op het berokkenen van schade (h’adieth 32 van De veertig ah’aadieth van an-Nawawie)

De ideologische aanval – al-gazwa al-fikrie (sheikh ‘Abdoel-‘Aziez ibn Baaz)

Religieuze tolerantie in de Islam (dr. Saalih’ ibn H’oesayn al-‘Aayid)

Ibn ‘Abbaas versus de Khawaaridj – een oud debat, maar wijze lessen (al-Jumuah Magazine)

De betekenis van ‘terrorisme’ en ‘extremisme’ (sheikh Ibn Baaz)

Het gezicht van een terrorist (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Islamofobie (dr. Dja’far Sheikh Idris)

(Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

Schoonheid van het leven (Uitgeverij Momtazah)

De leugen regeert – gericht aan journalist Stephan Jongerius en soortgenoten (redactie van het maandblad Wij Moslims)

Media (diverse artikelen)

Moet de islam gemoderniseerd worden?

Aanval Charlie Hebdo een product van Franse staatsterreur (Abulkasim Al-Jaberi)

Handelaars in angst (‘Abdul-Jabbar van de Ven)

De rechtvaardigheid van de Islam (drs. Jamal El Mourakibi)

De vergeten islamitische beschaving (Salah Zaimeche & Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

De Ku Klux Klan: christelijke extremisten (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

The Evils Of Terrorism (sheikh Mohammed ibn ‘Abdul-Wahhaab al-‘Aqeel) (Engelstalig, pdf, 327 kb – wordt in een nieuw tabblad geopend)

Vraag 1. Volgens moslims is de Islaam de beste religie, maar waarom zijn er dan zo veel moslims oneerlijk, gewelddadig, en houden veel moslims zich bezig met criminele activiteiten en terroristische aanslagen?

Vraag 5. Hoe kan de Islaam de religie van vrede genoemd worden terwijl het door het zwaard verspreid werd?

Vraag 6. Waarom zijn er zo veel moslims fundamentalisten en terroristen?

Vraag 7. Indien het waar is dat de Islaam vrede brengt, hoe is het dan mogelijk dat juist in de Arabische wereld zoveel onrecht heerst?

Vraag 42. Waarom vermoord een profeet mensen…waarom is Allah zo streng?

Vraag 65. Is het toegestaan om de ongelovige cartoonist, die bekend staat om het maken van de beledigende tekeningen over profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) te liquideren?

 

Lees ook Waarom aanslagen geen aanval op onze waarden zijn (en politici ons dat wel willen doen geloven) op  https://decorrespondent.nl. (Wordt geopend in een nieuw venster.)

Arms Sales To Iraq (Tony Benn) is een interessante video. (Wordt geopend in een nieuw venster.)

 

Stop zionistisch terrorisme! Zie o.a. “Er was geen Holocaust” in de rubriek Palestina. Zie ook de video op de pagina Jodendom.

Ook zijn wij tegen het extremisme van haatpolitici, die met leugenachtige films de Islam willen zwartmaken. Zie De anti-Islam film van ‘illusionist’ Wilders.

(Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

Van moslims wordt geëist dat zij handelen in overeenstemming met as-sharie’ah (de islamitische wetgeving) en omwille van Allah de Verhevene, en niet in overeenstemming met hun begeerten en omwille van het zoeken van wraak, gebaseerd op persoonlijke haat enzovoort. Moslims kunnen niet toestaan dat zij door hun emoties overmand worden. Dit is wat hen leidt naar het verrichten van vele daden die, op zijn minst, twijfelachtig zijn in het licht van de sharie’ah. En daarmee geven zij een verkeerd signaal af en een onjuist beeld van de Islaam, waardoor niet-moslims juist van de Islaam weggejaagd worden in plaats van uitgenodigd.

Voormalig popzanger Cat Stevens, nu bekend als Yusuf Islam, merkte op: “Het is incorrect om de Islaam te beoordelen in het licht van het gedrag van sommige afgeweken moslims die altijd in de media getoond worden. Het is als het beoordelen dat een auto slecht is als de bestuurder dronken is en de auto tegen een muur rijdt.”

We dienen er ook voor te waken dat we extremisme niet beantwoorden met een andere vorm van extremisme door de extremisten de algemene interreligieuze sfeer te laten bepalen en aldus de koers van gebeurtenissen. In plaats van het voorzien van een realistische presentatie van de uitdagingen die we heden ten dagen onder ogen zien en hun mogelijke vreedzame oplossingen, misbruiken degenen (zoals Geert Wilders en soortgenoten) – die extremisme beantwoorden met extremisme – de situatie voor het bevorderen van hun eigen verborgen twistzieke agenda en vooringenomenheid. Hierdoor werken zij niet alleen tegen de moslims en de Islaam, maar zeker ook tegen de gehele mensheid.

(Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

Wij van www.uwkeuze.net vinden het onze plicht enkele artikelen te presenteren die het incorrecte beeld over de Islaam als intolerante en gewelddadige religie zullen corrigeren, want het tegendeel is juist waar: de Islaam is een tolerante, vreedzame en beschaafde religie. Ja, de jihad is een belangrijk aspect in de Islam. Als een gevecht onvermijdelijk is, dient een moslim niet te vechten met fluwelen handschoentjes aan, maar fel en zonder genade voor de vijanden; tenzij zij stoppen met vechten: “En als zij neigen naar vrede, neig dan ook daartoe en vertrouw op Allah. Waarlijk, Hij is as-Samie’ (de Alhorende), al-‘Aliem (de Alwetende).” [Soerat al-Anfaal (8), aayah 61.] Vergeving en kwijtschelding behoren tot de meest uitstekende aspecten van de grootmoedigheid van de Islam met betrekking tot oorlogsvoering. Waarlijk, de Islam is niet de vijand, maar onwetendheid is de vijand!

Kaft Religieus extremisme klVelen die de Islam onbevooroordeeld onderzochten, hebben dit reeds ontdekt en de Islam als hun manier van leven gekozen. Zie Bekeringsverhalen.

Uitgeverij Momtazah heeft een zeer belangrijk en interessant boek uitgegeven, namelijk Religieus Extremisme in het leven van de hedendaagse moslims van dr. ‘Abdoel-Rah’maan ibn Moe’alaa al-Loewayh’iq al-Moetayrie, 817 pagina’s, vertaald door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah, te bestellen via onze webshop.

 

 

 

Social engineering

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan