Stop niet met dzikr omdat jouw hart er niet bij betrokken is

Ondanks deze tekortkoming, STOP NIET!!

Geschreven door Abu Aaliyah.
Vertaald en bewerkt door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah.

Zie ook het artikel Dzikr – het gedenken van Allah voor de voortreffelijkheden van dzikr, regels en voorbeelden.

Alle lof is voor Allah, Heer der werelden, en moge de vrede en de zegeningen van Allah neerdalen op onze geliefde profeet Moh’ammed, alsook op zijn familie, al zijn metgezellen en iedereen die hun voorbeeld volgt. Voorts:

“IK GEDENK ALLAH, MAAR MIJN HART IS ER NIET BIJ BETROKKEN (er is weinig interesse/enthousiasme/concentratie); dus wat is het nut?” Dit is een typisch probleem voor velen van ons. Een andere is: “Wanneer ik dzikr verricht, is mijn hart niet gefocust, het is overal en nergens; is er dan enig nut?”

Dienen we dan maar te stoppen met het verrichten van dzikr (het gedenken van Allah), wegens het gebrek aan focus op Allah, omdat er geen h’oedhoer al-qalb (aanwezigheid van het hart) is? Sommigen zeggen dat er geen nut is om dzikr te verrichten wanneer het hart achteloos is en dat het eerder een bespotting van dzikr is – althans, dat willen zij ons laten geloven.

MAAR IN FEITE IS DIT NIET JUIST. Dit is niet wat degenen die gezegend zijn met kennis over fiqh (islamitische jurisprudentie) en diep inzicht in de werkelijkheden van geloof (h’aqaa-iq al-imaan) ons onderwijzen. Integendeel, Ibn al-Qayyim (moge Allah hem genadig zijn) zegt dat dzikr soms verricht wordt met het hart en de tong, wat de beste dzikr is; en soms alleen met het hart, wat op de tweede plaats komt; en soms alleen met de tong, wat het derde niveau is. De beste dzikr is waarbij zowel het hart als de tong gefocust zijn, en dzikr alleen in het hart is beter dan dzikr alleen met de tong, want dzikr in het hart vermeerdert kennis, liefde, verlegenheid jegens en vrees voor Allah. [Zie al-Waabil asSayyib (Damascus: Maktabah Dar al-Bayan, 2006), 176. Zie ook Madaaridj as-Saalikien (2/420).]

De meest perfecte dzikr is de dzikr waarbij het hart en de tong beide gefocust zijn, vervolgens waarbij het hart alleen gefocust is en de tong niet, daarna de dzikr alleen met de tong. In alle gevallen is er beloning, in shaa-a Allaah.

An-Nawawie (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Dzikr kan in het hart zijn, of met de tong, maar het beste is zowel in het hart als met de tong. Als het beperkt is tot slechts één van hen, dan is het hart beter.” (Einde citaat uit al-Adzkaar, p. 20.)

Hoewel het verrichten van dzikr alleen met de tong niet de vruchten van liefde en intimiteit oogst, alsook minder beloning, toch heeft het zijn voordelen. In feite beginnen de meeste mensen met dzikr alleen met de tong. Imaam al-Ghazaalie schreef: “Het begint met dzikr met de tong, vervolgens door het hart dat ertoe gedwongen wordt te gedenken, daarna zal het hart het spontaan gedenken.” [Kitab al-Arba‘in fi Usul al-Din (Jeddah: Dar al-Minhaj, 2006), 87.] (Zie ook de artikelen Khoeshoo’ tijdens het gebed en Vijanden in het hart: khoeshoo’ en laghw.)

DE REALITEIT VAN DEZE ZAAK is dat wanneer we alleen dzikr zouden verrichten wanneer onze harten volledig aanwezig, verdiept en gefocust op Allah zouden zijn, dan zouden de meesten van ons nooit enige dzikr verrichten! Deskundigen onderwijzen ons dat als we afdwalen naar valleien van achteloosheid en zinloze gedachten wanneer we dzikr verrichten, wanneer we ons dit realiseren dan dienen we onze harten terug in focus te brengen en doorgaan met onze dzikr. Het is een kwestie van oefenen. En hierbij, zoals bij alle andere zaken, is het de gunst en vrijgevigheid van Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) waar we op vertrouwen; niet op onze eigen inspanningen.

Dus stop niet met dzikr omdat je niet gefocust bent, omdat jouw hart voornamelijk in beslag genomen wordt door wereldse afleidingen. Want achteloosheid jegens de dzikr is erger dan achteloosheid in de dzikr. Het niet verrichten van dzikr is erger dan een slechte focus tijdens dzikr. Misschien zal Allah Ta’aalaa jou verhogen van dzikr met achteloosheid naar dzikr met concentratie. Vraag Allah Ta’aalaa om deze gunst. Gedenk Hem onder alle omstandigheden.

En Allah is de Bron van succes.

 

Relevante artikelen:

Dzikr – het gedenken van Allah (de voortreffelijkheden, regels en voorbeelden)

Een superieure dzikr

Khoeshoo’ tijdens het gebed

Vijanden in het hart: khoeshoo’ en laghw

Doe’aa-e en dzikr (diverse artikelen)

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan