Stel je eens voor dat…!

Ben jij goed voorbereid?

Blij treurigStel je eens voor, beste broeder en zuster, dat over enkele ogenblikken de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) je huis zal binnentreden. Een onverwachte visite die je van tevoren niet hebt kunnen voorbereiden. Wat zul je doen met inachtneming dat het hier gaat om de beste persoon die ooit op aarde heeft gelopen? Veel beter dan alle op de wereld aanwezige staatshoofden en mensen aan de top! Veel beter dan alle ideologen en genieën! Hij (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), die de khaliel (boezemvriend) is van de Barmhartige Allah (Geprezen en Verheven is Hij), komt je huis binnen, om je te bezoeken…

Denk nu eens na. Wat zul je doen?

Zul je meteen richting de deur rennen, de tranen gaan gepaard met een glimlach in een onvergetelijke scène, zeggende: “De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) in mijn huis!!! Dit is de gelukkigste dag van mijn leven…,” of zullen je ledematen gaan beven en zul je snel richting je kamer rennen om Arabische en Engelse muziekbandjes te verbergen, om in plaats daarvan bandjes te leggen die Qor-aan, adzkaar en lezingen bevatten? Zul je onzedelijke videobanden gaan verbergen en zul je posters van actrices en danseressen die overal op de muren hangen en waarvan je bureaulades vol van zitten weggooien, waar de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) niet tevreden over zou zijn? En zul je tijd hebben om je baard te laten staan? En zul je de siwaak naast je tandenborstel zichtbaar laten zijn, om daarmee te laten zien hoe groots de Soennah van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) is en om te overdrijven in je interesse in hem?

Hoe zul je de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) ontmoeten, O moslimah? Zul je jouw h’idjaab opdoen, waar je al jaren over twijfelt om alleen de stap te nemen om erover na te denken om deze te dragen? Alsof het een schande voor je is? Of zul je hem (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) ontmoeten met je onbedekte haar en strakke kleding en je gezicht dat vol is met make-up?

En zal hij (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) van je uiterlijk kunnen opmaken dat de vrouw des huizes een moslimah is, of zal hij (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zich afvragen of hij niet aan de deur van een westerse actrice heeft geklopt waarvan qua uiterlijk niet op te maken is dat zij zich aan de minste voorschriften van de Islaam houdt?

Zul je waar de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) bij is, je ouders op een beleefde en respectvolle manier benaderen? En zul je ze roepen met hetgeen ze het meest liefhebben? En zul je elke keer als je vader je iets beveelt hem gehoorzamen?

En hoe zul je antwoorden als hij (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) tegen je zegt: “Ik zal je niets vragen over het fadjr-gebed, noch over de gebeden in de moskee, noch over de nachtgebeden. Deze behoren vrijwel zeker tot je prioriteiten in het leven, of is dat niet zo?”

Hoe zul jij je op dat moment voelen? Verlegen? Beschaamt? Droevig? Of zul je dit allemaal verbergen door een glimlach van een hypocriet die het overal mee eens is?

Waarover zul je met hem (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) praten? Over de wonden van moslims en wat zij overal in de wereld te verduren hebben aan onrecht en onderdrukking? Over de wetenschap van het geloof? Over de geschiedenis van de moslims, of over het belang van de opstanding van de oemmah en haar zowel in het geloof als in het leven te ontwikkelen, zowel wetenschappelijk als het omzetten in daden?

Of zul je hem berichten over je vriendin waarmee je over de telefoon praat of privé chat? Of je vrienden waarmee je naar de club gaat? Of over het laatste nieuws omtrent een bekende zanggroep uit Engeland? Of de filmster uit Egypte en het kapsel van de bekende Portugese voetbalster? Of voetbalwedstrijden en de laatste resultaten daarvan? Of over de laatste restaurants die allerlei soorten wijn aanbieden en hoe jullie in staat waren een groep te vormen dicht bij huis, om verderf en onrust te zaaien op straat zodat de mensen zich onveilig voelen en daarmee het tegenovergestelde doen van zijn Soennah?

Verbeeld jij je de situatie nu in, beste broeder en zuster? Of lees je de woorden zonder erbij stil te staan? Voel je enige spijt over het verleden? Heb je daadwerkelijk het gevoel dat je niet klaar bent voor een kort bezoek van de profeet van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem)?

Als dit verhaal je aan het denken zet, weet dan dat wij niet leven om de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) tevreden te stellen, maar Allah, onze Schepper! Hoe heb je, beste broeder en zuster, kunnen vergeten dat Allah (Geprezen en Verheven is Hij) je dag en nacht ziet? Zijn Oog is nooit afwezig en Hij heeft nooit slaap! Hij strekt Zijn Hand ‘s nachts uit zodat de zondaar van de dag zich tot Hem wendt, en Hij strekt Zijn Hand overdag uit zodat de zondaar van de nacht zich tot Hem wendt, en Hij zegt in het laatste derde deel van de nacht (Nederlandstalige interpretatie): “Is er iemand die zich tot Mij wendt en Ik zal zijn wending tot Mij accepteren, is er iemand die om vergiffenis vraagt en Ik zal hem vergeven, is er iemand die iets vraagt en Ik zal hem geven…”

 

Allah de Verhevene ziet en hoort jou ten alle tijden!

Allah de Verhevene ziet en hoort jou ten alle tijden!

 

(Klik op bovenstaande afbeelding om het vergroot weer te geven.)

Beste broeder en zuster, je zult je zonder twijfel deze boodschap herinneren op de Dag des Oordeels. Je zult dan één van de twee zijn; iemand die Allah de Verhevene dankbaar is dat dit bericht hem heeft bereikt en een reden tot het veranderen van zijn leven is geweest, of iemand die heel veel spijt heeft dat deze boodschap hem heeft bereikt en er niets mee heeft gedaan en het als bewijs tegen hem zal dienen voor Allah de Almachtige op de Dag des Oordeels…

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Voor de mensen komt hun afrekening meer nabij, terwijl zij zich ervan afwenden in een staat van onachtzaamheid. (#1) Er komt geen nieuwe vermaning van hun Heer tot hen (de ongelovigen van Qoeraysh) of zij luisteren ernaar terwijl zij spelen (niet serieus ermee omgaan, of het bespotten).” [Soerat al-Anbiyaa-e (21), aayah 1-2.]

(#1) De komst van de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) was een teken voor het feit dat de mensheid beland was in de laatste fase van de geschiedenis. Er is overgeleverd van Sahl ibn Sa’ied (moge Allah tevreden zijn met hem) dat hij zei: “Ik zag de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) wijzen met zijn wijs- en middelvinger, zeggende (Nederlandstalige interpretatie): ‘De tijd van mijn komst en het Uur zijn (dichtbij) als deze twee vingers.’” (Overgeleverd door Moeslim.) Op elk moment kan de dood ons verrassen waarna onze proeftijd voorbij is en het Laatste Uur spoedig zal aanbreken, doch velen werken er niet voor en bereiden zich niet goed voor. Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Gedenk veel de vernietiger van geneugten: de dood.” (Overgeleverd door at-Tirmidzie, an-Nasaa-ie, Ibn Maadjah.)

Relevante artikelen:

Inleiding tot de Soennah
Het volgen van Allahs boodschapper is een verplichting
Diverse artikelen over de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem)

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan